Další soutěž pro „nickolejný“ provoz. Oprava úseku mezi Adamovem a Blanskem má vyjít na 2,17 miliardy

Railjet u budovy Klamovy hutě u Blanska. Foto: České dráhyRailjet u budovy Klamovy hutě u Blanska. Foto: České dráhy

Součástí rekonstrukce sedmikilometrového úseku je úprava zastávky v Adamově.

Správa železnic začala s hledáním zhotovitele pro opravu další části koridorové trati mezi Prahou a Brnem. Rekonstrukce úseku Adamov – Blansko má probíhat v souběhu s již loni vypsanou soutěží na úsek z Brna-Maloměřic do Adamova. Rok by mezi Brnem a Blanskem neměly jezdit žádné vlaky.

Zakázku s hodnotou 2,171 miliardy korun zveřejnila Správa železnic na svém profilu zadavatele.  Jde o další z akcí financovaných takzvaným nástrojem Blending Call, který kombinuje půjčku od Evropské investiční banky s dotací z fondu CEF.

Sedm kilometrů dlouhý úsek má projít kompletní opravou, která přinese zvýšení bezpečnosti provozu a odstranění propadů rychlosti. Jde o úsek, který byl nákladně modernizován na počátku 90. let minulého století. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov pro bezbariérový přístup, kde vzniknou nová nástupiště.

Úsek Adamov - Blansko. Foto: Správa železnic

Úsek Adamov – Blansko. Foto: Správa železnic

Stavbou dále dojde ke stabilizaci četných skalních svahů, které mohou mít vliv na bezpečnost železničního provozu. U celkem pěti tunelů bude provedena sanace ostění pro zamezení průsaků vody. Práce budou zahrnovat také přestavbu čtyř mostů, devíti propustků a sanaci dvou mostů. V návaznosti na úpravy železničního svršku a spodku, nové odvodnění a úpravy mostů a tunelů se provede rekonstrukce trakčního vedení. V mezistaničním úseku Adamov – Blansko zůstane stávající traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – obousměrný autoblok.

Správa železnic počítá se zahájením stavby v říjnu letošního roku. Od prosince letošního roku má dojít k jednoroční výluce, kdy na trati neprojede žádný vlak, dojde k takzvanému nickolejnému provozu. Správa železnic počítá s přesměrováním vlaků z Prahy do Brna na trasu přes Havlíčkův Brod.

Tagy Adamov - Blansko Blending Call Brno - Adamov - Blansko CEF Evropská investiční banka omezení železniční dopravy Praha - Brno Správa železnic Top
134 komentářů