Dokument: Na železnici je v běhu na pět desítek staveb. SŽDC shrnula své pokroky

Správa železniční dopravní cesty prezentovala dopravcům průběh a přípravu staveb, které jsou v realizaci či těsně před zahájením. Deník Zdopravy.cz

Správa železniční dopravní cesty prezentovala dopravcům průběh a přípravu staveb, které jsou v realizaci či těsně před zahájením. Deník Zdopravy.cz má přehled k dispozici a přináší jej v nezměněné podobě. Některým konkrétním stavbám se bude vbrzku věnovat podrobněji.

Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb (červen 2019)

Stavební správa východ:

– stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ – stavba probíhá dle upraveného harmonogramu, dokončení úseku Karviná – Dětmarovice TK2, ve vybraných úsecích 3. podbití, definitivní regulace, doplněn požadavek na výměnu SW v ŽST Dětmarovice, noční výluka se ZP Karviná – Dětmarovice (červenec);

– stavba „Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec – těšínské zhlaví“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, požádáno o výluky SKS a TK2 Třinec – Český Těšín od 11. 10. 2019 35N, následně LKS a TK1 rovněž 35N, koordinováno se stavbou TEDE, bude požádáno na ÚPDI;

– stavba „DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr. – přepnutí druhého úseku Dětmarovice – Mosty st. hr. je předpokládáno do dubna 2020;

– stavba „Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ – stavební práce probíhají dle HMG, doplněny výluky se ZP pro snesení mostní konstrukce, v srpnu proběhne aktivace provizorního ZZ;

– stavba „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ – výběrové řízení na zhotovitele stavby ukončeno, probíhá řízení na vydání Stavebního povolení, na Ohlášení budou 3. 7. 2019 zahájeny denní výluky pro betonáže základů trakčních podpěr v úseku Uničov – Šternberk, upraveny následující měsíční plány;

– stavba „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. Stavba“ – probíhá řízení na vydání Stavebního povolení – rozděleno na několik částí. Probíhají výluky pro betonáže, stavbu trakčních stožárů, převěšení. Tyto práce jsou prováděny na Ohlášení prací. Z důvodu podání odvolání stěžovatele z Dluhonic, je nutno přesunout aktivaci provizorního ZZ ve výhybně Dluhonice a přilehlých úsecích na říjen 2019 v koordinaci se stavbou estakády na Předmostí (porada proběhla 2. 7. 2019). Proběhly porady pro aktualizaci HMG pro rok 2019, zařazení SP4 („rychlé“ výhybky na Brodeckém zhlaví) z důvodu dodržení termínu ukončení celé stavby;

– stavba „Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa“ – jedná se o práce na kolejích přednádraží, zhotovitel žádá o denní výluky od srpna do listopadu, zapracováno;

– stavba „Rekonstrukce a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ – ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a řízení na vydání stavebního povolení. Předpoklad zahájení stavebních prací v úseku Šakvice – Hustopeče 09/2019, hlavní stavební činnost v roce 2020;

– stavba „Rekonstrukce a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“ – v činnosti provizorní ZZ, probíhají stavební práce dle HMG. Dne 24. 5. 2019 předložen HMG na aktivaci definitivního SZZ a TZZ v přilehlých mezistaničních úsecích. Současně předložen návrh ROV, podána žádost na projednání s ÚPDI;

– soubor staveb:
„Rekonstrukce infrastruktury Brno hlavní nádraží“
„Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.“
„Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“
„Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“
„Rekonstrukce výhybek pod St.5 v žst. Brno hl.n.“
Hlavní výluka jižního zhlaví v obvodu Brno hl.n. byla zahájena dle plánu 9. 12. 2018,
v únoru 2019 proběhla aktivace provizorního ZZ v obvodu St.6, úpravy ZZ se týkají rovněž ŽST Brno-Židenice.
Na ÚPDI byly podány k projednání Žádosti o změnu plánu výluk pro úpravy ZZ.

