Infrastruktura Stavebnictví Železnice Zprávy

Dokument: Na železnici je v běhu na pět desítek staveb. SŽDC shrnula své pokroky

Stavba 4. koridoru Ševětín - Dynín. Autor: Petr Špetlák

Správa železniční dopravní cesty prezentovala dopravcům průběh a přípravu staveb, které jsou v realizaci či těsně před zahájením. Deník Zdopravy.cz má přehled k dispozici a přináší jej v nezměněné podobě. Některým konkrétním stavbám se bude vbrzku věnovat podrobněji.

Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb (červen 2019)

Stavební správa východ:

– stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ – stavba probíhá dle upraveného harmonogramu, dokončení úseku Karviná – Dětmarovice TK2, ve vybraných úsecích 3. podbití, definitivní regulace, doplněn požadavek na výměnu SW v ŽST Dětmarovice, noční výluka se ZP Karviná – Dětmarovice (červenec);

– stavba „Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec – těšínské zhlaví“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, požádáno o výluky SKS a TK2 Třinec – Český Těšín od 11. 10. 2019 35N, následně LKS a TK1 rovněž 35N, koordinováno se stavbou TEDE, bude požádáno na ÚPDI;

– stavba „DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr. – přepnutí druhého úseku Dětmarovice – Mosty st. hr. je předpokládáno do dubna 2020;

– stavba „Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ – stavební práce probíhají dle HMG, doplněny výluky se ZP pro snesení mostní konstrukce, v srpnu proběhne aktivace provizorního ZZ;

– stavba „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ – výběrové řízení na zhotovitele stavby ukončeno, probíhá řízení na vydání Stavebního povolení, na Ohlášení budou 3. 7. 2019 zahájeny denní výluky pro betonáže základů trakčních podpěr v úseku Uničov – Šternberk, upraveny následující měsíční plány;

– stavba „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. Stavba“ – probíhá řízení na vydání Stavebního povolení – rozděleno na několik částí. Probíhají výluky pro betonáže, stavbu trakčních stožárů, převěšení. Tyto práce jsou prováděny na Ohlášení prací. Z důvodu podání odvolání stěžovatele z Dluhonic, je nutno přesunout aktivaci provizorního ZZ ve výhybně Dluhonice a přilehlých úsecích na říjen 2019 v koordinaci se stavbou estakády na Předmostí (porada proběhla 2. 7. 2019). Proběhly porady pro aktualizaci HMG pro rok 2019, zařazení SP4 („rychlé“ výhybky na Brodeckém zhlaví) z důvodu dodržení termínu ukončení celé stavby;

– stavba „Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa“ – jedná se o práce na kolejích přednádraží, zhotovitel žádá o denní výluky od srpna do listopadu, zapracováno;

– stavba „Rekonstrukce a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ – ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a řízení na vydání stavebního povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací v úseku Šakvice – Hustopeče 09/2019, hlavní stavební činnost v roce 2020;

– stavba „Rekonstrukce a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“ – v činnosti provizorní ZZ, probíhají stavební práce dle HMG. Dne 24. 5. 2019 předložen HMG na aktivaci definitivního SZZ a TZZ v přilehlých mezistaničních úsecích. Současně předložen návrh ROV, podána žádost na projednání s ÚPDI;

– soubor staveb:
„Rekonstrukce infrastruktury Brno hlavní nádraží“
„Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.“
„Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“
„Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“
„Rekonstrukce výhybek pod St.5 v žst. Brno hl.n.“
Hlavní výluka jižního zhlaví v obvodu Brno hl.n. byla zahájena dle plánu 9. 12. 2018,
v únoru 2019 proběhla aktivace provizorního ZZ v obvodu St.6, úpravy ZZ se týkají rovněž ŽST Brno-Židenice.
Na ÚPDI byly podány k projednání Žádosti o změnu plánu výluk pro úpravy ZZ.

