Správa železnic začíná znovu řešit zavírání tratí. Chystá kvůli tomu studii, kterou sama nezvládne

Oprava Kozí dráhy. Pramen: Viamont ServisOprava Kozí dráhy. Pramen: Viamont Servis

Externí firma má zpracovat tři varianty rozsahu redukce české železniční sítě.

Správa železnic začíná zkoumat, jak velkou síť tratí je v budoucnu schopná udržet. Vypsala kvůli tomu zakázku na zpracování studie variant možných úprav rozsahu infrastruktury. Zatímco v názvu soutěže píše jen o „úpravách rozsahu“, v zadávací dokumentaci píše o redukci. I přes vlastní odbor strategie a oddělení strategie a koncepce nechá Správa železnic dokumentaci zpracovat externí firmu.

K vypsání soutěže došlo v tomto týdnu. „Cílem je zpracovat studii, která definuje tři varianty redukce rozsahu infrastruktury spravované SŽ (zejména v oblasti regionálních tratí, nádražních budov a dalšího majetku) pro její budoucí udržitelný rozvoj, údržbu a provoz za předpokladu stávající výše financování,“ uvádí Správa železnic. SŽ dále uvádí, že do budoucna chce provozovat železniční infrastrukturu v rozsahu a parametrech odpovídajících moderní železnici za současného předpokladu udržitelnosti jejího financování.

Sněmovna přehlasovala Senát, nevyužívané tratě čeká jednodušší možnost konzervace

Znovu se tak vrací téma, zda rozsah železnice v Česku není zbytečně velký. V minulosti Správa železnic upozorňovala na nevyužívání některých tratí, v zákoně o dráhách je nově možnost konzervace tratí. Z problematiky se stalo ale čistě politické téma s často velmi emocionálními argumenty bez faktů.

Podklad „pro komunikaci“

Správa železnic vypsání soutěže na studii vysvětluje i tím, že lze očekávat výrazný nárůst nákladů v souvislosti se stavbou a budoucí údržbou vysokorychlostních tratí. Studie má navrhnout varianty možných úprav rozsahu infrastruktury SŽ na základě definovaných ekonomických scénářů.

Součástí materiálů má být i porovnání s jinými evropskými správci železniční infrastruktury. Zhotovitelé studie mají analyzovat i vyjmutí určitého rozsahu sítě z provozované infrastruktury (úspory na plánovaných aktivitách údržby a oprav v letech 2025–2035) a ověřit dopady na celou síť. Řešit mají i věcné dopady do organizace dopravy nebo využití železničního tělesa na cyklostezky.

Materiály mají být podkladem pro „komunikaci záměrů SŽ a vymezení dalšího postupu“. „Výstupy ze studie pak mohou v budoucnu posloužit jako jeden z podkladů pro aktualizaci souvisejících koncepčních dokumentů či strategie státu v oblastech zaměřených na železniční dopravu a beze sporu budeme zpracování této analýzy účastí na pracovních výborech detailně sledovat,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Správa železnic se rozhodla nechat zakázku zpracovat externí firmu, i když má vlastní odbor strategie a oddělení koncepce a strategie. To vede politik ANO 2011 Roman Štěrba. Na dotaz, proč si studii nedělá Správa železnic vlastní silou, jsme od čtvrtka nezískali odpověď.

Tagy konzervace dráhy redukce železniční sítě rozsah železniční sítě Správa železnic
313 komentářů