Jednotný tarif i spojování vlaků. Poslanci poslali dál nový zákon o drahách

Trať číslo 255 Zaječí - Hodonín. Autor: Czech Wikipedia user Packa – Tato fotografie vznikla v rámci grantu fotografie českých obcí., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8296837Trať číslo 255 Zaječí - Hodonín. Autor: Czech Wikipedia user Packa – Tato fotografie vznikla v rámci grantu fotografie českých obcí., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8296837

Poslanci dnes poslali do závěrečného třetího čtení velkou novelu zákona o drahách. Ta řeší například zavedení systému jednotného tarifu na

Poslanci dnes poslali do závěrečného třetího čtení velkou novelu zákona o drahách. Ta řeší například zavedení systému jednotného tarifu na české železnici nebo i možnost spojování vlaků kvůli přetíženým koridorům.

Dnešní jednání bylo v podstatě jen důležitou formalitou, kdy poslanci vysvětlovali své pozměňovací návrhy. Těch je nakonec přes třicet a od ryze formálních změn v zákoně přichází i s řadou víceméně revolučních změn. Po dnešním druhém čtení už nelze přicházet s dalšími pozměňovacími návrhy. Velká část návrhů nepochází z hlav poslanců, ale různých právních kanceláří, jak ukazují vlastnosti souborů u jednotlivých návrhů. Některé už odmítl hospodářský výbor, velkou část ale dosud neprojednal.

Jde o zásadní a velmi rozsáhlou novelu, která navazuje na takzvaný čtvrtý železniční balíček,“ řekl poslanec Milan Feranec (ANO 2011). Ten předložil i pozměňovací návrh, který řeší pracovní dobu strojvedoucích. Šlo o reakci na vysoký počet mimořádných událostí v únoru a březnu. Návrh stanovuje zákaz řídit drážní vozidlo po dobu, která v souhrnu přesáhne 13 během 24 hodin bez ohledu na dopravce a počet vozidel a povinnost dopravce hlásit délky práce jednotlivých pracovníků provozovateli dráhy, ten je musí hlásit Drážnímu úřadu.

Samotný ministerský návrh je částečně vyvolaný změnou evropské legislativy, současně zavádí i některé novinky: zásadní změnou je především povinnost pro dopravce v závazku veřejné služby uznávat státní jednotný tarif. Ten má platit od prosince 2020, i když se stále řeší možnost dřívějšího zavedení. Pomalé projednávání ve Sněmovně ale ukazuje, že může nastat situace, kdy bude systém připraven, ale nebude legislativně schválen. Do druhého čtení zákon prošel po více než 8 měsících od předání ministerstvem.

S úplným spuštěním a zapojením všech železničních dopravců do systému jednotného tarifu se počítá k prosinci 2020. „Ministerstvo dopravy však předpokládá, že v případě připravenosti dopravců může dojít k zahájení pilotního provozu na vybraných linkách již v první polovině roku 2020,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Zejména mezi zaměstnanci SŽDC vzbudil největší rozruch pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka, kterým chtěl zrušit povinnost Českých drah uznávat režijky. Návrh už dříve odmítl hospodářský výbor.

Mezi návrhy je i dílo komunistické poslankyně Květy Matušovské, která chce zákonem stanovit povinnost ministerstva dopravy uvést, jaké dálkové vlaky budou dál provozovat bez soutěže České dráhy.  Od Matušovské je i návrh na změnu legislativy týkající se stromů podél tratí: správce železnice by měl mít podle návrhu jednodušší cestu k tomu, aby pokácel dřeviny ohrožující bezpečnost provozu. „Cílem navržené úpravy je zejména chránit cestující a obsluhu vlaku, protože pád stromu do kolejiště znamená ohrožení životů, zdraví, bez jakýchkoli nároků na odškodnění. Tady k tomu, pokud mohu, uvedu i čísla, která mluví za vše. V roce 2016 bylo Správou železniční dopravní cesty evidováno 206 případů pádu stromu do kolejiště. Ale v roce 2017 jich bylo dokonce 706, v průměru téměř dva případy denně,“ řekla Matušovská.

Ta navrhla i změnu zákona, která umožní spojování vlaků více dopravců. „Aby Správa železniční dopravní cesty nebyla nucena zbytečně prohlašovat kapacitu dráhy za přetíženou, respektive aby mohla v rámci svých opatření při přetížení kapacity dopravní cesty požadovat spojení vlaků různých dopravců, měl by tento zákon právě takovéto spojování vlaků různých dopravců umožnit. Je samozřejmostí, že ke spojování vlaků různých dopravců může docházet pouze, pokud to je technicky možné, a zákon jednoznačně stanoví, který z dopravců nese právní odpovědnost za cestující,“ uvedla.

Některé pozměňovací návrhy směřují proti návrhům ministerstva dopravy, především pak proti snaze prosadit centralizované dopravní plánování, které by omezilo možnosti krajů objednávat dopravu.

Jednání se nezúčastnil zpravodaj celého zákona Martin Kolovratník (ANO 2011), který se dlouhodobě prezentuje jako velký fanoušek železnice. Vzal si dovolenou.

Tagy jednotný tarif státní jednotný tarif Top zákon o drahách
59 komentářů