cargo

Estonská bezplatná veřejná doprava neplní vytyčené cíle

Veřejná doprava je v Estonsku většinou zdarma. Foto: Blomsterhagens, commons.wikimedia.orgVeřejná doprava je v Estonsku většinou zdarma. Foto: Blomsterhagens, commons.wikimedia.org

Přes nulové jízdné se veřejné dopravě zatím nedaří přilákat dostatečné množství nových cestujících z řad motoristů.

Estonský národní kontrolní úřad publikoval výsledky auditu, který hodnotil fungování bezplatné veřejné dopravy v Estonsku. Šetření odhalilo, že ačkoli jízdné zdarma zvyšuje počet přepravených pasažérů veřejnou dopravou, využití osobních automobilů je prozatím beze změny.

Hlavním důvodem pro zavedení bezplatné veřejné dopravy bylo zvýšit počet přepravených pasažérů a nalákat do veřejné dopravy nové cestující z řad motoristů. To se ale nedaří.

V Tallinnu byla bezplatná MHD zavedena pro místní obyvatele již v roce 2013 a od července 2018 se k estonskému hlavnímu městu začaly připojovat i kraje. Doprava zdarma se týká regionálních autobusů. V současné době je tak možné využívat veřejnou dopravu zdarma celkem v 11 z 15 krajů.

„Na jedné straně je pozitivním zjištěním fakt, že odstraněním platby za jízdné se podařilo zastavit do té doby dlouhotrvající pokles počtu přepravených pasažérů veřejnou dopravou. Na druhou stranu se projektu zatím nedaří přilákat dostatečné množství nových cestujících z řad motoristů, a to i navzdory skutečnosti, že na provoz veřejné dopravy v Estonsku stát vyčleňuje stále více finančních prostředků, které jsou určené na její modernizaci,“ komentuje šetření Janar Holm, generální auditor.

Za rok 2019 bylo přepraveno o 15 procent více pasažérů než v roce 2018. K tomu ale auditní zpráva dodává, že tento nárůst je primárně způsoben větším využíváním veřejné dopravy právě těmi uživateli, kteří veřejnou dopravu využívali ještě před odstraněním jízdného. Podobný trend potvrzují výsledky i z jiných měst, které s veřejnou dopravou zdarma experimentovaly (Templin, Německo) nebo je zde stále v provozu (Frýdek-Místek).

Auditní zpráva poukazuje na fakt, že současná autobusová síť a nastavení jejího fungování tak pravděpodobně neodpovídá skutečným dopravním potřebám všech lidí. To je dáno především tím, že fungování a podoba dosavadní sítě veřejné dopravy v Estonsku byla vyvinuta s ohledem na potřeby těch, co veřejnou dopravou jezdí pravidelně.

„Změna návyků je obtížná, ale pokud chceme zvýšit počet cestujících a zároveň motivovat uživatele automobilů k používání veřejné dopravy, měli bychom více zohlednit právě jejich preference,“ dodal Holm.

Ukazuje se tedy, že cena je pouze jeden z faktorů, který ovlivňuje vzorce dopravního chování. Faktory jako čas strávený na cestě, bezpečnost, komfort a flexibilita mají nicméně také důležité místo při formování dopravních návyků. Pro estonskou veřejnou dopravu je tedy do budoucna klíčové vzít v potaz i potřeby uživatelů automobilů.

Tagy autobusová doprava doprava zdarma Estonsko seznam
94 komentářů