Infrastruktura Železnice

Poslanci o stěhování nádraží v Brně. Dvě hodiny bez výsledku, rozhodne vláda

InterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhy
InterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhy

Přes dvě hodiny trvající debata o budoucnosti brněnského železničního uzlu na půdě Poslanecké sněmovny skončila bez jasného výsledku. Poslanci původně navrhovali zavázat ministerstvo dopravy usnesením, které by přinutilo Správu železniční dopravní cesty předělat studii proveditelnosti, nakonec ale neuspěli.

Usnesení navržené poslancem Pirátů Ondřejem Polanským podpořili tři poslanci, dva byli proti, tři se zdrželi. Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček varoval, že usnesení by reálně posunulo rozhodnutí o budoucnosti nádraží o několik měsíců až let.

Místy vyhrocená a emotivní debata se nesla v podobnému duchu, jako jiné debaty zastánců a odpůrců, padala například slova o mrzácích či lobistech. Účastnil se ji také brněnský primátor Petr Vokřál.  Ten znovu zopakoval, jak Brno přesun nádraží potřebuje a jak současná poloha stanice brzdí rozvoj města. Přítomní zástupci akademické sféry naopak doporučovali variantu nádraží v poloze Petrov, tedy zachování v centru.

Klíčové pro další vývoj bude jednání v pátek, na kterém se sejdou nákladní dopravci se Správou železniční dopravní cesty a zástupci ministerstva dopravy kvůli připomínkám dopravců sdružených v organizaci ŽESNAD.cz. Ti nebyli k projednávání studie proveditelnosti pozváni.

Hlavní slovo bude mít nakonec vláda.

 

Online záznam jednání:

17:45 Usnesení nebylo přijato, 3 byli pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Jednání končí.

17:40 Milan Feranec se podivuje nad tím, proč se otevírá ještě téma vysokorychlostní železnice. Podle Tomáše Čočka bude zhodnocení vlivu vysokorychlostních tratí znamenat odsun rozhodnutí o měsíce až roky.

17:38 Ondřej Polanský navrhuje usnesení, které žádá ministerstvo, aby provedlo dopracování studie proveditelnosti, které zhodnotí zapojení nákladních dopravců a vysokorychlostních tratí ve všech variantách. Petr Vokřál odmítá, aby se do studie zahrnovala i vysokorychlostní železnice. Milan Feranec se ptá, který lobbista usnesení psal.

(přesný text usnesení: Hospodářský výbor žádá ministerstvo dopravy, aby před rozhodnutím o finální variantě provedlo dopracování studie proveditelnosti ŽUB, především v oblastech napojení uzlu na plánovanou síť RS, zkapacitnění uzlu s ohledem na požadavky nákladních dopravců a zhodnocení odolnosti vůči mimořádným situacím ve všech městem Brnem a Jihomoravským krajem akceptovatelných variantách.)

17:36 Martin Kolovratník uzavírá diskuzi.

17:33 Garant Pirátů pro oblast dopravy David Witosz přirovnává plán na ŽUB k mrzákovi a nechce, aby se stavělo jen proto, že nyní je varianta připravena. Přirovnává to k situace na koridoru Praha – Ostrava.

17:27 Náměstek primátora Brna Richard Mrázek se diví, proč připomínky nevypořádalo ministerstvo dopravy. Milan Feranec se znovu podivuje nad tím, že se téma řeší ve Sněmovně. „Rozhodujeme o problému celé České republiky, v Brně se budou křížit dva velké transevropské směry,“ reagoval Polanský.

17:25 Alena Heinišová ze SŽDC tvrdí, že projekt přesunu k Řece je celospolečensky přínosný a každý rok zpoždění způsobuje zejména obyvatelům Brna velké škody. Podle ní je hlavní ale nějak rozhodnout.

17:21 Podle Ondřeje Polanského je plán na přesun proti dopravní politice státu. Upozorňuje, že jde o plán na několik dalších generací dopředu a zkapacitnění je nutné.

