LOT 3a leaderboard

Elektronická viněta v bodech: Žádné padělky, kamery, CNG se slevou, LPG za plnou cenu

Dálnice D1 v Ostravě. Foto: Jan SůraDálnice D1 v Ostravě. Foto: Jan Sůra

Senát schválil ve středu zavedení elektronických dálničních známek od roku 2021. Česká republika tak bude s několikaletým zpožděním následovat okolní

Senát schválil ve středu zavedení elektronických dálničních známek od roku 2021. Česká republika tak bude s několikaletým zpožděním následovat okolní země, například Slovensko, Maďarsko a Rakousko. Deník Zdopravy.cz přináší základní informace k virtuálním vinětám tak, jak je prezentuje ministerstvo dopravy.

Elektronický dálniční kupón od r. 2021

Přínosy:

– stačí přes internet zaregistrovat registrační značku vozidla, zaplatit a jezdit.

– řidič si nebude muset lepit na sklo/strhávat ze skla dálniční známku, vše bude elektronicky, pouze obdrží doklad o prodeji a ten bude vozit sebou.

– úspory za tisk a distribuci kupónů až sto milionů korun

– elektronické kupóny zabrání padělkům, automatizovaná kontrola pak zajistí, aby řidiči nejezdili po dálnicích bez úhrady příslušného poplatku.

– lepší podmínky pro kontrolu ze strany Policie ČR.

Parametry:

– počítá se se stejnými druhy kupónů jako doposud, tedy ročním, měsíčním a desetidenním

– cena pro rok 2021 se oproti dnešku nezmění: 10 dní – 310 Kč, měsíční: 440 Kč, roční: 1500 Kč (ceny platí od roku 2012)

– roční kupón bude mít proti stávajícímu stavu klouzavou platnost tedy 365 dní od aktivace

– uživatel zpoplatněné silnice s vozidlem do 3,5 tuny bude moci uhradit poplatek na fyzických prodejních místech i v e-shopu (přes PC, telefon atd.)

– na elektronický kupón se nebude vztahovat 14 denní lhůta pro vrácení

– systém bude funkční od prosince 2020; zpoplatnění bude od ledna 2021

Osvobození motoristé:

– stávající rozsah osvobození v oblasti ZTP a ZTP/P zůstane zachován i v rámci nového systému elektronické dálniční známky

– pro první roky nebude potřeba před užitím zpoplatněné pozemní komunikace žádná činnost ze strany osob ZTP a ZTP/P, stejně jako osob přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastozou

– kontrola bude probíhat jako doposud přímo na zpoplatněné pozemní komunikaci, takže stačí při kontrole předložit průkaz osoby ZTP a ZTP/P či doklad o onemocnění (u nezaopatřeného dítěte) a tím tyto osoby prokáží oprávněnost svého osvobození a již nebude třeba následně nikde nic dokládat či prokazovat

– od r. 2023 již plánuje stát kontrolu prostřednictvím kamer umístěných na mýtných branách a v rámci toho již následně bude třeba, aby výše uvedené osoby oznámily SFDI registrační značku vozidla, které budou využívat, toto bude možné elektronicky, plánuje se spolupráce s Czech Pointem

Osvobozená vozidla:

– elektromobily budou zcela osvobozeny

– vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) budou mít slevu 1000 Kč

– vozy na LNG budou platit plnou sazbu. Navržená úleva z placení dálniční známky pro vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a nikoliv zkapalněný ropný plyn (LPG) je již od roku 2015 stanovena v Národního akčním plánu čisté mobility. Vychází přitom ze skutečnosti, že zatímco počet vozidel na CNG je v současnosti stále velmi omezený (cca 20 tisíc), počet provozovaných vozidel na LPG je řádově vyšší (podle odhadů Asociace LPG je počet těchto vozidel pohybuje kolem 200 000 možná i vyšší). V okamžiku, kdy bude počet vozidel na CNG na úrovni 250 tisíc by veškeré úlevy pro tato vozidla měly skončit. V tomto směru jde o srovnatelný počet provozovaných vozidel, jaký již dnes vykazují v ČR vozidla na LPG. Podpora LPG vozidel se tedy nejeví jako nutná. Pokud by byla úleva uplatněna nejen vůči CNG ale i LPG znamenalo by to výraznější výpadek příjmů pro státní rozpočet/SFDI

– v současné době je v ČR registrováno cca 20.000 vozidel CNG, odhad pro rok 2030 je 50.000 registrovaných vozidel CNG

– elektromobilů je cca 3.000, optimistický odhad pro rok 2030 je 250.000 elektromobilů

Výnosy z prodeje dálničních známek dnes:

– trend tržeb z emisí dálničních kuponu je za poslední léta zvyšuje

– 2013 (3,99 mld); 2014 (4,17 mld); 2015 (4,42 mld); 2016 (4,76 mld); 2017 (5,00 mld); 2018 (5,32 mld).

Kontrola:

– od 2021: Bude probíhat jako doposud přímo na zpoplatněné pozemní komunikaci. Kontrola se bude uskutečňovat několika pevnými i mobilními kamerami jako je tomu v zahraniční, nepůjde tedy o nějaký rozsáhlý kamerový systém na každém vjezdu nebo výjezdu z dálnice. Kontroly bude stejně jako dnes provádět policie a celní správa

– od 2023: Kontrola prostřednictvím kamer umístěných na mýtných branách

Tagy elektronické dálniční známky Ministerstvo dopravy Top
124 komentářů