– stavba „Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v ŽST Havlíčkův Brod“ – stavba probíhá dle plánu, 12.3.2019 zahájení výluk pro rekonstrukci nástupiště č. 1. Od 13. 6. 2019 probíhá rekonstrukce nástupiště č. 4;

– stavby „Blending Call“ – nové geotechnické průzkumy jsou zapracovány do srpna v obvodu ŽST Adamov, pouze SK;

– stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“ – požádáno o výluky pro geotechnický průzkum v úseku Rosice – Stéblová, zařazeno do plánu v srpnu, dvě noční výluky;

– stavba „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“ – výluka na rekonstrukci sudé kolejové skupiny pokračuje. Bylo předběžně dohodnuto, že pro archeologický průzkum a zprovoznění SKS bude potřeba cca 4,5 měsíce zastavený provoz v ŽST Jaroměř (24. 07. – 14. 12. 2019), 21. 10. 2019 ukončena výluka v úseku Jaroměř – Smiřice, od 14. 12. 2019 by následovala rekonstrukce LKS cca do 31. 08. 2020;

– stavba „Revitalizace trati Týniště n. O.- Broumov“ – požádáno o výluky pro dokončovací práce, broušení, 3. podbití;

– stavba „Rekonstrukce žst. Letohrad“ – zahájení stavebních prací 01. 03. 2019, probíhá dle HMG, doplněny krátkodobé výluky;

– stavba „Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou –Čerčany“ (zastávky Vilémovice a Dolní Březinka) – termín realizace 1. – 18. 10. 2019. ČD Cargo žádá o přesun z důvodu navážení materiálu pro rekonstrukci dálnice D1, a to v termínu 27. 9. – 27. 10. 2019. SSV projednala se zhotovitelem a souhlasí, nový termín pro realizaci investice je navržen 29. 10. – 15. 11. 2019. Je to nejzazší možnost realizace, dále již NELZE ustoupit. SSV žádá ČD Cargo o potvrzení dodržení termínu;

Stavební správa západ – Praha:

– stavba „Modernizace trati Ševětín – Dynín, (Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část)“ – výluky probíhají dle harmonogramu;

– stavba „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ – v roce 2019 již nejsou předpokládány žádné výluky;

– stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 2. část“ – stavba probíhá dle upraveného HMG;

– stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ – přesunuto do roku 2020;

– stavba „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ – došlo k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stavební povolení je vydáno, platí předpoklad výluk od začátku roku 2020 dle RPV;

– stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ – bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání nedořešeno;

– stavba „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ – stavba přes dílčí komplikace probíhá dle HMG;

– stavba „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ – stavba probíhá dle upraveného HMG;

– stavba „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“ – platí, že výluka TK v úseku Louka u Litvínova – Litvínov a výluky SK v dopravně Louka u Litvínova budou prodlouženy do 14.12.2019 (původně do 02.12.2019). Výluky SK v ŽST Louka u Litvínova budou pokračovat do roku 2020 dle nového ROV. Výluka TK Louka u Litvínova – Litvínov bude ukončena 14.12.2019 a bude s ohledem na termín zahájení (05.06.2019) řešena jako překročená výluka. S ohledem na zrušení platnosti stavebního povolení na nadjezd silnice I/27 přes TK nebude dotčený nadjezd ve výluce realizován (přestavěn na normovou podjezdnou výšku pro výstavbu TV) a výluka bude zřejmě opakována v roce 2020, TV bude v předmětném úseku zrealizováno provizorně;

– stavba „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ – platí dlouhodobě avizovaná výluka obou TK Oldřichov u Duchcova – Bílina 21N (01. – 21. 10. 2019), viz předložené požadavky.

– stavba „Zvýšení stability skalních masivů Povrly – Děčín hl. n. km 528,350 – 528,500; 528,800 – 529,130 a 529,400 – 529,950“ – platí 10h, proti dřívějšímu avízu v redukovaném počtu od 22. 10. (viz předložené požadavky), výluky budou pokračovat do 08. 11.;

– stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – termín ukončení stavby, se zohledněním dodatečně doplněných prací, je předpokládán v červnu 2020;

– stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ – stavba probíhá dle upraveného HMG;

– soubor staveb přejezdů na trati Poříčany – Nymburk – předpoklad realizace stavební části v září ve společné výluce s OŘ Praha (02. – 30.09.2019);

– stavba „Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“
platí dříve avizovaný předpoklad výluky TK Blíževedly – Česká Lípa hl.n. 17.08. – 30. 09.2019;

– stavba „Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl“ platí dříve avizovaný předpoklad výluky TK 75 N (02.09. – 15.11.2019; posun o den oproti avizovanému termínu na žádost ČD);

– stavba „Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec – Harrachov“ – výluka TK Desná – Dolní Polubný 02.09. – 31.10.2019 (dle RPV)

– stavba „Výstavba zastávky Neratovice – Sídliště“ – připravuje se podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, nárokovány výluky TK Neratovice – Měšice u Prahy dle projektu stavby 7×9 h (12. – 18. 10.) a 14 N (19. 10. – 01. 11.), souběh výluk s výlukou TK Železný Brod – Velké Hamry – Tanvald dopravce ČD akceptuje.