17:19 Poslanec Radek Zlesák (ANO) s nadsázkou říká, že město Brno dobylo Prahu a řeší se v hlavním městě tento lokální spor. Podle něj by se mělo respektovat rozhodnutí o variantě A (přesun).

17:08 Petr Vokřál odmítá závěry docentů z univerzit. Podle něj se musí na plánování dívat i z pohledu roku 2086.  Podle něj se o přesunu baví sto let a současné nádraží brzdí rozvoj města. Debata se pomalu začíná přiostřovat, zejména mezi primátorem a radním Tomášem Koláčným.

17:02 Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernara Univerzity Pardubice zopakoval, že i v jeho posudku vyšla z pohledu cestujících lépe varianta Petrov. Z osmi bodů vyšla podle něj v sedmi případech lépe právě varianta pro Petrov.

16:54 Miroslav Marada z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje upozornil na to, že v odsunuté variantě se počítá s úvratí pro vysokorychlostní tratě, což považuje za nešťastné. Lepší považuje variantu pod Petrovem. Podle něj lokalita u Řeky nepovede k nějakému velkému rozvoji, primátor Vokřál kroutí hlavou. Rozvojový potenciál u Petrova je podle něj větší.

16:45 Slovo dostávají zástupci akademické sféry. Nejprve hovoří Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT. Pro město Brno zpracoval posudek. Podle něj lépe vychází varianta B z pohledu cestovní doby cestujících. Podle něj je potřeba hodnotit, kolika cestujících se případné prodloužení docházkové doby dotkne. V případě varianty A je podle něj nový terminál přehlednější, u varianty B (Petrov) by se měl klást důraz na lepší informační systém. Upozornil na další náklady kvůli výstavbě nových tratí pro MHD u varianty A. Podpořil stanovisko ŽESNAD.cz na nové posouzení. Podle něj je přeceňován fakt, že je varianta v územním plánu.

16:42 Oldřich Sládek tvrdí, že jim je jedna, jaká varianta bude, jde jim jen o zapracování jejich připomínek.

16:39 Podle Petra Vokřála je současné nádraží na hranici kapacity. „Přijďte se podívat v osm ráno. Brno nádraží už potřebuje vyřešit,“ tvrdí.

16:35 Milan Feranec, poslanec za ANO a člen správní rady SŽDC a šéf dozorčí rady Českých drah se ptá, proč toto řeší poslanci. Ondřej Polanský mu vysvětluje, že je důležité ptát se, proč jaká varianta je výhodnější. „Jsme odborná skupina zabývající se dopravou a proto je to téma, kterému se věnoval,“ dodal Kolovratník.

16:33 Ondřej Polanský tvrdí, že zkapacitnit se brněnský uzel musí.

16:30 Tomáš Čoček řekl, že by se  Brno v případě uzlu nemělo upínat k evropským penězům a že není zdaleka jisté, že by na tuto akci evropské peníze přišly. Ministerstvo nebude zatím do páteční schůzky nijak konat, čeká na její závěr.

16:28 Emanuel Šíp, dopravní expert Hospodářské komory, se staví za požadavky ŽESNAD.cz. „Mělo by se plánovat více dopředu na vyšší kapacitu,“ dodal.

16:26 Tomáš Koláčný, brněnský zastupitel za Piráty upozorňuje, že není možné oproti územnímu plánu více zkapacitnit variantu A.

16:21 Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda upozorňuje, že nákladní doprava bude vždy částečně „bita“. Podle něj nákladní dopravci jezdí čím dál častěji ad hoc mimo pravidelný jízdní řád. Nechce kategorizovat, zda je více osobní nebo nákladní doprava. Vždy bude podle něj platit, že v určitou denní dobu bude docházet k vytváření „špuntu“. Nákladní dopravci jsou podle Svobody naivní, když si myslí, že se kvůli nim budou dělat velké úpravy.

16:17 Tomáš Tyll, právník ŽESNAD.cz bere Onderkův příspěvek jak doklad toho, kam nákladní doprava klesla. Doba poklesu je podle něj ale už pryč. Nákladní železniční dopravci jsou podle něj obětí úspěchu liberalizace železnice.

