Dokument: Jihomoravský kraj vysvětluje změny v uznávání jízdenek Českých drah

Brno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářBrno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Velmi silné reakce vzbudila zpráva o změnách v uznávání jízdenek Českých drah ve vlacích objednávaných pěti kraji, které přechází na

Velmi silné reakce vzbudila zpráva o změnách v uznávání jízdenek Českých drah ve vlacích objednávaných pěti kraji, které přechází na takzvané brutto smlouvy a v příštích měsících budou po dopravcích vyžadovat prodej pouze dokladů svých integrovaných dopravních systémů.  Jihomoravský kraj dnes zveřejnil rozsáhlý dokument, v kterém změny vysvětluje. Pro dokreslení ještě uvádíme v závěru kompletní odpovědi, které jsme na naše dotazy obdrželi od Jihomoravského kraje. Na další ještě čekáme. Problematice i v jiných krajích se budeme v dalších dnech dál věnovat.

V posledních dnech byly v médiích prezentovány informace o prodeji a uznávání jízdních dokladů ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem a sousedními kraji od 1. ledna 2020. Informace byly v některých případech zkreslené. Přinášíme oficiální vyjádření k tomuto tématu.

JAK SE ZMĚNÍ KOUPĚ JÍZDENEK A CESTOVÁNÍ PO 1. LEDNU 2020?
Pro cestující se situace v principu nijak nezmění. Přijdou na vlakovou zastávku, u pokladny požádají o jízdenku do libovolné zastávky v České republice obsluhované Českými drahami a dostanou správnou jízdenku. Ve většině případů už nebudou muset přemýšlet o tom, která jízdenka a v jakém tarifu je pro ně výhodnější. Nebudou tak již vznikat nepřijemné situace a stížnosti, že cestující obdržel dražší jízdenku v tarifu Českých drah jen proto, že zapomněl požádat o jízdenku IDS JMK. Pro cestu po IDS JMK obdrží automaticky jízdenku IDS JMK, pro cestu mimo IDS JMK obdrží jízdenku ČD.

Podobně tomu bude i při koupi jízdenky ve vlaku. Pokud pojedou ze stanice, kde nebude v provozu pokladna, bude cena jízdenky u průvodčího shodná s cenou na pokladně. Navíc i ve vlaku bude možné nově koupit jízdní doklady IDS JMK. Výhodou je, že cenově výhodnější jízdenky bude možné pořídit bez studování podmínek, pořizování průkazů a složitého vyplňování formulářů.

Elektronické jízdenky bude možné při cestě uvnitř kraje koupit prostřednictvím aplikace POSEIDON, při cestě mimo kraj vlaky ČD prostřednictvím aplikace Můj vlak, případně prostřednictvím e-shopu dopravce RegioJet, který spojí Brno a Vyškov s Ostravou a Bohumínem vlakovou linkou R8.

Jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní doklady bude přestup na vlaky dopravce RegioJet a cestu s tímto vlakem mino území Jihomoravského kraje.Tato změna však souvisí s rozhodnutím Ministerstva dopravy a změnou dopravce na lince R8.

V rychlících objednávaných Ministerstvem dopravy budou platit jízdenky Českých drah i pro cesty uvnitř Jihomoravského kraje. V některých úsecích linek IDS JMK budou navíc platit i tarify sousedních krajů, aby cestující mohli ve spádovém území krajů projíždět jen za tarif příslušného kraje a nemuseli kombinovat více tarifů.

PODROBNÉ INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY
1) Cestující s jednorázovými nebo předplatními jízdenkami IDS JMK

Od 1. ledna budou cestovat pořád tak, jak jsou zvyklí. Navíc přibydou určitá zlepšení. Zakoupené jízdenky IDS JMK budou dále platit. Ceny jízdného zůstanou beze změny. I nadále bude možné zakoupit jednorázové a předplatní jízdenky stávajícími prodejními kanály. Podobně jako v autobusech bude nově i ve vlakových linkách možné koupit úsekové a dvouúsekové jízdenky pro cesty na kratší vzdálenosti. Jihomoravský kraj navíc vychází vstříc požadavkům cestujících a zavádí prodej jízdenek IDS JMK přímo ve vlacích. Koupě jízdenek pro cesty po Jihomoravském kraji tak bude možná na stanicích, u průvodčího nebo elektronicky prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON.

Příklad: Student z Mutěnic dojíždí pravidelně do školy v Břeclavi. Má zakoupenou roční jízdenku IDS JMK, která mu umožňuje cestovat v dané trase jak vlaky, tak autobusy dle aktuální potřeby. Od 1. 1. 2020 tato jízdenka platí stále. Až skončí její platnost, koupí si stejnou jízdenku znovu.

2) Cestující, kteří pojedou s Českými drahami z vlakové zastávky mimo Jihomoravský kraj do libovolné zastávky v Jihomoravském kraji (případně opačně).

Tito cestující si stejně jako dnes koupí jízdenku Českých drah prostřednictvím všech dosavadních prodejních kanálů – na stanici, u průvodčího nebo i v aplikaci Můj vlak. Pro mimokrajské cestující se tedy nic nezmění – budou si kupovat jízdenky tak, jak byli zvyklí a dojedou do všech vlakových zastávek v Jihomoravském kraji.

Příklad: Turista z Prahy hodlá cestovat do Valtic. Na pokladně na vlakovém nádraží v Praze případně prostřednictvím aplikace Můj vlak si koupí jízdenku Praha – Valtice. Pojede vlakem EC do Břeclavi a zde přestoupí na vlak S8 objednávaný Jihomoravským krajem. Nemusí kupovat novou jízdenku.

3) Cestující, kteří dnes využívali pro cesty po Jihomoravském kraji jízdenky Českých drah

Od 1. ledna 2020 si budou pořizovat jízdenky IDS JMK. Koupí je ve standardních prodejních kanálech.
Příklad: Cestující z Vnorov do Strážnice nyní používá měsíční traťovou jízdenku. Od 1. 1. 2020 si pořídí měsíční jízdenku IDS JMK, která mu umožní cestování v dané trase nejen vlaky ale současně vlaky i autobusy.

Dotazy Zdopravy.cz a odpovědi Jihomoravského kraje:

Umožníte prodej jízdenek v aplikacích ČD v rámci tarifu kraje (např. Můj vlak)?

Jízdenky IDS JMK nebudou v aplikaci ČD dostupné. Pro pořízení může cestující využít přímo mobilní aplikaci IDS JMK – POSEIDON (o den později mluvčí kraje uvedla, že se ještě o prodeji v aplikacích ČD jedná)

Jakým způsobem si budou moci lidé koupit například jízdenku pro cestu v rámci dvou krajů, když nebude možné na území kraje možné vydat jízdenky ČD a vlak ČD dál pokračuje do jiného kraje, případně jde o kombinaci více vlaků ČD?

Pro mezikrajské cesty bude moci cestující nadále využít jízdní doklady ČD, v současné době finišuje uzavření příslušené akceptační dohody mezi ČD a JMK. Celosíťově platné jízdní doklady ČD (konkrétně ČD IN100, IN Business a IN Senior) budou nadále platné ve vlacích ČD i na území JMK.

Tagy České dráhy Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Top
175 komentářů