dpp

Další pokus o vyhnání řidičů z pruhů pro autobusy. Novela řeší snazší pokutování

Vyhrazený pruh pro autobusy na Strakonické. Foto: RopidVyhrazený pruh pro autobusy na Strakonické. Foto: Ropid

Tradiční nešvar velkých měst, kdy do vyhrazených pruhů pro autobusy, vozy integrovaného záchranného systému nebo taxíky zajíždí řidiči osobních aut,

Tradiční nešvar velkých měst, kdy do vyhrazených pruhů pro autobusy, vozy integrovaného záchranného systému nebo taxíky zajíždí řidiči osobních aut, by měl být snáze pokutován, než v minulosti.

Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) předložil novelu zákona o silničním provozu, podle které by nově nedovolenou jízdu ve vyhrazeném pruhu mohli pokutovat obecní policisté příkazem na místě. Od změny zákona si slibuje větší respekt řidičů k pruhům, které jsou zejména ve větších městech vyhrazeny vozům Integrovaného záchranného systému, taxi a zejména autobusům, a slouží tak plynulejšímu provozu veřejné dopravy. Vychází především ze zkušenosti z Prahy, kde jako náměstek řešil také přísnější postihy za porušování těchto předpisů.

Cílem novely je rozšíření pravomocí obecní policie i o pokutování nedovolené jízdy ve vyhrazených pruzích. Nově by mohly řešit přestupek i takzvaným příkazem na místě. „Problém jsem řešil už na pražském magistrátu, protože čísla jasně ukazovala vysokou nerespektovanost vyhrazených pruhů. Už tehdy jsme návrh konzultovali i s Ministerstvem vnitra, pod které spadá agenda dopravní policie. Stanovisko ministerstva bylo kladné. Řešení však vyžaduje změnu legislativy, proto nyní přicházím s tímto návrhem,“ uvedl Dolínek, který si během svého působení ve funkci náměstka pražské primátorky pro dopravu nechal vypracovat odbornou analýzu Technické správy komunikací, která odhalila, že 70 % vozidel využívajících vyhrazené pruhy tak činí neoprávněně.

„Vyhrazené pruhy jsou vyznačovány zejména tam, kde jinak časté dopravní kolony znemožňují plynulý průjezd vozidel městské hromadné dopravy,“ vysvětlil poslanec. „Jejich smyslem je především umožnit, aby byly dodržovány jízdní řády. Jejich existence je jedním ze základních předpokladů pro to, aby ve městech fungovala páteřní síť rychlé přepravy vysokého počtu cestujících,“ dodal.

Postih nedisciplinovaných řidičů je podle současného znění zákona o silničním provozu v zejména v rukách státní policie, která jako jediná může řidiče zastavovat a pokutovat. Obecní policisté mohou nyní přestupky pouze postoupit do správního řízení. „Jedním z nejefektivnějších způsobů, jakými postihnout neukázněné řidiče a předcházet opakování přestupků, je udělování pokut příkazem na místě, tedy známou blokovou pokutou. Domnívám se, že příslušná změna zákona, kterou jsem navrhl, by přinesla zlepšení situace v ulicích větších měst a umožnila, aby vyhrazené pruhy fungovaly skutečně tak, jak mají,“ řekl Dolínek.

Součástí předložené novely zákona je i návrh, aby s novelou vyslovila poslanecká sněmovna souhlas již v prvním čtení. Schválen by tak mohl být ještě letos. „Přál bych si, aby nové znění zákona nabylo účinnosti pátého června letošního roku, na který připadá mezinárodní den životního prostředí. Vyhrazené pruhy jsou totiž jedním z nástrojů, kterým mohou města preferovat veřejnou dopravu na úkor osobní automobilové dopravy a přispívat tak ke zlepšení ovzduší,“ uzavřel Dolínek.

Technická správa komunikací v Praze začala hledat možnost, jak pokutovat řidiče ve vyhrazených pruzích pomocí kamerového systému. „Jakoukoli snahu o zlepšení dodržování pravidel v oblasti jízdních pruhů samozřejmě vítáme,“ říká mluvčí Ropidu Filip Drápal. Právě kvůli nerespektovanosti pruhů dochází často ke zpoždění autobusů.

Objevují se i připomínky, zda je správné časové omezení jízdy ve vyhrazených pruzích, jako je tomu dosud. Neřeší totiž situace, kdy je například svátek ve všední den. „Výhodou časově neproměnného řešení je větší srozumitelnost dopravního režimu pro všechny účastníky provozu, který je jednotný bez ohledu na den či čas,“ uvedl Drápal. Podle něj ale vše směřuje k tomu, že časové omezení zcela zmizí a bude trvalé. „Obecně je snaha časové omezení spíše rušit a režim zjednodušovat, než zavádět další výjimky a komplikace v podobě dalších záležitostí typu státních svátků a podobně,“ dodal Drápal. Dokládá to příkladem z posledních rekonstrukcí některých ulic, kde vyhrazené pruhy vznikly. Například v ulicích Michelská, Tupolevova nebo Vršovická už nesmí řidiči vjet nikdy.

Tagy Petr Dolínek pokuta za jízdu v pruhu pro autobusy Vyhrazený pruh pro autobusy zákon o provozu na pozemních komunikacích
24 komentářů