Komentář: Nepřipravené země budou platit emisní povolenky a zpět dostanou drobné, píše rejdař Hradský

Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.Lodě v Děčíně čekají na vodu. Autor: EVD-Sped.

Západ nám tedy opět odskočí dopředu a my se budeme utápět v iluzi, že jej někdy dohoníme.

Deník Zdopravy.cz dává prostor názorům odborníků z nejrůznějších dopravních oborů. Jednatel a spolumajitel nákladního rejdařství EVD – Sped. Lukáš Hradský vyjadřuje názor, že ve věci tzv. Green Dealu hrozí České republice výrazné a nákladné zaostávání. „Je nutné velmi rychle budovat železniční a vodní infrastrukturu 21. století, realizovat plánované akce, které jsou popsány na tisících papírech v různých strategiích, koncepcích apod. Tedy skutečně makat. Čím více se toho udělá dnes, tím méně nás to bude všechny stát v budoucnu,“ píše rejdař.

V Evropské unii je v současné době hlavním tématem covid, nicméně souběžně s tím se připravují plány na dobu po covidu. Jedním z nosných témat je a bude klimatická neutralita a Evropská komise (dle všech dostupných informací) tuto linii drží a bude tvrdě prosazovat.

EK před několika lety vyhlásila plán boje proti klimatickým změnám, tzv. Green Deal, který upřesňuje tzv. Agenda Fit for 55. Z těchto dokumentů plynou závazky i pro Českou republiku, například v dopravě je cílem převést 75 procent zboží ze silnice na železnici a na vodní dopravu.

Dle statistických údajů za Českou republiku se tedy bavíme o objemu zhruba 550.000.000 tun ročně ze silnic, bez započtení dalších nárůstů, které se očekávají. Mnozí tento plán neberou vážně, a to včetně odboru strategie ministerstva dopravy. Jinak by nebylo možné, že cíle ČR jsou do roku 2050 pouhých cca 13 procent objemů ze silnice.

Je samozřejmě možné, že českou strategií je například čekání na czexit, rozpad Evropské unie nebo zázračné nové technologie bezemisního pohonu nákladních aut. V opačném případě by musela ČR, stejně jako západní země masivně investovat, do vývoje a aplikace nových technologií, infrastruktury apod. Musela by mít jasný plán, s cíli a termíny, a ten plnit. Jen vodíková infrastruktura a silniční nákladní vozový park budou stát biliony korun.

Mě ovšem ze všeho plyne jiný cíl bohatších eurounijních států, a to další vysávání chudších zemí bohatými. Oni počítají s tím, že země jako naše nemá strategii a hlavně že v legislativním zaplevelení nelze infrastrukturu a další potřebné věci realizovat. Co se tedy stane? Bohaté státy masivně elektrifikují, budují nabíjecí stanice, budují vodíkovou infrastrukturu, vyvíjejí a testují vodíkové pohony.

Ve „správný“ čas přijde agenda Fit for 55 a nastaví emisní povolenky i pro dopravu. Následně se většina dopravních prostředků s nejlepšími parametry přesune do západní Evropy a bude zde provozována, bude provozována proto, že dostatečná infrastruktura a podmínky pro provoz zde budou nejlepší a těmto zemím se vyplatí nasát dopravní prostředky k sobě a zaplatit je. A bude to platit nejen pro vodíková nákladní auta, ale i pro nejmodernější vlaky a lodní dopravu v jakémkoli stavu (produkce emisí nákladních lodí jsou vždy velmi nízké na přepravovanou tunu). Tím docílí nejlepšího možného dopravního mixu pro své obyvatele.

Ostatní, nepřipravené země, budou platit a platit emisní povolenky do společné pokladny v Bruselu a zpět budou dostávat drobné na projekty ve svých zemích, navíc se všemi neduhy EU financování (roky projektování, schvalování, nepředstavitelná byrokracie atd.). Západ nám tedy opět odskočí dopředu a my se budeme utápět v iluzi, že jej někdy dohoníme.

Z mého pohledu je nutné velmi rychle budovat železniční a vodní infrastrukturu 21. století, realizovat plánované akce, které jsou popsány na tisících papírech v různých strategiích, koncepcích apod. Tedy skutečně makat. Čím více se toho udělá dnes, tím méně nás to bude všechny stát v budoucnu. Stejně tak musí vláda ČR tvrdě hájit zájmy občanů ČR a nedopustit nastavení systému Fit for 55 tak, aby měl tak extrémně negativní dopad na obyvatele ČR, jak je nyní plánováno.

Lukáš Hradský

Tagy Green Deal komentář Lukáš Hradský
65 komentářů