Stavební správa západ – Plzeň:

– stavba „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ – dojde k posunu zahájení akce na sanaci opěrných zdí a výstavby základů TV – výluka Tunel odb. – Praha-Radotín 2.TK+TV, platný termín konání akce 4. 9. – 2. 12. Posun z důvodu běžících procesů ve stavebním řízení;

– stavba „Výstavba zastávky Tochovice obec“ – v souběhu s pracemi OŘ PHA (28. 9. – 13. 10.) bude provedena výstavba zastávky Tochovice obec;

– stavba „Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov – Kadaň“ – na měsíc září doplněny požadavky na výluku pro úvazky TZZ a SZZ;

– stavba „Rekonstrukce mostu v km 190,152“ – na měsíc září doplněny výluky na geotechnický průzkum pro rekonstrukci mostu v km 190,152 u Kněžic (rameno 719) v termínu 9. a 10.9. – zákryt s OŘ ÚNL;

– stavba „Modernizace žst. Cheb“ – z důvodu zjištění špatného statického stavu v podchodu budou s největší pravděpodobností upraveny výluky dle ROV 73253 a 73254. Jedná se o srpnové výluky na trakci, laníčkování, broušení a stezky a na výstavbu eskalátorů na druhém nástupišti. Dne 27.6. proběhne KD stavby a následná porada všech zúčastněných, dle jejího výsledku pak dojde k potvrzení/zrušení/úpravě výluk;

– stavba „Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice – Klatovy“ – proběhlo 4 výběrové řízení v pořadí. Pokud se nepodaří podepsat smlouvu do konce července, bude žádáno o výluky až v roce 2020 (zajištění materiálu + pozdní roční doba);

– stavba „Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati České Velenice – Plzeň“ – Nová Ves u ČB – ČB – ZZ výluka pro doplnění závor na uvedených přejezdech je v měsíci červenci zrušena z důvodu pozdního vysoutěžení zhotovitele. Termín výluk pro uvedenou akci se přesune do měsíce října – 14. – 23.10. V měsíci říjnu pak budeme kromě těchto dvou přejezdů doplňovat také výluku ZZ na PZS (doplnění, aktivace) na přejezdu v km 217,360 (Nemanice) v termínu 18. – 27.10 (kolejově srpen).

– stavba „Zřízení EOV ve všech dopravnách na trati Rybník – Lipno“ – platí termín 15.10. – 1.11. – v souběhu s pracemi OŘ PLZ budou ve všech dopravnách v úseku Rybník
Lipno nad Vltavou doplněny elektrické ohřevy výhybek, doplnění kontrol odlehlého jazyka na vybrané samovratné výhybky, jejich osvětlení;

– stavba „Doplnění závor na železničním přejezdu č. P 1269 v km 5,086“ – úsek Blatná – Lnáře – 18. – 25. 10. – dojde k celkové rekonstrukci přejezdové konstrukce + rekonstrukci PZZ a doplnění závor;

– stavba „Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu P 1627 trati České Budějovice – Černý Kříž v km 52,612“ – úsek Horní Planá – Polná na Šumavě – v souběhu s et. C 93146 (11.
25.10.) proběhne akce na rekonstrukci přejezdové konstrukce na uvedeném přejezdu. Bude doplněno PZS;

– stavba „Rekonstrukce zastávky Kornatice“ – akce na rekonstrukci zastávky Kornatice se za SSZ ruší. Komplikace se třemi pozemky a jejich výkupem. Posun do roku 2020. Akce byla plánována v souběhu s OŘ dle 93142 A (30.9. – 18.10.);

– stavba „Peronizace žst. Pačejov“ – srpen + září úprava termínů nočních výluk (zkrácení) dle požadavků ROC. Zrušení výluky 1. SK v Pačejově, bude se konat nově až od října. Do srpna doplněny výluky na přeložky kabelizace;

100 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
zesp

Jinými slovy, nic zásadního, jen takové drobnosti, co toho zas tak moc nepřinesou…. Žádné zásadní zvyšování rychlosti či kapacity, nové spojky a tak. To už je pro SŽDC „Vyší dívčí“, takže se radši o tom ani radši nezmiňovat…

Jiří Kocurek

Kapacita na čtyřnásobek:
– zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“
A k tomu zvýšení rychlsoti na dvojnásobek:
– Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Dvě jsou víc než nula, zas tak moc bych je nehaněl. SuVo je docela zásadní stavba. Bez toho je zbytek již provedených staveb na trase Praha – Bdějovice téměř k ničemu.

