LOT 3a leaderboard

Správa železnic začala soutěžit opravu koridoru mezi Brnem a Adamovem, trať uzavře na rok

InterPanter Českých drah na trati mezi Adamovem a Brnem. Foto: České dráhyInterPanter Českých drah na trati mezi Adamovem a Brnem. Foto: České dráhy

Trať v údolí řeky Svitavy projde kompletní rekonstrukcí za téměř dvě miliardy korun, vlaky mezi Brnem a Prahou budou jezdit rok přes Havlíčkův Brod.

Správa železnic vypsala další velkou soutěž na opravu koridorové trati mezi Prahou a Brnem. Začala s hledáním stavební firmy, která opraví úsek z Brna-Maloměřic do Adamova. Kompletní rekonstrukce 9,4 kilometru dlouhého úseku přinese od konce příštího roku roční zastavení provozu.

Zakázku zveřejnila Správa železnic na svém profilu zadavatele. Na trati dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku, částečně i spodku, výstavbě nové odbočky Svitava a komplexní úpravě zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dále se zrekonstruují vybrané mostní objekty, všechny čtyři tunely v uvedeném úseku, 16 opěrných zdí i více než tisíc metrů přilehlých skalních svahů.

Jde o jednu z akcí označenou jako Blending Call podle financování z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky. Ze stejného programu se opravují další úseky na koridorech.

Správa železnic počítá se zahájením stavby v říjnu příštího roku. Od prosince příštího roku má dojít k jednoroční výluce, kdy na trati neprojede žádný vlak. Správa železnic počítá s přesměrováním vlaků z Prahy do Brna na trasu přes Havlíčkův Brod.

Úprava zastávek i tunelů nebo nová odbočka

V rámci stavby se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi krajními výhybkami stanic Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků malých poloměrů budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde k odstranění několika propadů rychlosti a přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavební práce se zaměří mimo jiné na kompletní rekonstrukci technologické budovy na zastávce Bílovice nad Svitavou. Technologická budova na odbočce Svitava bude vystavěna na místě stávajícího strážního domku. Budova zastávky Babice nad Svitavou bude nově sloužit jako technologická budova pro silnoproud a sdělovací zařízení. V rámci rekonstrukce nástupišť se opraví přístřešky na nástupištích.

Součástí akce je také sanace některých skalních svahů a obnova odvodnění. Prakticky všechny mosty a propustky projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu. U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění, pročistí se příkopy a obnoví bezpečnostní značení. Vzniknou také nové protihlukové stěny. Detailněji je projekt popsán na stránkách Správy železnic.

Souběžně se stavbou úseku z Maloměřic do Adamova by měla probíhat i rekonstrukce mezi Adamovem a Blanskem, na tu zatím Správa železnic soutěž nevypsala.

Tagy Blending Call Brno - Adamov - Blansko Brno-Maloměřice - Adamov CEF Evropská investiční banka omezení železniční dopravy Praha - Brno seznam Správa železnic
188 komentářů