– stavba „Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v ŽST Havlíčkův Brod“ – stavba probíhá dle plánu, 12.3.2019 zahájení výluk pro rekonstrukci nástupiště č. 1. Od 13. 6. 2019 probíhá rekonstrukce nástupiště č. 4;

– stavby „Blending Call“ – nové geotechnické průzkumy jsou zapracovány do srpna v obvodu ŽST Adamov, pouze SK;

– stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“ – požádáno o výluky pro geotechnický průzkum v úseku Rosice – Stéblová, zařazeno do plánu v srpnu, dvě noční výluky;

– stavba „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“ – výluka na rekonstrukci sudé kolejové skupiny pokračuje. Bylo předběžně dohodnuto, že pro archeologický průzkum a zprovoznění SKS bude potřeba cca 4,5 měsíce zastavený provoz v ŽST Jaroměř (24. 07. – 14. 12. 2019), 21. 10. 2019 ukončena výluka v úseku Jaroměř – Smiřice, od 14. 12. 2019 by následovala rekonstrukce LKS cca do 31. 08. 2020;

– stavba „Revitalizace trati Týniště n. O.- Broumov“ – požádáno o výluky pro dokončovací práce, broušení, 3. podbití;

– stavba „Rekonstrukce žst. Letohrad“ – zahájení stavebních prací 01. 03. 2019, probíhá dle HMG, doplněny krátkodobé výluky;

– stavba „Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou –Čerčany“ (zastávky Vilémovice a Dolní Březinka) – termín realizace 1. – 18. 10. 2019. ČD Cargo žádá o přesun z důvodu navážení materiálu pro rekonstrukci dálnice D1, a to v termínu 27. 9. – 27. 10. 2019. SSV projednala se zhotovitelem a souhlasí, nový termín pro realizaci investice je navržen 29. 10. – 15. 11. 2019. Je to nejzazší možnost realizace, dále již NELZE ustoupit. SSV žádá ČD Cargo o potvrzení dodržení termínu;

Stavební správa západ – Praha:

– stavba „Modernizace trati Ševětín – Dynín, (Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část)“ – výluky probíhají dle harmonogramu;

– stavba „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ – v roce 2019 již nejsou předpokládány žádné výluky;

– stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 2. část“ – stavba probíhá dle upraveného HMG;

– stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ – přesunuto do roku 2020;

– stavba „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ – došlo k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stavební povolení je vydáno, platí předpoklad výluk od začátku roku 2020 dle RPV;

– stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ – bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání nedořešeno;

– stavba „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ – stavba přes dílčí komplikace probíhá dle HMG;

– stavba „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ – stavba probíhá dle upraveného HMG;

– stavba „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“ – platí, že výluka TK v úseku Louka u Litvínova – Litvínov a výluky SK v dopravně Louka u Litvínova budou prodlouženy do 14.12.2019 (původně do 02.12.2019). Výluky SK v ŽST Louka u Litvínova budou pokračovat do roku 2020 dle nového ROV. Výluka TK Louka u Litvínova – Litvínov bude ukončena 14.12.2019 a bude s ohledem na termín zahájení (05.06.2019) řešena jako překročená výluka. S ohledem na zrušení platnosti stavebního povolení na nadjezd silnice I/27 přes TK nebude dotčený nadjezd ve výluce realizován (přestavěn na normovou podjezdnou výšku pro výstavbu TV) a výluka bude zřejmě opakována v roce 2020, TV bude v předmětném úseku zrealizováno provizorně;

– stavba „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ – platí dlouhodobě avizovaná výluka obou TK Oldřichov u Duchcova – Bílina 21N (01. – 21. 10. 2019), viz předložené požadavky.

– stavba „Zvýšení stability skalních masivů Povrly – Děčín hl. n. km 528,350 – 528,500; 528,800 – 529,130 a 529,400 – 529,950“ – platí 10h, proti dřívějšímu avízu v redukovaném počtu od 22. 10. (viz předložené požadavky), výluky budou pokračovat do 08. 11.;

– stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – termín ukončení stavby, se zohledněním dodatečně doplněných prací, je předpokládán v červnu 2020;

– stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ – stavba probíhá dle upraveného HMG;

– soubor staveb přejezdů na trati Poříčany – Nymburk – předpoklad realizace stavební části v září ve společné výluce s OŘ Praha (02. – 30.09.2019);

– stavba „Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“
platí dříve avizovaný předpoklad výluky TK Blíževedly – Česká Lípa hl.n. 17.08. – 30. 09.2019;

– stavba „Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl“ platí dříve avizovaný předpoklad výluky TK 75 N (02.09. – 15.11.2019; posun o den oproti avizovanému termínu na žádost ČD);

– stavba „Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec – Harrachov“ – výluka TK Desná – Dolní Polubný 02.09. – 31.10.2019 (dle RPV)

– stavba „Výstavba zastávky Neratovice – Sídliště“ – připravuje se podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, nárokovány výluky TK Neratovice – Měšice u Prahy dle projektu stavby 7×9 h (12. – 18. 10.) a 14 N (19. 10. – 01. 11.), souběh výluk s výlukou TK Železný Brod – Velké Hamry – Tanvald dopravce ČD akceptuje.

