Olomoucká východní tangenta je znovu v procesu EIA, stavět se má od roku 2026

Obchvat bude měřit 7,4 kilometru, jeho součástí budou tři mimoúrovňové křižovatky.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se znovu pokouší zdolat zásadní milník v přípravě stavby východní tangenty v Olomouci (I/46), kterým je proces posouzení vlivu na okolí. Dokumentaci poslalo k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Obchvat má městu výrazně pomoci odvedením tranzitu sever – jih.

„Absence východní tangenty v Olomouci je nahrazována využitím místních komunikací v ulicích Přerovská, Rolsberská, Hodolanská, Divišova, Pavlovická, Chválkovická, Šternberská. Propojení komunikací nadregionálního významu vedených městskou zástavbou je zcela nevhodné a nevyhovující,“ uvádí ŘSD.

I/46, východní tangenta Olomouce. Pramen: ŘSD

I/46, východní tangenta Olomouce. Pramen: ŘSD

Obchvat bude měřit 7,4 kilometru, na jihu se napojí na křižovatku dálnice D35 se silnicí I/55, na severu bude končit u mimoúrovňové křižovatky Týneček. Ta už je součástí chystaného úseku I/46 Týneček – Šternberk. Obchvat by se měl začít stavět v roce 2026, hotovo má být o dva roky později. To už by měl být hotov i navazující úsek ke Šternberku, kde se počítá s výstavbou v letech 2025 až 2027.

Součástí obchvatu budou tři mimoúrovňové křižovatky. „Vzhledem k malé vzdálenosti MÚK Holice a MÚK Keplerova budou obě křižovatky propojeny oboustrannou kolektorovou komunikací,“ doplnilo ŘSD.

ŘSD se snaží získat souhlasné stanovisko EIA pro východní tangentu Olomouce v posledních letech už podruhé. V roce 2019 plán stáhlo po nesouhlasném postoji Národního památkového ústavu. Jako problematické se ukázalo křížení obchvatu s poutní alejí mezi Svatým Kopečkem a Klášterním Hradiskem. Jde o ceněné torzo původní barokní krajiny. Kompromisem by měla být varianta, kdy poutní cesta překoná tangentu v podobě středně dlouhého mostu. I tak padne několik vzrostlých lip.

Tagy EIA I/46 ŘSD východní tangenta Olomouc
28 komentářů