LOT 3a leaderboard

Železniční odboráři se sjednotili kvůli omezení režijek

Počet majitelů režijních jízdenek dlouhodobě klesá. Ilustrační foto: Jan SůraPočet majitelů režijních jízdenek dlouhodobě klesá. Ilustrační foto: Jan Sůra

Devět odborových centrál se sjednotilo kvůli chystanému omezení platnosti takzvaných režijek v několika krajích, které navrhuje ministerstvo dopravy. Nově se

Devět odborových centrál se sjednotilo kvůli chystanému omezení platnosti takzvaných režijek v několika krajích, které navrhuje ministerstvo dopravy. Nově se vymezily odborové organizace působící u Správy železniční dopravní cesty také na plán Jihomoravského kraje od ledna přestat zcela i ve vlacích Českých drah uznávat tyto železniční průkazy. Ministerstvo k chystaným úpravám už přes tři týdny mlčí.

Odborové centrály už zaslaly ministrovi dopravy dopis, ve kterém vyjádřily nesouhlas s návrhem na omezení režijek a požadují systémové řešení celého problému. K setkání s ministrem dosud nedošlo.

V novém návrhu pravidel pro režijky chce ministerstvo (celý název je 16. změna Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti ČD, zaměstnanců s. o. SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy ČR a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy) umožnit krajům, aby ve smlouvách s Českými drahami na zajištění dopravní obslužnosti vyjmuly povinnost uznávat režijní jízdenky v případě, že je kontrakt uzavřen takzvaným přímým zadáním. V praxi to znamená, že od 15. prosince mohou přestat platit režijky v téměř všech regionálních vlacích Českých drah.

Ministerstvo vysvětlilo navrhované změny až dnes, celé vyjádření je zde.

„Zástupci odborových centrál se jednomyslně shodli na názoru, že neuznávání režijních výhod ve vlacích Českých drah je porušením sociálního smíru,“ uvedla na svých stránkách odborová organizace Sosad.

Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů Vladislava Vokouna zatím odboráři na termín setkání s ministrem čekají. Teprve poté začnou řešit případné protesty.

Na posledním jednání se odboráři navíc podle Aliance drážního provozu vyhranily k návrhu Jihomoravského kraje, který již písemně oznámil, že od 1. 1. 2020 nebude v regionální dopravě režijky uznávat. „Tento akt vyvolal diskusi nad dalším postupem, neboť jde o jednoznačné porušení podmínek uzavřeného Memoranda a tím pádem k porušení sociálního smíru na železnici,“ uvedli odboráři.

(Text byl aktualizován ve 13:30 po vyjádření ministerstva dopravy)

Tagy České dráhy Jihomoravský kraj Ministerstvo dopravy odborové organizace na železnici režijky Top
356 komentářů