Vlastimil Kocurek

Souhlas SU-VO v nové stopě je zásadní a velkou stavbou.
Jsou tam určité drobnější stavby, ale ty se také musí udělat.
Historický dluh je tak vysoký, ty menší stavby dávno měla být udělány, ale prostě nebyly.

lokodepo

🙂

LKB

Zajimalo by me, jaka bude po konci rekonstrukce funkce mostu pro pesi pres silnici v Brne na ulici Kridlovicka, ktere se tam behem rekonstrukce objevily.

Doufam, ze tam zustanou, protoze vypadaji fakt pekne!

A nad ulici Uzka bphuzel zatim chybi…

Radim Cenek

Jesli myslíte tohle, tak to není most pro pěší, ale most pro kabely: https://www.facebook.com/idsjmk.cz/photos/a.1927301724001401/2419357248129177/

Jiří Kocurek

Pokud Křídlovická má být Pořící/Opuštěná, tak ano, pro kabely. A přijde mi, že je to spíš provizorium nežli definitivum. Nicméně robustnost konstrukce (kabely něco váží) věští něco o dočasnosti vyjádřené trváním až po dobu jednoho furtu. No a člověk by se na něm mlátil do hlavy, výška nic moc a přímo středem nad mostovkou trubka.
Most pro pěší přes Svratku je na druhé (západní) straně železničního viadukdu, pár desítek metrů proti vodě. Vcelku fajn počin.

Radim Cenek

To soumostí jsou ve skutečnosti 4 železniční mosty: dva souběžné mosty přes Štýřické nábřeží, Svratku a Poříčí, a vedle dva souběžné mosty přes Křídlovickou ulici. Kabelová lávka vede souběžně s tím vpravo přes všechny zmíněné ulice a řeku. Lávka je povolená jako trvalá stavba, bohužel už si nevzpomenu na zdroj té informace.

Jarek

Za SuVo se tam něco zmínilo, aby se neřeklo, ale o plnění harmonogramu stavby se zpráva podezřele vyhnula 🙂

JirkaK

web SŽDC : Stavby / zakázky
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky

Odpadlik

Jinak tedy to vypadá, že souhlasem životního prostředí prošla i plánovaná přeložka trati 230 u Třebešic, tam to přinese zvýšení traťové rychlosti až na 140km/h. Teď je tam 90.

Lafacer

Není tam spíš 100 s propadem rychlosti na 70 v tom esíčku?

Kubrt

Taky myslím. Jak si to tak představuju, ten zářez bude docela hluboký/široký. Jinak samozřejmě dobrá zpráva.

Jiří Kocurek
Démon

Pochopitelně to není celý výčet staveb. Některé jsou bez výluk …
Někde zase probíhají výluky kvůli opravám (taky stavební práce neinvestičního charakteru)

XXXD

Některým konkrétním stavbám se bude vbrzku věnovat podrobněji.

A kterým konkrétním stavbám se má v plánu redakce věnovat? Pokud se tedy mohu ptát.

Radovan Komínek

Dá se doplnit přehled, jestli některá z těchto staveb řeší:
a) zvýšení kapacity dráhy (samozřejmě kromě staveb, kde je uvedeno zdvoukolejnění)
b) zvýšení užitečných délek kolejí na minimálně 740m
c) konverzi na 25kV 50 Hz nebo aspoň její přípravu
nebo se jedná jenom o stavby, které se koncepčně hodí do první poloviny 90-tých let minulého století?

Démon

a) ANO
b) ANO
c) ANO
tabulku nemám, ale několik staveb znám

Pavel Macoun

Jak to je s linkou U28 v úseku Rumburk až Dolní Poustevna, to raději neřeknou… To je hrozně realizované, hlavně pro cestující.

Tomáš

Asi se nikde online nedá nalézt nějaký hezký přehled plánovaných, resp. realizovaných železničních staveb, tak jako má např. ŘSD svou https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/ ? 🙂

Jan Sůra

Nedá. Bohužel. I proto jsme tento dokument vypustili.

