Brno, město tramvajových tunelů. Trať na Kamechy zamířila do procesu EIA

Brno, pohled na Bystrc od tramvajové trati. Pramen: dokumentace EIA/Ecological Consulting a.s.Brno, pohled na Bystrc od tramvajové trati. Pramen: dokumentace EIA/Ecological Consulting a.s.

V Brně chystají další tramvajový tunel.

Město Brno pokračuje v přípravě stavby nové tramvajové trati na sídliště Kamechy. Trať o délce 1,5 kilometru, jejíž součástí má být i 320 metrů dlouhý tunel, poslalo do procesu posouzení vlivu na okolí (EIA). Jako předpokládaný termín zahájení stavby dokumentace uvádí rok 2023.

Záměrem města je prodloužení tramvajové tratě z dnešní konečné stanice Ečerova v Brně-Bystrci na sídliště Kamechy. V rámci stavby vzniknou tři nové zastávky: Ruda, Říčanská a Kamechy.

Trasa je v platném územním plánu vedena podél ulice Vejrostovy až k Teyschlově ulici, kde se zanoří do tunelu. Konečná bude u křižovatky ulic Hostislavova a Kamechy.

Brno, pohled na Bystrc od tramvajové trati. Pramen: dokumentace EIA/Ecological Consulting a.s.Tramvaj na Kamechy, zákres. Pramen: Město BrnoSídliště Kamechy v Brně. Pramen: Město Brno

Městští radní schválili tunelovou variantu letos v červnu, čímž se obloukem vrátili k variantě zvolené už v roce 2015. Mezitím roce 2018 tunel zavrhli jako příliš nákladný s poukazem na geologické podmínky. Nechali si přitom zpracovat novou studii proveditelnosti.

Tunel bude dlouhý 320 metrů, z toho 242 metrů bude ražených. U obou portálů se pak zbylé tunelové metry vybudují vyhloubením jam, vytvořením betonové konstrukce a následným zasypáním. Odhadované náklady na celou trať činí bezmála 2,3 miliardy včetně DPH.

Z Brna se přitom postupně stává město tramvajových tunelů. Tunel vznikne například na nové trati do Bohunic nebo při stavbě okruhu na Žabovřeské.

Tagy brno seznam tramvajová trať Ečerova - Kamechy
82 komentářů