2206_CENDIS_sleva_jizdne_Zdopravy_728x90

Komplikace pro nový čtyřpruh Olomouc – Šternberk. Ochránci se odvolali proti územnímu rozhodnutí

Vizualizace podoby nové silnice Týneček - Šternberk. Foto: ŘSDVizualizace podoby nové silnice Týneček - Šternberk. Foto: ŘSD

ŘSD plánuje začít stavbu v roce 2025.

Šumperská pobočka Českého svazu ochránců přírody se odvolala proti územnímu rozhodnutí na dlouho připravovanou stavbu přeložky hlavního silničního tahu I/46 mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Nahradit má nynější dvouproudovou silnici a odklonit hustou dopravu z obytné zástavby. Nově je navržena jako čtyřpruh.

Podle ochránců přírody nejsou v územním rozhodnutí pro tuto dopravní stavbu splněny všechny podmínky ze závazných stanovisek orgánů ochrany přírody. Odvoláním se bude zabývat ministerstvo dopravy. ČTK dnes informaci získala z dokumentů, které byly zveřejněny na úřední desce hejtmanství.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zahájení stavby více než sedm kilometrů dlouhé přeložky silnice I/46 mezi Týnečkem a Šternberkem v roce 2025, dokončena má být o dva roky později.Stávající komunikace I/46 v úseku Olomouc – Šternberk je extrémně zatížená. Mísí se zde doprava místní s dopravou dálkovou. Hlavním cílem stavby je v řešeném úseku oddělit dálkovou a místní dopravu. Zvýšením kapacity silnice se zvýší bezpečnost,“ uvedlo ŘSD. Detailně je stavba popsána v informačním letáku ŘSD.

Mapa přeložky I/46 Týneček - Šternberk. Foto: ŘSD

Mapa přeložky I/46 Týneček – Šternberk. Foto: ŘSD

Stavba za 2,7 miliardy korun

Územní rozhodnutí ke stavbě přeložky silnice krajský úřad vydal 9. května. Podle předsedy šumperské pobočky ČSOP Slavomíra Bušiny nebyla do tohoto rozhodnutí zapracována ze závazných stanovisek například podmínka zakazující kácení dřevin v hnízdním období ptáků, chybí tam také návrh opatření k přirozenému navádění živočichů do propustků. „Vzhledem k důležitosti tohoto zařízení z pohledu snížení mortality drobných živočichů vlivem silniční dopravy považujeme opomenutí této podmínky za vadu předmětného rozhodnutí,“ uvedl Bušina.

V územním rozhodnutí podle Bušiny není ani podmínka pro stanovení druhu vysazovaných dřevin v úseku celé stavby nové silnice spojující Olomouc a Šternberk. Územní rozhodnutí podle něj postrádá také zmínku o odstranění betonového stupně v Trusovickém potoku pod silničním mostem a vytvoření například drsného skluzu.

Stavba přeložky silnice I/46 je plánována už dlouho, stanovisko EIA bylo vydáno v roce 2010. Automobily nyní po staré silnici projíždějí částí obce Dolany v těsné blízkosti rodinných domů. Na frekventované komunikaci je mezi Olomoucí a Šternberkem velký počet křižovatek bez připojovacích a odbočovacích pruhů. Dlouhé rovné úseky svádí řidiče k rychlé jízdě a předjíždění. Dopraví nehody jsou na této frekventované silnici časté.

Přeložka silnice I/46, jejíž stavba má stát zhruba 2,7 miliardy korun, naváže na chystaný východní obchvat Olomouce. Projekt přeložky počítá s vybudováním dvou mimoúrovňových křižovatek u Týnečka a Bohuňovic, za kterými pak nová komunikace povede dál po trase nynější silnice I/46. Před Šternberkem se napojí na jeho plánovaný obchvat.

ČTK

Tagy ČSOP Šumperk I/46 I/46 Týneček - Šternberk Oloumoucký kraj Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
61 komentářů