16:15 Roman Onderka upozorňuje, že deset let v Maloměřicích pracoval a že tam zná každý „šutr“. Ptá se, jaký problém tam je. Tyle vysvětluje, že jde o problém s přeprahy. Podle Onderky objem železniční dopravy od dob před rokem 1989 klesl o 80 %. Hlučnost podle něj není problém, protože trať vede mimo obydlenou zástavbu.

16:12 Jaroslav Tyle, odborný specialista ŽESNAD.cz. upozorňuje, že navržená technologie nezajistí bezproblémový průjezd brněnským uzlem z Maloměřic směrem do Břeclavi. Přirovnává to k situaci v Praze – Libni, kde už teď mají nákladní dopravci problémy s kapacitou. Upozorňuje také na hlučnost, kterou přesun nákladního koridoru blíže k centru povede.

16:09 Oldřich Sládek, výkonný ředitel sdružení ŽESNAD.cz vysvětluje, že dlouho se systémově nákladní dopravou nikdo nezabýval, protože nákladní železniční dopravci nebyli do roku 2016 sdruženi. Upozornil, že objem nákladní dopravy na železnici a počty nákladních vlaků v Brně dál porostou.

15:59 Poslanec a bývalý primátor Roman Onderka (ČSSD) připomíná, že město už dávno kvůli přípravě začalo vykupovat pozemky. Naváží se do do výroku Andreje Babiše, který minulý týden při návštěvě Brna  srovnával náklady na přesun nádraží s náklady na rekonstrukci nádraží. Podle něj by jiná varianta znamenala ztracené finanční prostředky (Vokřál mluví o 200 milionech Kč). O žádném problému s nákladní dopravou prý neví.  Zdůrazňuje, že jde o přesun o stovky metrů, nikoliv na periferii. „Je to pragmatické rozhodnutí, které prospěje Brnu,“ říká o přesunu.

15:52 Primátor Brna Petr Vokřál vysvětluje stanovisko města, mluví o rostoucím počtu lidí, kteří do Brna dojíždí. Město na sebe vzalo závazek provést studii proveditelnosti pro vybudování severojižního kolejového diametru. K variantě A (přesun) se přiklání kvůli územnímu plánu. Podle něj je posun od centra velmi malý, přirovnává ho ke vzdálenosti od Sněmovny ke Karlovu mostu. „Nádraží ve stávající poloze je brzdou dalšího rozvoje,“ tvrdí. Podle něj už vláda v roce 2002 o přesunu rozhodla a rozhodnutí je stále platné. V roce 2006 bylo vydáno i územní rozhodnutí, které bylo ale napadeno a stále není platné.  Vokřál uvedl, že se nákladní dopravou nikdy nezabýval a překvapuje ho, že se najednou nákladní dopravci ozvali až letos. Jinou variantou by podle něj došlo k velkému zpoždění.

15:46 Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček vysvětluje roli centrální komise ministerstva, která působí jako poradní orgán ministra dopravy. Konečné slovo pro schvalování bude mít vláda. Centrální komise na posledním zasedání nepřijala žádné stanovisko, dala měsíční odklad na technická jednání, to proběhne v pátek mezi ministerstvem dopravy, SŽDC a sdružením nákladních dopravců ŽESNAD.cz. Podle Čočka vznikly oproti původní verzi studie proveditelnosti nové skutečnosti: podmínka vybudování diametru (usnesení brněnského zastupitelstva),  stanovisko nákladních dopravců a také otázka, jak zaústit případné vysokorychlostní spojení u varianty Petrov.

15:44 Ředitelka odboru přípravy staveb SŽDC Alena Heinišová stručně představuje jednotlivé varianty budoucnosti ŽUB (jednotlivé varianty jsme popisovali v říjnu)

15:37 Místopředseda podvýboru Ondřej Polanský (Piráti) shrnul důvody, proč došlo k setkání a současný stav projednávání včetně stanoviska Brna a Jihomoravského kraje (obě podpořily varianty přesunu s různými podmínkami)

 

27 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petr31

Je neuvěřitelné, že například Přerovka se dlouho používala a má se pořád používat jako jakási záloha pro rychlíky z Olomouce/Ostravy do Brna v případě mimořádnosti. Pokud se zvolí varianta Ac, bude Přerovka nepoužitelná, neboď zajede v Brně do podzemí a tam úvratí skončí. Čekal bych, že se tato trať zároveň napojí i kolejově do nádraží, ale to se nestalo. To je jedna z mnoha dalších věcí, která přinese zhoršení (tzv. „rozvoj“)po „modernizaci“.

