Dopravní podniky zaútočily na ÚOHS. Tahá peníze z kapes lidí, tvrdí. Podle úřadu si vymýšlí

První jízda trolejbusů SOR TNS 18 na trati do Čakovic. Foto: DPPPrvní jízda trolejbusů SOR TNS 18 na trati do Čakovic. Foto: DPP

ÚOHS v minulosti pokutoval dopravní podniky za chyby v soutěžích.

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) se pustilo do ostré kritiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž (ÚOHS). Podle sdružení je postup úřadu nekorektní a poškozuje dopravce. Úřad, který v minulosti pokutoval některé členy tohoto sdružení za chyby ve veřejných zakázkách, kritiku odmítá.

„Pod zástěrkou otevření tržního prostředí dlouhodobě úřad straní dodavatelským firmám a uznává jejich námitky i v situacích, kdy jsou jednoznačně nesmyslné nebo jen obstrukční,“ uvedlo sdružení.

Soutěž na 70 trolejbusů pro Prahu vyhrála turecká Bozankaya, ÚOHS zamítl rozklad Škody

I když SDP neuvádí žádné konkrétní firmy, je z textu při znalosti problematiky patrné, že sdružení vadí především správní řízení projednávané na podnět společnosti Cegelec ze skupiny Vinci. Vstup této firmy do soutěží na dodávky trolejbusů přitom přinesl dočasné snížení cen nových vozidel. Nastal však v době, kdy krátce po získání zakázek vypukla pandemie koronaviru a později válka na Ukrajině a dodávky se zásadně zpozdily.

ÚOHS zrušil další soutěž ústeckého dopravního podniku na nákup trolejbusů

„ÚOHS v poslední době uplatňuje pravidla, která znemožňují našim členským dopravním podnikům výběr spolehlivých dodavatelů. V současnosti je známo již několik případů, kdy kvůli nespolehlivému dodavateli byla dopravnímu podniku krácena nebo dokonce nepřiznána dotace. Stejný dodavatel se ale hlásí do dalších výběrových řízení a ačkoliv je již předem jasné, že nebude schopen dodávky pokrýt, není cesta, jak jej z veřejné zakázky při aktuální praxi ÚOHS vyřadit. A kdo zaplatí takové krácení dotace? Samozřejmě daňoví poplatníci, neboť dopravní podniky jsou závislé na financování z městských rozpočtů,“ říká výkonný ředitel SDP ČR Martin Chval.

Jihlava shání jediný trolejbus. S nezvyklými podmínkami, které nesplní ani vítěz poslední soutěže

SDP ve svém dokumentu vyzval úřad, aby přehodnotil své postupy. „Při diskusi se zástupci ÚOHS se dovídáme, že od toho jsou zadávací podmínky, aby si dopravní podnik zajistil kvalitu. Ale když požadujeme například v rámci soutěže předvedení funkčního vzorku, ÚOHS to zakáže s odůvodněním, že v rámci vývoje nemusí mít dodavatel žádný funkční vzorek k dispozici,“ dodal Chval. Tato situace nastala při soutěži na vodíkové autobusy pro Ostravu, které nakonec stejně dodány ani nebudou.

Podle něj si SDP ČR si váží transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže. Ta v praxi vypadá zejména u soutěží na trolejbusy, že se hlásí jediný dodavatel.

ÚOHS aktuálně řeší jednu soutěž dopravních podniků na dodávku vozidel: pro Zlín. Dopravce ji nejprve sám zrušil, nyní vypsal znovu.

Úřad se v reakci na tiskovou zprávu sdružení distancoval od některých výroků na jeho adresu. „ÚOHS se jednoznačně distancuje vůči takovému tvrzení; ani není zřejmé, v kontextu jakých řešených případů tyto domněnky na straně SDP vznikly, a dodává, že všechny případy posuzuje v souladu s právními předpisy. ÚOHS naopak upozorňuje na zcela nepravdivé tvrzení výkonného ředitele SDP Martina Chvaly, že by byla vedena jakákoliv diskuse se zástupci ÚOHS, z níž by si SDP odnášelo konkrétní závěry, se kterými SDP nesouhlasí. SDP doposud v ničem nekontaktovalo zástupce ÚOHS ani neiniciovalo žádnou odbornou diskusi. Pakliže tedy SDP ve své tiskové zprávě uvádí, že ‚naléhavě vyzývá ÚOHS, aby přehodnotil své postupy a zajistil, že budou nejen v souladu se zásadami spravedlivé soutěže, ale také v souladu se zájmy veřejnosti‘, je to naopak ÚOHS, který vyzývá SDP k férové diskusi, kde a na podkladu jakých případů z rozhodovací praxe identifikuje SDP problematické aspekty, které by měl ÚOHS reflektovat v rámci své dozorové činnosti.

„V souvislosti s dozorovou činností ÚOHS však nelze přehlížet, že tento je vázán jak právními předpisy, tak i ustálenou judikaturou soudů, kterou je povinen respektovat,“ uvedl ÚOHS ve svém stanovisku.

V textu bylo původně nesprávně uvedeno, že ÚOHS aktuálně vede řízení i s Dopravním podnikem města Jihlavy. Za chybu se omlouváme.

Tagy Sdružení dopravních podniků České republiky ÚOHS
131 komentářů