dpp

NKÚ: Stát na elektronických dálničních kuponech ušetřil, systém ale nahrává podvodům

Elektronické viněty kontroluje mobilní automat. Pramen: MDČRElektronické viněty kontroluje mobilní automat. Pramen: MDČR

Chybí zejména automatizovaná výměna dat s registrem silničních vozidel. Nárok na sníženou cenu se vůbec neprověřuje.

Zavedení elektronických dálničních známek (poprvé byly k dispozici na rok 2021) přineslo státu úsporu 120 milionů korun ročně ve srovnání s původním systémem nalepovacích kuponů. Konstatoval to po provedené revizi Národní kontrolní úřad (NKÚ). Nový systém označil za hospodárný, zároveň ale na něm našel několik much. Za neefektivní považuje především způsob pokutování přestupků.

Průměrná roční nákladovost systému elektronických dálničních známek je podle NKÚ 3,61 %. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vynakládá na e-známku v hodnotě 1500 korun zhruba 54 korun, zatímco na nalepovací dálniční známku vydával za rok 76 korun. Výdaje spojené s původními dálničními známkami byly dány především tiskem, distribucí a také marží prodejců.

Pozitivně kontroloři hodnotí fakt, že zavedení e-známky přineslo motoristům několik výdobytků. Na prvním místě zmiňují možnost nákupu známky v e-shopu kdykoliv v průběhu roku, a to na 365 po sobě jdoucích kalendářních dnů. E-shop je také nejčastěji využívaným prodejním místem, v roce 2021 v něm bylo koupeno 83,5 % elektronických dálničních známek. V prvních 13 měsících provozu nového systému bylo prodáno 6,1 milionu kusů e-známek za celkem 5,47 miliardy korun.

Jak ale NKÚ dodává, optimálního stavu ministerstvo dopravy a jeho podřízené organizace (SFDI a státní podnik CENDIS) nedosáhly. Z šesti plánovaných napojení informačního systému elektronických dálničních známek na další informační systémy uskutečnil SFDI pouze tři. Chybí zejména automatizovaná výměna dat s registrem silničních vozidel. Například ověření, že vozidlo je osvobozeno od úhrady elektronické známky, provádějí zaměstnanci call centra manuálně.

„Kdyby automatická kontrola díky napojení na registr silničních vozidel fungovala, došlo by k vyloučení chyb, a tudíž ke snížení počtu následných žádostí o vrácení peněz. Za kontrolované období byla úhrada e-známky na žádost zákazníků vrácena v 1017 případech,“ píší kontroloři v závěrečné zprávě.

Informační systém dálničních známek umožňuje i nákup kuponů za sníženou cenu pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem. V době kontroly se však při nákupu těchto zlevněných známek vůbec neověřovalo v registru vozidel, zda vozidlo kritérium pro sníženou ekocenu splňuje. „Tento nedostatek mohli kupující omylem nebo úmyslně využít ve svůj prospěch a snížit tak příjem SFDI z prodeje e-známky,“ konstatuje NKÚ.

Kritizuje také, že nefunguje automatické vyhodnocování přestupku v případě, že vozidlo nemá zaplacenou dálniční známku. Kamerový systém na mýtných branách sice shromažďuje údaje o průjezdech vozidel, ale spáchání přestupku zjišťuje policie nebo celní správa až po zastavení vozidla. Podle současné právní úpravy totiž odpovědnost za tento přestupek nemá provozovatel vozidla, ale jeho řidič. Ministerstvo dopravy zapracování automatizovaného vyhodnocení přestupků slibovalo, podle NKÚ jej ale „nezávazně odložilo“.

Pokud by nad motoristy visela hrozba automatické pokuty (bez ohledu na to, zda je policie na dálnici zastaví), odhaduje NKÚ zvýšení příjmů SFDI o 1,5 milionu korun za jeden modelový den.

Společná reakce MD, SFDI a Cendis

Při zavádění e-známky před dvěma lety nebylo napojení na Registr silničních vozidel (RSV) reálné. Za dva roky praktických zkušeností a postupné digitalizace k němu však směřujeme. V systému EDAZ je plánováno v letošním roce. Dojde tak k dalšímu zjednodušení pro tuzemské zákazníky, kdy je přímo upozorníme na zadání chybné SPZ, která není uvedena v RSV, čímž si ušetří následné žádosti o vrácení prostředků. Zároveň bude možné kontrolovat v RSV také pohon vozidla a skutečnost, zda má vozidlo nárok na sníženou eko cenu.

Co se týká automatického vyhodnocování a vymáhání přestupku, lze plně souhlasit s konstatováním, že není možné, a to z důvodu stávající platné legislativy. Zároveň je tato otázka stále otevřená, zdali má systém EDAZ takovou část obsahovat. Nelze však souhlasit s modelovým příkladem uvedeným v tiskové zprávě NKÚ. Při vyčíslení potenciálního příjmu při nasazení automatického vyhodnocení nebyla zohledněna skutečnost, že zákazníci nehradí 10denní známku každý den, ale maximálně 3x do měsíce. Potenciální ušlý příjem SFDI je tedy značně zkreslený.

Tagy dálniční známky elektronické dálniční známky Ministerstvo dopravy NKÚ
50 komentářů