IGCT

Přehled plánovaných železničních staveb existuje, ale mají je jen stavební správy východ a západ. A je to interní dokument pro interní potřebu. Zveřejní-li to SŽDC někdy, tak pak jen v ostrouhané verzi. A ono i z pohledu PR je lepší informovat tu a tam o nějaké stavbě než mít vyhrnuté všechny esa z rukávu 😊

Jan Sůra

Zajímavý přístup k PR. Pochopil bych ho v soukromé firmě, nikoliv však organizaci financované z velké části z peněz daňových poplatníků.

Démon

Existuje, ale je tajný. Ale pokud půjdete na stránky SFDI a kouknete do plánu 🙂

smart

Pracuje se na tom. Všechno bude 😉

Miras

Přehled v interaktivní mapě již existuje ve zkušebním provozu na interních stránkách SŽDC (zatím několik dní/týdnů). Po ověření funkčnosti by mapa měla být zpřístupněna veřejnosti.

Petr Kusavec

Dobrý den, nedalo by se prosím zjistit do dalšího článku jak je na tom příprava modernizace trati Přerov – Brno. V jaké fázi jsou jednotlivé úseky. Na to jak je to důležitá stavba není o ní žádné zmínky! Děkuji za případné informace.

Kovarova kobylka

Dôležitá tak akorat pre Sudop Brno a ti co si nakoupili pozemky.

IGCT

No pro pasáčky ovcí ze Slovenska to opravdu nebude 🙂
Modernizace trati Brno- Přerov by dle mého názoru měla být považována za nejprioritnější stavby na železniční infrastruktuře.

Jiří Kocurek

Ale jo, bude. Nějací v Brně studují a ti ze Žiliny to budou mít lepší přes Přerov, než přes Blavu.

XXXD

Tak zrovna nejprioritnější stavba to rozhodně není, jsou mnohem důležitější úseky, koneckonců to není ani na úrovni koridoru.

Petr Kusavec

Je to spojení druhého a třetího největšího města v ČR. Plus napojení na krajské město Olomouc. Přes Břeclav je to po koridoru trochu zajížďka :-(. Takže si myslí, že to je vcelku prioritní dopravní cesta.

XXXD

Je to spojení druhého a třetího největšího města v ČR. Plus napojení na krajské město Olomouc.

To je trochu zavádějící informace, bavíme se tu pouze o úseku Brno – Přerov. Kromě toho nijak nezpochybňuji důležitost tratě, jen říkám že slovo prioritní je zde dost nevhodné, viz odpověď pro Vaška. Nebo si snad myslíte, že můžete srovnávat úsek Brno – Přerov např. s jakoukoli části tratí Praha – Kolín a podobně.

a8n

A na trati Praha-Kolín se snad kromě údržby z CEFu a chimérické VRT něco plánuje?

Vašek

S tím rozhodně bych si teda nebyl vůbec jistý a že jsou mnohem důležitější úseky, to už vůbec ne. Je to nejvytíženější jednokolejka v tuzemsku, provoz osobních vlaků je v úseku Brno – Vyškov zastaven, neb se prostě už nevejdou a kapacitně ta trasa vůbec nestačí.

XXXD

Nevím, čím konkrétně byste si nebyl úplně jistý. Jinak: „Je to nejvytíženější jednokolejka v tuzemsku…“, nesmysl nejvytíženější je trať na Kladno. Kromě toho nijak nezpochybňuji, že trať je významná a modernizace důležitá. To ovšem neznamená, že je to prioritní, jak je zde zmíněno, stále jsou v ČR 4 tranzitní koridory, jejichž úseky jsou v převážné míře stále důležitější než Brno – Přerov. Tudíž právě stavby na koridorech považuji za prioritní a až poté je stavba typu Brno – Přerov, tedy je to stavba až druhého rázu, čili slovo prioritní je tady dost nevhodné. Až bude trať Praha – Brno taková,… Číst vice »

Oldřich Sládek

Ne, nemáte pravdu ani jeden. Nejvytíženějsí jednokolejkou je pražská z Libně do Malešic.

XXXD

To je ale opravdu velice krátký úsek a nepřijde mi korektní srovnávat zhruba 3 km dlouhý úsek, který za mě nelze ani úplně považovat za samostatnou trať a jedná se spíš o spojovací úsek v ŽUP, s úsekem dlouhým cca 30 km jako je Praha – Kladno. Nicméně samozřejmě uznávám, že máte pravdu, ovšem to srovnání je dost nesměrodatné.

P.S.: Kolik vlaků za hodinu mezi Libní a Malešicemi projede?

Jiří Kocurek

Takže Praha – Kladno jezdí 8vozové rychlíky narvané tak, že lidi stojí na představku. A teď tu o Křemílkovi.

