Až půl roku bez poplatků za dopravní cestu. Železniční nákladní dopravci chtějí stejné podmínky jako silniční

Nákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.czNákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.cz

Železniční sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz zaslalo ministrovi dopravy dopis, ve kterém požaduje sjednocení podmínek pro nákladní dopravce. Vláda dnes řeší

Železniční sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.cz zaslalo ministrovi dopravy dopis, ve kterém požaduje sjednocení podmínek pro nákladní dopravce. Vláda dnes řeší úlevy silničním nákladním dopravcům, například v podobě odkladu plateb mýtného.

I železniční nákladní dopravu citelně zasáhl ekonomický dopad koronavirové krize. Odmítáme ale, že by měl být vládou podpořen jen jeden segment nákladní dopravy,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek. Podle něj už plně nastal i na železnici pokles objemu přepravy způsobený utlumením ekonomiky.

Podle něj budou muset dopravci vzhledem k poklesu poptávky přistupovat k opatřením reagujícím na pokles výkonů.

Podpora jiného druhu dopravy v rámci boje s ekonomickým poklesem nesmí podle železničních dopravců způsobit ohrožení jiných módů, jako je třeba železniční nákladní doprava. „Mohlo by to být pro ni likvidační. Například přímé nevratné dotace na motorovou naftu pro silniční dopravce by měly za následek faktickou ztrátu konkurenceschopnosti drážní nákladní dopravy na českém trhu. Chceme férový přístup pro všechny,“ dodal Sládek.

V dopise ŽESNAD.cz navrhuje v šesti bodech různá opatření, která by podle sdružení pomohla zachování rovných podmínek a restartu tuzemské ekonomiky. Zřejmě nejnákladnější položkou je odpuštění plateb za použití dopravní cest, případně odklad plateb o půl roku. Ročně nákladní dopravci na železnici zaplatí více než 1,5 miliardy korun za použití kolejí. Dopravci oprášili svůj dlouholetý požadavek na zrušení poplatku za obnovitelné zdroje elektřiny.

Železniční nákladní doprava je v Česku dlouhodobě v poplatkové nevýhodě vůči silniční: na železnici se platí za každý ujetý kilometr bez ohledu na typ trati, na silnici pouze na vybraných úsecích.

Požadavky ŽESNAD.cz

1) Navrhujeme, aby stát po nákladních dopravcích na určitou dobu nevymáhal platbu za užívání dopravních cest, nebo povolil aspoň odklad jejich plateb o 180 dní. Správě železnic tím budou stále alokovány příjmy, které očekává od dopravců a pro období koronavirové krize poplatky za dopravní cesty pro nákladní dopravce zrušit na předem stanovenou dobu úplně.

2) Navrhujeme prodloužit splatnost faktur za trakční palivo (naftu) a trakční elektrickou energii o 180 dní.

3) Navrhujeme zrušení poplatků za obnovitelné zdroje energie (POZE) v ceně trakční energie pro nákladní železniční dopravce, vzhledem k tomu, na jakém konkurenčním dopravním trhu se právě teď pohybují.

4) Při redukci investic do drážní infrastruktury, která po této krizi nepochybně nastane, navrhujeme zachovat investice klíčové pro nákladní železniční dopravu – cargo dopravci musí mít možnost saturovat potřeby průmyslu a napomáhat tak zvyšování růstu HDP, a tím pádem odvodu peněz do státní kasy.

5) Navrhujeme odklad a snížení plateb povinných odvodů zdravotního a sociálního zabezpečení za zaměstnance za dobu trvání nouzového stavu podle návrhů Hospodářské komory.

6) Navrhujeme, aspoň pro tuto chvíli, pokrýt výpadek z příjmů státu zastavením podpory čisté silniční elektromobility, která je dle našeho přesvědčení slepou vývojovou větví v oblasti nákladní i osobní dopravy.

Tagy dopady koronaviru na dopravu nákladní železniční dopravci Žesnad.cz
56 komentářů