Komentář: Funkční vodní cesta pomůže zbavit se závislosti na Rusku, píše rejdař

Remorkér Beskydy pomáhá lodi s pivními tanky (jaro 2020). Pramen: ŘVC ČRRemorkér Beskydy pomáhá lodi s pivními tanky (jaro 2020). Pramen: ŘVC ČR

Vodní cesta jako jediná dokáže zároveň produkovat elektrickou energii.

Deník Zdopravy.cz dává prostor názorům odborníků z různých dopravních oborů. Podle jednatele a spolumajitele nákladního rejdařství EVD – Sped. Lukáše Hradského válka na Ukrajině zdůraznila potřebu rychle dobudovat labskou vodní cestu.

Již více než 32 let diskutujeme, zda Česká republika potřebuje vodní cesty pro nákladní dopravu a zda potřebuje kvalitní lodní spojení se západní Evropou a jejími námořními přístavy. Pochybuje o tom po zahájení války na Ukrajině ještě dneska někdo?

Evropu čeká v důsledku války logistická revoluce. Evropa se bude chtít zbavit závislosti na Rusku, bude hledat alternativní zdroje a cesty. Velká část zboží a surovin, které dosud do střední Evropy proudilo z východu, se bude muset vozit jinudy, především přes západní Evropu.

Víme přitom dobře, že již nyní je železniční síť na hranici propustnosti a dálnice jsou přeplněné. Zde ty nové miliony tun nákladu (zatím nepočítám ropu a zkapalněný plyn, což mohou být další desítky milionů tun navíc) není možné přepravit. Jediný mód, který je nedoceněný a má stále ohromnou kapacitu, je vodní cesta – Labe.

Řeka Mosela, která je splavněna a má srovnatelné roční průtoky, „přepraví“ ročně více než 10 milionů tun zboží, na Labi jsou to aktuálně jen desítky tisíc tun. Důvodem je jeho nesplavnost. Přístavy a návaznou infrastrukturu máme a je stále funkční, i když nákladní vodní doprava, loděnice a přístavy jsou decimovány každoročním přerušováním plavby na mnoho měsíců. Stačí tedy jen dostavět infrastrukturu a Česká republika může získat významnou dopravní tepnu, která zabezpečí dovoz strategických surovin a vývoz výrobků.

Nestačí ovšem stavět s mnoha „eko-kompromisy“ aktuálně plánovanou variantu základního splavnění, je třeba stavět na plnou splavnost dle třídy vodní cesty, do které je Labe v rámci EU zařazeno. A je třeba začít stavět okamžitě. Vodní cesta jako jediná dokáže zároveň produkovat elektrickou energii a vodní díla na Labi pod Střekovem ji vyrobí dostatek minimálně pro Ústí nad Labem a Děčín. Ohromnou výhodou lodní dopravy je také fakt, že dokáže přepravit stejné množství zboží s 20× nižším počtem personálu, než je potřeba na silnici. Na českém trhu, kde se pracovní síly nedostává, jde o zásadní skutečnost.

Vláda České republiky musí rychle a rázně jednat a začít okamžitě stavět infrastrukturní stavby v rámci „nouzového režimu“, abychom závislost na Rusku odbourali co nejdříve, a k tomu potřebujeme kvalitní infrastrukturu (samozřejmě i vysokorychlostní železniční koridory a dálniční síť). Každý, kdo je proti, by si měl uvědomit, že blokací dostavby zbývajících částí infrastruktury de facto brání České republice vymanit se z ruského vlivu.

Jedině nezávislá a bohatá Česká republika bude silným hráčem a bude si moci dovolit chránit svá přírodní bohatství.

Lukáš Hradský

Tagy komentář Lukáš Hradský vltavsko-labská vodní cesta
132 komentářů