Brno znovu řeší tramvaj na Kamechy, tunel se ukázal jako příliš složitý a drahý

Vozovna Pisárky, Brno. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářVozovna Pisárky, Brno. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Město Brno bude znovu zkoumat možnosti řešení prodloužení tramvajové trati ze smyčky Ečerova na Kamechy až do nově plánované konečné

Město Brno bude znovu zkoumat možnosti řešení prodloužení tramvajové trati ze smyčky Ečerova na Kamechy až do nově plánované konečné Hostislavova. Rada města schválila vypsání tendru na zpracování studie proveditelnosti a dokumentace pro územní řízení.

Podobně se přitom řešení hledalo už v roce 2015. Tehdy se počítalo s tím, že nová trať bude měřit 1,5 kilometru, bude vedena v zářezu a zhruba v polovině se zanoří do 300 metrů dlouhého tunelu. Právě tunel je ale příčinou potíží.

„Nový geologický průzkum, který jsme nechali zpracovat, totiž ukázal jiné geologické podmínky, než předpokládaly původní podklady. Rozhraní mezi zeminou a skálou bylo v původně uvažované trase tunelu v takovém místě, že by to s sebou neslo příliš vysoké náklady a náročná technologická řešení,“ uvedl náměstek brněnského primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Proto je podle něj nutné rozpracovat další varianty. „Ty poté porovnáme z hlediska ekonomických a ekologických parametrů,“ doplnil Mrázek.

Na zpracování dalších variant bude mít dodavatel lhůtu sedm měsíců od podepsání smlouvy; předpokládaná hodnota zakázky je 13 až 18 milionů korun bez DPH. Následně bude město rozhodovat o nejvhodnějším řešení na základě předložených srovnání. Poté bude vypracována příslušná dokumentace pro územní rozhodnutí.

Tagy brno Kamechy tramvaje
8 komentářů