Petr

A ta úvrať VRT bude taky výborná…

Brzdič zániku

Pánové, bude Ac. Bez ohledu na cokoliv.

liposh

A to jako laikové vidíte jen malou část. To, pro jak malou kapacitu je navrženo nádraží u řeky (ale i Petrov) je nic proti tomu, jak poddimenzován je v plánech přístup k oběma nádražím po silnicích, MHD apod.

To

17:08 Petr Vokřál odmítá závěry docentů z univerzit. Podle něj se musí na plánování dívat i z pohledu roku 2086. Podle něj se o přesunu baví sto let a současné nádraží brzdí rozvoj města. Debata se pomalu začíná přiostřovat, zejména mezi primátorem a radním Tomášem Koláčným.

V čem jako současné nádraží brzdí rozvoj města? Zrušme tedy všechny parkoviště v centru, náměstí, páč se jedná o nevyužité plochy a chudáci developeři by je mohli zastavět kancelářemi!

BoH

To by mě zajímalo, kolik zaplatili Vokřálovi, aby se tak byl za to, že Brno potřebuje přesun (a přitom drtivá většina cestujících a dokonce většina Brňanů s ním nesouhlasí), přestože se dříve bil za to, jak by o tom měli rozhodovat občané a nikoliv politici, protože nejde o potřeby nádraží a potřeby cestujících, kteří to nádraží využívají. Kotzian s Onderkou mají hodně dlouhé pařáty 🙂

Kott

„Nákladní dopravci jsou podle Svobody naivní, když si myslí, že se kvůli nim budou dělat velké úpravy.“

Chtít, aby se investicí za 50 miliard nezhoršil stav proti současnosti je podle pana generálního naivita, jako?
A takhle mluvit o svých klientech, kteří mu generují víc než polovinu revenue? Sorry jako to je na odvolání!

mgr.pavel

Zajímavé, jak většina odborníků je pro přesun, ale každá strana co začala v Brně vládnout (nejdřív ODS, pak ČSSD, nyní ANO) v ten okamžik začala prosazovat odsun – často podpořený demagogickým zdůvodněním. Typu „jen odsun je připraven, tak jej rychle postavme“ (čti: sice to bude blbé řešení, ale dřív).

mgr.pavel

Pardon: většina odborníků je PROTI přesunu, samozřejmě.

BoH

Ano, většina odborníků je pro přesun (k Petrovu), nikoliv odsun (k řece). Takže jste to napsal dobře 🙂

Petr31

U Petrova severní zhlaví zůstává tam, kde je a lidé z vlaků, co tam zastaví pokračují tak jako dnes. Nádraží se rozšíří směrem na jih-tím se posune střed. Nazývat to jako odsunutí může jen někdo, kdo chce za každou cenu prosadit jinou variantu.

železničář v důchodu

„U Petrova severní zhlaví zůstává tam, kde je a lidé z vlaků, co tam zastaví pokračují tak jako dnes.“ Pokud vím, tak takové tvrzení asi není zcela pravdivé: pro zhlaví by měl být využit i (především) prostor, kde jsou v současnosti ostrovní nástupiště, a nová nástupiště by byla až v přímé začínající někde na úrovni pošty = s tím, že na jejich severním konci by měl být podchod umožňující přístup na ně a z nich přímo z „přednádražního“ prostoru přibližně na úrovni konců současných kusých kolejí nástupišť číslo 5 a 6 (tedy někde mezi zastávkami „šalin“ Nové sady a Hlavní… Číst vice »

Pibik

Do třech let zde máme obří globální finanční krizi, Bureš chytne 400 mld schodek a tyhle nesmysly půjdou zase na 50 let k ledu, možná na pořád. Vrchol konjunktury se vždy vyznačuje ohlašovanými megalomanskými investičními projekty.

