Další úsek D35 má stavební povolení, ministr po rozkladu zpřísnil podmínky pro stavbu

Vizualizace portálů tunelu Dětřichov na D35. Foto: ŘSDVizualizace portálů tunelu Dětřichov na D35. Foto: ŘSD

Jde o úsek, který se má stavět formou PPP.

Ministr dopravy Martin Kupka potvrdil v rozkladu stavební povolení pro jeden z nejdelších úseků dálnice D35. Jde o 16,6 kilometru dlouhou část dálnice z Opatovce do Starého Města, jehož součástí bude i nejdelší český silniční tunel.

Stavební povolení vydané v červenci napadl ČSOP Šumperk. Se stejnou organizací se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dohodlo na memorandu a zpětvzetí rozkladu v případě stavby D35 okolo Litomyšle.

ČSOP Šumperk napadal v rozkladu zejména podmínky pro samotnou stavbu a její vliv na životní prostředí, šlo například o kácení dřevin. Ministr v rozkladu z velké části těmto námitkám vyhověl a zpřísnil podmínky pro výstavbu. Nové rozhodnutí je zveřejněné na úřední desce ministerstva. Zpřísnění podmínek se týká různých negativních vlivů, od hluku po ovlivnění vod či kácení dřevin. Stavební povolení je nyní možné napadnout již jen soudně.

Pro tento úsek jde o konec jedné z komplikací, druhá se vyskytla na straně samotného ministerstva dopravy. Jde o část dálnice, která se má stavět metodou PPP, ministerstvo kvůli své chybě muselo soutěž zrušit.

Stavba za 17,7 miliardy korun

Stavba má začít v roce 2025. Dokumentaci pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpracoval Dopravoprojekt Brno. ŘSD podalo žádost na konci loňského roku. Odhadovaná cena se výrazně měnila: ještě v roce 2019 ŘSD uvádělo osm miliard korun, letos v dubnu 14,6 miliardy korun a nyní 17,7 miliardy korun. Úsek dlouhý 16,6 kilometru obsahuje celkem 17 mostů včetně přemostění tratě Třebovice v Čechách – Chornice. Nahrazuje úsek silnice I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou.

Trasa dálnice D35 mezi Opatovcem a Starým Městem. Foto: ŘSD

Součástí stavby je i budoucí nejdelší český dálniční tunel Dětřichov. Ražený tunel má být dlouhý 3 893 metrů, svou délkou překoná nejdelší dálniční tunel Panenská (2 168 m) i Bubenečský tunel, který je součástí tunelového komplexu Blanka v Praze a měří 3 091 metrů. Samotná Blanka měří přes pět kilometrů, jde ale o soubor tří tunelů. Tunel má vyřešit trasování složitým terénem. ŘSD ho navrhlo jako čtyřpruhový, v tunelu se počítá s maximální povolenou rychlostí 100 km/h. Jsou navrženy dva dvoupruhové tubusy.

Zahájení stavby plánuje ŘSD v roce 2025, hotovo má být v roce 2029. Detailně je stavba popsána v informačním letáku.

Tagy ČSOP Šumperk D35 D35 Opatovec - Staré Město Ministerstvo dopravy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
29 komentářů