Jihlava shání jediný trolejbus. S nezvyklými podmínkami, které nesplní ani vítěz poslední soutěže

Trolejbus Škoda Solaris 26Tr v Jihlavě. Foto: DPMJTrolejbus Škoda Solaris 26Tr v Jihlavě. Foto: DPMJ

Dopravní podnik dosud nikdy nepožadoval schválení vozidla v době podání nabídky. Najednou ano.

Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) se rozhodl vypsat soutěž na dodávku jediného trolejbusu. V soutěži s odhadovanou cenou 10,9 milionu korun hledá dodavatele dvounápravového třídveřového trolejbusu.

Podle informací na profilu zadavatele patří ale zakázka na nákup jediného vozu svými požadavky na dodavatele mezi mimořádně přísné. Už v době podání nabídky musí být schválený pro provoz v EU nebo Švýcarsku. Vítěz pak bude mít na dodání 11 měsíců.

DPMJ zvolil podstatně přísnější přístup než u větší zakázky na šest parciálních trolejbusů, kterou vyhrálo sdružení Tram for Envi. V této zakázce DPMJ ušetřil přes deset milionů korun oproti původnímu odhadu ceny zakázky. I díky tomu si teď může koupit jeden trolejbus navíc. Vítězné sdružení ale do této zakázky nabídku podat nemůže.

Ředitel DPMJ Radim Rovner na dotazy k podlimitnímu řízení nejprve odmítl odpovědět. Otázkami se začal zabývat až poté, co redakce poslala dotazy i na magistrát, který je stoprocentním vlastníkem DPMJ.

„Vzhledem k provozní potřebě zadavatele zajistit řádné plnění v určené době, požaduje společnost, aby dodavatel předložil doklad o schválení typu pro provoz, kterým prokáže, že typ předmětu koupě byl schválen k provozu ve kterémkoli členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace již v okamžiku podání nabídky. Tím bude mít možnost ověřit si, že dodání trolejbusu v řádném termínu je reálné,“ odpověděl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Schválení v zemích EU nebo Švýcarsku ale zdaleka neznamená jistotu, že vozidlo může jezdit i v Jihlavě. „V důsledku požadovaného navíc zpravidla dochází ke zjednodušení procedur schválení trolejbusu Drážního úřadu,“ tvrdí Daněk. Na dotazy, co konkrétně znamená v případě schvalování trolejbusu „zpravidla“, už DPMJ po týdnu neodpověděl.

Že je osvědčení získané mimo ČR k provozu u nás ve vztahu ke schvalovacímu procesu k ničemu, potvrdil nedávno přímo Drážní úřad i v rámci řízení ve věci dodávek trolejbusů pro Ústí nad Labem.

Tagy Dopravní podnik města Jihlavy DPMJ
27 komentářů