LOT 3a leaderboard

Zrušení povinnosti uznávat režijky v krajích je kvůli rovnosti dopravců, vysvětluje ministerstvo

Nádraží v Turnově. Foto: České dráhyNádraží v Turnově. Foto: České dráhy

Ministerstvo dopravy po třech týdnech odpovědělo na dotazy deníku Zdopravy.cz týkajících se změn v takzvaném režijním jízdném, podle kterého už

Ministerstvo dopravy po třech týdnech odpovědělo na dotazy deníku Zdopravy.cz týkajících se změn v takzvaném režijním jízdném, podle kterého už nebudou muset tyto jízdenky platit ve vlacích Českých drah objednávaných kraji. Změnu vysvětluje ministerstvo zrovnoprávněním podmínek. Plány popudily zejména železniční odboráře.

Vzhledem k velkému zájmu čtenářů o tuto problematiku přinášíme vyjádření v kompletním znění.

Zavedení nového bodu f (nový bod v navrženém tarifu pro přepravu zaměstnanců, pozn. redakce) je podmínkou pro zachování rovnosti jednotlivých dopravců před zákonem. Stát nemůže nařídit jakékoliv společnosti, ať již státem vlastněné nebo ne, plošné poskytnutí plnění, kterým by ji znevýhodnil oproti jiným soutěžitelům na trhu. Z pohledu železniční dopravy, je pak třeba vnímat České dráhy a.s. jako jednoho z dopravců na otevřeném trhu.

Návrh tedy reaguje na situaci, kdy České dráhy zajišťují vlaky nejen v objednávce státu, ale také v regionální dopravě, kde dopravu objednávají i financují kraje, a to samostatné působnosti ze svých rozpočtů. Tarif režijního jízdného a podmínky jeho uplatnění stanoví na základě § 33 zákona č. 77/2002 Sb. Ministerstvo dopravy. Pokud se stát rozhodne stanovit v rámci obecného pravidla určitý tarifní závazek, je podle článku 3 nařízení (ES) č. 1370/2007 povinen tento závazek hradit. To stát skutečně činí u státem objednávaných vlaků, protože předpokládané výnosy dopravce jsou poníženy o výpadek způsobem uplatňováním Tarifu. Princip hrazení tarifního závazku se s ohledem na stávající znění § 2 odst. 3 písm. d) a e) Tarifu neuplatní u komerčních vlaků a vlaků zajišťovaných na základě nabídkových řízení.

Jinou oblastí je však vedení vlaků v objednávce krajů (popř. obcí), pokud jsou zajišťovány na základě přímého zadání. Objednatelé – kraje vybírají z portfolia dopravců v závislosti na jejich nabídkách. Ministerstvo dopravy nicméně nijak nebrání tomu, aby kraje s Českými drahami dohodly model akceptace režijních jízdenek například vzájemným uznáváním dokladů. Dosažení takových dohod je z pohledu MD ideální cestou pro zachování nefinančního ohodnocení pracovníků v železniční oblasti. V případě, že tato dohoda bude dosažena ministerstvo se nebrání jednání o zachování platnosti režijních výhod i v těchto případech. V této souvislosti jsme požádali ČD o informaci zda tyto dohody byly uzavřeny.

Obecně však platí, že své stanovisko ministerstvo sdělí nejprve partnerům tj. odborovým svazům a ČD při jednání.

Tagy České dráhy Ministerstvo dopravy režijky
86 komentářů