XXXD

No ano to opravdu nejezdí, protože skoro všichni raději jedou autobusem.

XXXD

Ovšem je se tu nebavím o vytíženosti osobních (vlak přepravující osoby, nikoli ve smyslu kategorie vlaku) vlaků, ale o tom kolik vlaků daný úsek za nějaký čas projede.

XXXD

*já

a8n

Oproti SoDo a NeŠe má modernizace 300 větší přínos. A ze 3. koridoru už zbývá jen 171, kde je jak známo problém někde jinde.

zesp

A v tom to asi bude, nejsou stále hotovy koridory, takže Brno – Přerov asi zatím nemá šanci…

XXXD

Ano v podstatě něco na ten způsob. To se tady snažím celou dobu vysvětli, ale ne všichni to prostě dokáží pochopit. Trať Brno – Přerov určitě je důležitá trať, nicméně bez návazné infrastruktury, jakou jsou právě koridory, její význam dost upadá. Naopak u koridorů mají dílčí stavby výraznější účinek hned od začátku.

Petr31

Trať Brno Přerov zajišťuje nebo bude zajišťovat spojení vlaků mezi krajskými městy Brno-Olomouc, Brno- Ostrava, nově Brno-Zlín, za Olomoucí pak Šumpersko a Jesenicko. V mezinárodním významu bude spojovat Brno, Ostravu, Katovice a Varšavu a také budou moci být zavedeny spoje z Brna do Žiliny, Tater a Košic. V regionální dopravě pomůže nahradit autobusy v relaci Brno-Rousínov-Vyškov jezdící ve špičce po 10 minutách. To není zrovna málo na to, aby to byla priorita.

Vlastimil Kocurek

Nnedávno jsem jel s takovým sympatickým „pasáčkem ovcí“ z Popradu do Prahy, a jen za tu cestu vyvinul nový software , za který obdrží 60.000 Kč a ještě jsme si stuhli říct moc zajímavé věci.

BoH

Když není se s čím chlubit, nyní důvod to raději zmiňovat…

IGCT

Taky bych uvítal nové informace, jak se zrovna tato stavba aktuálně má. Tak snad pan Sůra zařídí 🙂

Jiří Kocurek

Také se přidávám s žádostí, už dlouho je podezřelý klid. Bagr je sice k vidění, ale to je jen oprava těch nejhorších průšvihů, aby SŽDC pro samé čekání na rekonstrukci nemusela tu trať zavřít úplně.

Dušan

ad Petr Kusavec: a) Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba Blažovice – Vyškov (dle posledního podepsaného platného 3.dodatku): – na základě stanoviska E.ON Distribuce není možné připojení TNS Vyškov, ale je nutno udělat přesun do Nezamyslic, – v souladu s požadavky dotčených obcí (Blažovic, Holubice, Rousínov, Luleč, vyškov) a JmK se rozšiřuje předmět díla o P+R včetně osvětlení a odkanalizování – předmět díla se rozšiřuje o zpracování dokumentace vybudování nové plochy pro vykládku v žst. Hrušovany u Brna – řešení opuštěných úseků trati (geodetické práce apod.) – řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov (zpracování dokumentace pozemních objektů, stavebně technický průzkum) + zpracování ZP… Číst vice »

Petr Kusavec

ad) Dušan Děkuji velice za podrobné informace!!!

Jiří Kocurek

Díky za infromace. Ale opravdu Hrušovany u Brna? To je trať na Vídeň.

a) Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba Blažovice – Vyškov
– předmět díla se rozšiřuje o zpracování dokumentace vybudování nové plochy pro vykládku v žst. Hrušovany u Brna

zesp

Byť je to jedna z nepotřebnějších staveb v CZ, je ticho po pěšině. A bude asi dlouho, protože se ve velkém začíná její rekonstrukce. Nyní se kompletně mění kolej z Kojetína do Věžek, udělala se nová průjezdní kolej přes Nezam, doplnily se betonová nástupiště, bude se opravovat most přes Moravu. Přitom doteď to byl skansen s tím, že nějaké opravy nemají cenu z důvodu plánované přestavby… Takže to o něčem svědčí. Hned tak asi nic nebude….

Odpadlik

ČD Cargo žádá odsunutí termínu z důvodu navazky materiálu pro rekonstrukci D1? To jako znamená že po trati posazavskeho pacifiku přeci jen jezdí i náklad?

