LOT 3a leaderboard

Dřeviny jsou letos k dráze vlídnější. Pádů stromů na trať je o třetinu méně

Hasiči Správy železnic odstraňují padlý strom z trati. Pramen: SŽHasiči Správy železnic odstraňují padlý strom z trati. Pramen: SŽ

Novela zákona od ledna 2020 kácení dřevin železničářům ulehčila, není třeba je povolovat ve správním řízení.

Z české železnice přišla i v období aktuální série vážných nehod jedna lepší zpráva. Hrozba srážky vlaku s padlým stromem je letos výrazně menší než loni. A to o třetinu.

Správa železnic eviduje k 30. červnu celkem 380 pádů stromů, které měly vliv na železniční provoz. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, kdy došlo k 572 takovým pádům, jde o 33procentní pokles. Ubylo i střetů vlaků s padlým stromem, loni došlo k 51 nehodám, letos bylo takových případů 39. Škody jsou zatím vyčísleny na 3,3 milionu, u tuctu nehod se ale ještě počítají.

Železničáři pokles připisují dvěma faktorům. „Jedním z nich je cílenější údržba zeleně. Zaměřujeme se především na rizikové oblasti, které jsou z hlediska pádu stromů a vzniku mimořádných událostí problematické,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Určitý vliv podle ní měl i orkán Sabine, který se v únoru 2020 přehnal přes české území a zanechal po sobě značné škody. „Letošní bouřky a další meteorologické jevy jsou spíše lokálního charakteru,“ doplnila mluvčí.

Kácení dřevin podél tratí bylo v posledních letech předmětem mnoha debat. Střetávaly se přitom dva veřejné zájmy: ochrana přírody a bezpečnost na železnici. Novela zákona o dráhách nakonec od ledna 2020 kácení dřevin železničářům ulehčila, není třeba je povolovat ve správním řízení. Kácení ale musí být vždy oznámeno orgánu ochrany přírody. Ten ho může pozastavit a vyžádat si stanovisko Drážního úřadu.

Tagy dřeviny seznam Správa železnic
11 komentářů