Aleš

Tak, pohádku na dobrou noc jste nám již napsal a teď můžete jít v klidu spát.
Co je megalomanského na výstavbě nového nádraží v druhém největším městě v zemi?
Megalomaskou stavbu v našich podmínkách beru například spojení Labe-Odra-Dunaj.
Navíc o tomhle se už mluví hodně dlouho, takže ohlášeno to teď opravdu nebylo. Jen se o tom teď začíná více mluvit, tak se snad už konečně kopne.

Pibik

Je před volbama, chápu, to se iluze španujou do otáček, s Burešem přes vint, ten jede kampaň celoročně. Nic se stavět nebude, podobně jako vysokorychlostní železnice a jiné skopičiny politiků. Vždyť koloŤuk na dopravě je schopen dát do provozu asi 3 km nových dálnic ročně a to při penězích z rozpočtu, po krizi nebude dlouhá léta na nic a zjistí se, že i to stávající brněnské nádraží je vlastně fajn a nad dimenzí na dlouhá léta.. Bude se ze státního danovat dluhy něškolika bilionů – na poli dopravy likvidacemi a zavíráním nepotřebného a privatizacemi životaschopné infrastruktury do rukou soukromého, v… Číst vice »

RH

Nové nádraží (nejde ani tak o nové nádraží jako spíš o první opravdové nádraží v Brně, náprava stoletého provizoria) přijde na 20 – 25 mld Kč dle polohy. Zbylá částka představuje přestavbu uzlu v okruhu zhruba 10 km kolem nádraží řešící kromě odstraňování stoleté hniloby především jeho zkapacitnění.

Jiří Šrámek

RH: Za Vámi uvedených 20-25mld (stavba samotného nádraží) lze postavit kompletní novou (první slušnou) železniční trať z Prahy do Liberce. Ano, jsem Liberečák a tak nejsem objektivní (to ale Brňáci taktéž). Což mi přijde jako lepší nápad.

RH

Jiří Šrámek: Objektivně současný brněnský uzel (součet obratu brněnských stanic) využívá 88 tisíc cestujících denně a SP počítá do roku 2050 zejména po zkapacitnění umožňujícím plně uspokojit regionální poptávku s nárůstem až na 193 000. Liberecká čísla jsou jaká?

Jan

Já si prostě myslím, že hlavně ať nechají stávající nádraží min. jako rezervu. Řešení může být kombinací obojího.
Bohužel mě štve že za 2 roky výluk, mohlo být narovnáno nástupiště na úroveň parkoviště. A ne jen zabezpečovací systém. To měli vzít komplet ten viadukt jako negreliho.
Stejně jako minule půl roku výluka a když se člověk podává na práce, tak nic moc, prostě jen to nej nejnutnější.
Takže se podle mě zase někdy bude muset..

Jan

Protože Vídeň má i přes Hpt Banhof více nádraží, více kolejí v centru. Více tras.

Jiri Tyr

„Podle Onderky objem železniční dopravy od dob před rokem 1989 klesl o 80 %“ chtit od socdem poslance presun nakladu z kamionu na koleje by bylo moc, asi?

BoH

Toto ale není postoj ČSSD. Toto je postoj zkorumpované brněnské buňky, která je bohužel tak prohnilá, že ji nejde ani zlikvidovat :/

Jiri Tyr

Takze podle p. Ferance nemaji poslanci co mluvit do to na co pujdou verejne penize? Kdo tady schvaluje rozpočet? Pan Sosna a jeho melody boys?

Brzdič zániku

Ano. 3x ano. S podivem a bohužel.

VRT

Sosna je pohroma! Ten gauner měl dávno sedět. Místo toho jen škodí. Ale je to kůň SUDOPu, no. Ten to má ošéfovaný.

VRT

Sosna je na MD bohužel přítomen od roku 2010. Od té doby se ho sem tam někdo pokusil odvolat (K.D.), ale on je prostě nesetřelitelný. Škodič a zločinec.