Kubrt

Nárazově se tam vozí cement, tuším do Zruče. Měl by tam jezdit i manipulák (rovněž do Zruče, od HB).

X 1

😉 Cyklostezka povede do Zruše nad Soupravou. 😉
To aby bylo všem jasno.
🙂

ApolloXI.

Ze zápisu výlukové porady vybíráme aneb Jak napsat článek rychle a levně. 😀

Jan Šindelář

Není to článek, ale dokument, a to ve smyslu servis pro čtenáře, které to zajímá. Každý nesedí na výlukové nebo jiné poradě …

Jan Sůra

Ze zápisu nevybíráme, je to kompletní dokument. Pokud SŽDC není schopná veřejnost informovat o tom, co se staví za peníze daňových poplatníků, je to její problém.

Radek

A to je dokument který je veřejně dostupný?

Jan Sůra

Ne.

Lektor

A to můžete ho tedy takto veřejně zpřístupňovat?

Jan Sůra

Můžeme.

Jiří Kocurek

No platí to daňový poplatník. Takže podle §106 má právo vědět, jak s jeho penězi státen zřízená organizace nakládá. Že si za ně nekupuje … kokain třeba.

IGCT

Není dobré úplně informovat o stavbách z prostého důvodu-aby si SŽDC nezvyšovala počet lidí a problémů blokujících stavbu. Je to určitá smysluplná strategie. Stačí takhle?

Jan Sůra

Proč tedy informuje RSD?

Jiří Kocurek

Tak to je teda síla. Zkuste nepodat daňové přiznání s oddůvodněním, by se konkurence mohla dozvědět vaše ceny a že nemáte lidi.

marty-t2

máte třeba na mysli Flixbus ? ten taky zákonnou povinnost prostě nedodržuje 🙂

Lektor

Já myslím, že byste měli zveřejňovat pouze materiály získané oficiální cestou, protože pak se nestane, že zveřejňujete informace, které jsou nepřesné, polovičaté, polopradivé a jednom případě se jedná dokonce o lež a to nemám přehled o všech stavbách.
To že si někdo na výlukové poradě myslí, že je Vševěd, ještě neznamená, že je, ale tam jeho plkání nevadí…

Jan Sůra

Je to oficiální materiál zaslaný dopravcům a x jiným organizacím. Předpokládáme, že SŽDC neposílá svým zákazníkům nepřesné a polovičaté informace. V jakém případě se jedná o lež?

Petr

A co se aktuálně děje kolem Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna? To už by vydalo na pěkně dlouhej článek, popsat celou historii 🙂

Loni jsem pouze zahlédl zakázku na aktualizaci dokumentace https://zakazky.szdc.cz/contract_display_1789.html

xyz

SŽDC na svých stránkách ve „výhledu výluk pro roky 2020 – 2021“ (ke kterémužto výhledu se mají mj. vyjadřovat jednotliví dopravci s připomínkami) předpokládá pro rok 2020 výluky jednotlivých TK (vždy po jedné) mezi Brnem-HH a Střelicemi, pro rok 2021 pak půlroční nepřetržitou výluku mezi Střelicemi a Zastávkou.

Nekdo

popisu ji strucne, to pro zacatek:
1) voda
2) z
3) Tetcic:
4) elektrizace nebude!

xyz

Nemáte pravdu; územní rozhodnutí této stavby nedávno nabylo platnosti; letitá neschopnost úřadů vypořádat se s příslušnými připomínkami již nedávno vypršela.

Démon

To je jako pohádka o SOKP511 tedy dálniční propojení D1 a D11 🙂

Kubrt

Výstavba peronů v Dolní Březince a Vlastějovicích versus návoz materiálu na D1 – to je teda dilema – sypat do černý díry nebo vydělávat – jak se má zachovat dobrá správa?

Martin

Dávno tam mělo už být “Stavba nového železničního uzlu Brno”. To co se v současnosti děje kolem nového i starého nádraží je především ostudou státního aparátu. Hledají se tu už 30 let výmluvy proč to nejde a jak moc se to komu nelíbí a mám silné podezření že stejným fiaskem dopadne i trasa D pražského metra a VRT (A to jen zůstávám u kolejí).

Lektor

Tak ostuda je to především města, když není schopno říct,kde nádraží chtějí. Protože SŽDC bez podpory města nepostaví ani jednu variantu.

Martin

Ale jakto ? O poloze je tak 3 roky jasno (Prostřednictvím referenda), dokonce Babiš řekl že dá nějakých 28 miliard a od tý doby ticho, peníze nikde.