Stavební správa západ – Plzeň:

– stavba „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ – dojde k posunu zahájení akce na sanaci opěrných zdí a výstavby základů TV – výluka Tunel odb. – Praha-Radotín 2.TK+TV, platný termín konání akce 4. 9. – 2. 12. Posun z důvodu běžících procesů ve stavebním řízení;

– stavba „Výstavba zastávky Tochovice obec“ – v souběhu s pracemi OŘ PHA (28. 9. – 13. 10.) bude provedena výstavba zastávky Tochovice obec;

– stavba „Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov – Kadaň“ – na měsíc září doplněny požadavky na výluku pro úvazky TZZ a SZZ;

– stavba „Rekonstrukce mostu v km 190,152“ – na měsíc září doplněny výluky na geotechnický průzkum pro rekonstrukci mostu v km 190,152 u Kněžic (rameno 719) v termínu 9. a 10.9. – zákryt s OŘ ÚNL;

– stavba „Modernizace žst. Cheb“ – z důvodu zjištění špatného statického stavu v podchodu budou s největší pravděpodobností upraveny výluky dle ROV 73253 a 73254. Jedná se o srpnové výluky na trakci, laníčkování, broušení a stezky a na výstavbu eskalátorů na druhém nástupišti. Dne 27.6. proběhne KD stavby a následná porada všech zúčastněných, dle jejího výsledku pak dojde k potvrzení/zrušení/úpravě výluk;

– stavba „Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice – Klatovy“ – proběhlo 4 výběrové řízení v pořadí. Pokud se nepodaří podepsat smlouvu do konce července, bude žádáno o výluky až v roce 2020 (zajištění materiálu + pozdní roční doba);

– stavba „Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati České Velenice – Plzeň“ – Nová Ves u ČB – ČB – ZZ výluka pro doplnění závor na uvedených přejezdech je v měsíci červenci zrušena z důvodu pozdního vysoutěžení zhotovitele. Termín výluk pro uvedenou akci se přesune do měsíce října – 14. – 23.10. V měsíci říjnu pak budeme kromě těchto dvou přejezdů doplňovat také výluku ZZ na PZS (doplnění, aktivace) na přejezdu v km 217,360 (Nemanice) v termínu 18. – 27.10 (kolejově srpen).

– stavba „Zřízení EOV ve všech dopravnách na trati Rybník – Lipno“ – platí termín 15.10. – 1.11. – v souběhu s pracemi OŘ PLZ budou ve všech dopravnách v úseku Rybník
Lipno nad Vltavou doplněny elektrické ohřevy výhybek, doplnění kontrol odlehlého jazyka na vybrané samovratné výhybky, jejich osvětlení;

– stavba „Doplnění závor na železničním přejezdu č. P 1269 v km 5,086“ – úsek Blatná – Lnáře – 18. – 25. 10. – dojde k celkové rekonstrukci přejezdové konstrukce + rekonstrukci PZZ a doplnění závor;

– stavba „Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu P 1627 trati České Budějovice – Černý Kříž v km 52,612“ – úsek Horní Planá – Polná na Šumavě – v souběhu s et. C 93146 (11.
25.10.) proběhne akce na rekonstrukci přejezdové konstrukce na uvedeném přejezdu. Bude doplněno PZS;

– stavba „Rekonstrukce zastávky Kornatice“ – akce na rekonstrukci zastávky Kornatice se za SSZ ruší. Komplikace se třemi pozemky a jejich výkupem. Posun do roku 2020. Akce byla plánována v souběhu s OŘ dle 93142 A (30.9. – 18.10.);

– stavba „Peronizace žst. Pačejov“ – srpen + září úprava termínů nočních výluk (zkrácení) dle požadavků ROC. Zrušení výluky 1. SK v Pačejově, bude se konat nově až od října. Do srpna doplněny výluky na přeložky kabelizace;

Tagy SŽDC Top železniční stavby
100 komentářů