Češi a Němci se začnou kvůli rychlovlakům scházet častěji, SŽDC zadala studii pro spojení do Brna

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravyMapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Přípravy vysokorychlostních tratí v Česku pokročily, první stavba ale nezačne dříve než v roce 2024. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Přípravy vysokorychlostních tratí v Česku pokročily, první stavba ale nezačne dříve než v roce 2024. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už podepsala smlouvu na studii proveditelnosti pro trať Praha – Brno – Břeclav. Zrychlit má také příprava tratě z Prahy do Drážďan.

V jejím případě už běží studie proveditelnosti, kterou zpracovává sdružení Cedop a Egis Rail. Kromě studie probíhá činnost společného projektového týmu SŽDC a DB Netz, za účasti Ministerstva dopravy ČR a Saského státního ministerstva hospodářství, práce a dopravy.

Vedení tohoto projektového týmu si vyměňuje informace na oficiálních schůzkách ve zhruba dvouměsíčním intervalu, který bude od poloviny roku 2018 zkrácen na polovinu a již v současnosti se rozbíhají souběžně pracující týmy odborníků z obou zemí pro řešení dílčích konkrétních úloh,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

SŽDC se zatím brání zveřejnění konkrétního data, kdy by se mohlo začít stavět. V nedávné prezentaci nicméně správa železnic uvedla datum možného zahájení první stavby v roce 2024. „Možný termín zahájení výstavby, návrh etapizace a zprovoznění prvních úseků i celého záměru je předmětem zpracování studie proveditelnosti. Protože se jedná o rozsáhlý soubor staveb mimo současné drážní plochy, bude velmi záviset na územním projednání a vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí,“ dodala Šubová.

Rychlotrať z Prahy do Drážďan má být první, která by se v Česku měla stavět. Studie proveditelnosti zaujala svým řešením například Ústecký kraj či nákladní dopravce. Aktuálně běží zpracování přepravní prognózy.

Rozjíždí se práce na další studii pro trať Praha – Brno – Břeclav. Soutěž provázely opět spory mezi firmou ProCedop a SŽDC ohledně zadávací dokumentace. Zvláštní roli v soutěži sehrál Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten dal nejprve ProCedopu za pravdu, posléze ale rozhodnutí zrušil a nakonec dal za pravdu SŽDC.

SŽDC neztrácela čas a smlouvu na studii uzavřela jen krátce po rozhodnutí ÚOHS. Podle registru smluv je hodnota kontraktu necelých 17 milionů korun bez DPH.  Vítězem je sdružení Sudop Praha a Sudop EU.

Tagy Cedop Praha - Brno - Břeclav Praha - Drážďany Sudop SŽDC vysokorychlostní tratě
65 komentářů