Kubrt

Babiš dá… takhle nasliboval 3500 miliard na všechno možné, tak kde na to má chudák brát?

Oldřich Sládek

Kde žijete? O poloze je rozhodnuto teprve Centrální komisí MD z loňského května (Ab) a od té doby se vede diskuze, co se @zesnad_cz… Abych to neprehanel, ŽUB je rozdělen do 7 staveb a právě teď se vedou rozhodující bitvy o zadání Židenic. Zkráceně a zjednodušeně – trváme na minimálně jedné samostatné koleji primárně pro nákladní dopravu z Majlontu na budoucí hl.n.+ přesmyk v Modricich.

Jiří Kocurek

Referenda se zůčastnilo 24.9 % opráněných voličů. 96 % znich hlasovalo pro rekonstrukci v centru. Zastánci odsunu z toho vyvozují, že 3/4 obyvatel Brna nádraží v centru nechce.

Nekdo

ano, chceme nove nadrazi pro dalkovou dopravu u reky, i s moznosti zaparkovat, nalozit, vylozit a tak. kde bude nadrazi pro primesto je celkem burt, klidne u toho strasneho baraku, kde je hl.n. ted.

Jiří Kocurek

Protože jet na vlak MHD je pod úroveň, žejo? Přece nejse SOCKA! A protože to chcete vy, tak 100 jiných musí ohnout záda? Protože je považujete za podlidi?

IGCT

Právěže podstatně dřív bude metro než ŽuB

kolkol

Kdeže 30 let. V roce 1908 se zestátněním dostala obě brněnská nádraží pod jednoho vlastníka a nejpozději v tuto chvíli se ta situace měla začít řešit. Shnilé Rakousko, shnilí následníci.

xyz

„V roce 1908 se zestátněním dostala obě brněnská nádraží pod jednoho vlastníka a nejpozději v tuto chvíli se ta situace měla začít řešit.“
Však byla vyřešena – pro osobní dopravu se začalo využívat jen „horní“ (tzn. hlavní) nádraží. Zatímco „dolní“ nádraží bylo pro osobní dopravu opuštěno.

kolkol

Vyřešena nebyla. Uznávám, měl jsem napsat že se to řešit aspoň začalo. Bylo to tak nějak pozáplatované, část předměstí byla vyplněna kolejovými odbočkami a spojkami, takže je ta plocha obtížně urbanizovatelná. Chtěl jsem prostě napsat, že ten problém je starší (a 111 let je na nějaké komplexnější dořešení dostatečná doba).

xyz

Však to Babiš „definitivně vyřešil“. Bude se odsouvat a peníze „se najdou“. Jste-li příznivcem odsunu, můžete se radovat.

kolkol

Já myslím, že zavedení EET situaci v Brně nevyřeší. A nic jiného ten šmoula neumí.

Jiří Kocurek

Ona se řešila i po válce. Parní lokomotivy dělají kravál a kouří. A tak roku 1948 bylo rozhodnuto najít takové řešení odsunutého nádraží, které by bylo technicky proveditelné. Do roku 1989 se takové řešení nepodařilo najít, ale zato byl postaven Prior, aby se současné nádraží rozšířit nedalo.

suri

Je tam všechno nebo jen nějaký výběr? Že tam třeba není zmíněna stavba přesmyku domažlické trati v Plzni.

Martin

Co znamená to „Blending Call“?

Jan Sůra

Nový finanční nástroj Evropské unie na financování infrastrukturních staveb. Financování je kombinací příspěvku z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) Evropské unie a úvěru od Evropské investiční banky.

VRT

Cit: stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ – bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání nedořešeno.

No, na to, že se mělo letos začít a Bc. Jiří Svoboda, MBA si dal na Twitter krásné omalovánky, jak to bude vypadat, mi přijde že nás zase někdo tahal za nos a reálně se nezačne ani omylem.

Mosquit

Tak ona stavba jako taková neměla ani podle původního harmonogramu (někdy z 2017) začít letos. Pro podzim 2019 bylo plánováno tuším jen objednání zařízení pro prozatímní zabezpečovací zařízení, a instalace 2 kolejových odboček/spojek v Hloubětíně a Zelenči, a to s jejich dočasným uzamčením do dodání toho ZZ. Reko měla vypuknout až 2020.

Nicméně ve výhledu výluk na září žádné omezení na rameni 524 nevidím, takže odbočky se asi instalovat nebudou…