Konec režijek? Poslanec ANO navrhuje, aby je nemusely České dráhy uznávat

Martin Kolovratník, poslanec ANO a předseda podvýboru pro dopravu. Foto: FB Martina KolovratníkaMartin Kolovratník, poslanec ANO a předseda podvýboru pro dopravu. Foto: FB Martina Kolovratníka

Při projednávání nového zákona o dráhách dojde znovu i k otevření tématu režijních jízdenek na české železnici. Novelizace může přinést

Při projednávání nového zákona o dráhách dojde znovu i k otevření tématu režijních jízdenek na české železnici. Novelizace může přinést prakticky jejich konec.

Předseda podvýboru pro dopravu a poslanec za ANO Martin Kolovratník podal pozměňovací návrh, podle kterého by České dráhy byly zbaveny povinnosti uznávat ve svých vlacích režijní jízdenky. Poté, co už některé kraje oznámily, že nebudou režijky uznávat, a nástupu alternativních dopravců na další tratě tak může jít o další krok, který povede k jejich konci.

Zákon o Českých drahách ukládá dopravci od roku 2002 poskytovat jízdní výhody nejen svým zaměstnancům, ale i pracovníkům SŽDC, ministerstva dopravy či Drážního úřadu. „Uvedené ustanovení bylo do zákona o akciové společnosti České dráhy vtěleno v roce 2002, kdy byl trh na české železnici uzavřený a s marginálními výjimkami v přepravě osob působil pouze jediný dopravce, a to nově vzniklá akciová společnost České dráhy,“ vysvětlil v návrhu Kolovratník.

České dráhy dlouho tuto povinnost považují za diskriminační v soutěžích na železniční výkony, protože ostatní dopravci tuto povinnost nemají. Samy ale neudělaly prakticky nic pro zbavení se této nevýhody a nevadí jim, že musí za minimální roční poplatek vozit zaměstnance a rodinné příslušníky jiných organizací, zejména pak SŽDC.

Režijní jízdné je ze své podstaty buď zaměstnanecký benefit nebo „nařízená sleva“. Pokud je potřebné uvedený institut zachovat, je účelné, aby se jednalo buďto o klasický zaměstnanecký benefit, anebo (měl-li by stát v úmyslu tuto oblast regulovat a nést nadále finanční dopady s touto regulací spojené) o státem nařízenou slevu uplatňovanou rovným způsobem vůči všem dopravcům,“ uvádí Kolovratník v návrhu. Podle něj je neudržitelné, aby režijní jízdné bylo stanoveno přímo zákonem, aniž by řešil úhradu za tyto služby.

Jakékoliv pokusy o omezení režijních jízdenek většinou vedly k ostrému nesouhlasu železničních odborářů. Význam režijek ale dlouhodobě klesá a výrazně klesne ještě od prosince, kdy alternativní dopravci převezmou provoz některých linek a režijky nebudou muset uznávat.

Ministerstvo dopravy na dotazy ke Kolovratníkově návrhu neodpovědělo. „České dráhy se budou stejně jako dosud řídit platnou legislativou, to znamená, že i v budoucnosti budeme respektovat platnou zákonnou úpravu,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Počty režijkářů klesají, letos na začátku roku jejich počet klesl pod 100 tisíc. Důvodem může být i fakt, že zejména pro seniory je po zavedení státních slev levnější kupovat jednotlivé jízdné než paušální cenu za režijku na celý rok.

Tagy České dráhy režijky
251 komentářů