Aktivní střelec či únik chemie. Bezpečnostní hrozby na železnici má hlídat nové Situační centrum

Dispečerský sál pro IV. koridor na Balabence. Pramen: Správa železnicDispečerský sál pro IV. koridor na Balabence. Pramen: Správa železnic

Vlaková nádraží a železniční dopravní uzly představují tzv. měkké cíle.

Správa železnic (SŽ) staví centrum, které má koordinovat veškerou komunikaci v případě bezpečnostního ohrožení infrastruktury nebo cestujících. Na konferenci Aviation CyberTrust to uvedla Lenka Michalcová z Fakulty dopravní ČVUT, která se věnuje managementu a analýze rizik a krizovému řízení.

Informaci pro Zdopravy.cz potvrdila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Vlaková nádraží a železniční dopravní uzly jsou totiž důležité pro fungování kritické infrastruktury, ale zároveň představují tzv. měkké cíle. To jsou místa, kde se shromažďuje velké množství lidí a představují tak atraktivní cíle pro teroristické útoky.

Metodiku fungování Situačního centra pro SŽ připravovala kromě ČVUT i VUT Brno a fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava.

Zahrnuje například postupy k evakuaci osob, ale i technické zodolnění železničních stanic. „Zahrnuli jsme do ní šest typů incidentů. Jde například o útok aktivního střelce, únik chemických látek, ale třeba i útok chemickou zbraní,“ popsala pro Zdopravy.cz Michalcová.

Pilotní provoz

Situační centrum SŽ sdružuje podle mluvčí pracoviště vrcholových dispečinků řízení provozu, provozuschopnosti dráhy a celostátního operačního a informačního střediska Hasičské záchranné služby SŽ na jedno místo. „Díky tomu dochází k lepší koordinaci a zkrácení reakčních dob na situace vzniklé na železnici,“ uvádí Nela Eberl Friebová.

V současné době je projekt ve fázi pilotního provozu. „Vyhodnotíme jej na konci roku. V budoucnu předpokládáme rozšíření o další dispečinky SŽ,“ doplňuje mluvčí.

Situační centrum je podle Michalcové odpovědné za zabezpečení mechanismu sdílení a předávání informací mezi identifikovanými prvky a subjekty. V případě vzniku incidentu či hrozby na železnici bude koordinačním orgánem. Pracuje v režimu 24/7.

Koordinátoři mají mít připravené interní komunikační vazby pro předávání informací. V rámci metodiky vědí, s kým informace v rámci železnice sdílet a komu je předávat dál.

Informace je třeba škálovat dle jejich důležitosti, dále zejména u klíčových informací jasně a jednoznačně definovat kompetence a zodpovědnost osob v rámci příslušných komunikačních vazeb,“ popisuje Michalcová.

Metodika myslí na to, aby se v komunikaci omezily duplicity a aby byla dána jasná odpovědnost na uskutečnění kroků.

Opevňování dopravy

Rezort dopravy se snaží kromě fyzických bezpečnostních hrozeb v poslední době opevnit hlavně co se týče kybernetické kriminality. Na ministerstvu dopravy totiž ještě rezonuje rozsáhlý ransomware útok z roku 2022, který na Ředitelství silnic a dálnic způsobil škodu za 30 milionů korun.

Sto útoků za den. Jak vypadá velín CSOC, odkud se řídí kyberochrana pražského letiště

Útok se nám nepodařilo odrazit, ale následovaly semináře všech organizací, abychom se naučili postupy. Sdílení postupů, sil a prostředků nás dělá výrazně odolnějšími,“ uvedl na zmíněné konferenci Kupka.

Jednotliví správci dopravní infrastruktury budují CSOC centra, která vyhodnocují, odkud může přijít útok a připravují obranu. Jedním z nich je i dohledové centrum Letiště Praha, které jsme v reportáži popsali zde.

Tagy anonymní hrozba Centrální dispečeské pracoviště Fakulta dopravní ČVUT Správa železnic VUT Brno
61 komentářů