LOT 3a leaderboard

Zákon o dráhách schválen. Zavede jednotný tarif, u vleček šli poslanci proti ministerstvu

Srážka spěšného vlaku s padlými stromy 4. února 2014 u Jindřichova ve Slezsku. Autor: Drážní inspekceSrážka spěšného vlaku s padlými stromy 4. února 2014 u Jindřichova ve Slezsku. Autor: Drážní inspekce

Poslanecká sněmovna dnes schválila velkou novelu zákona o dráhách. K hlavním novinkám patří zavedení systému jednotného tarifu jízdenek na železnici.

Poslanecká sněmovna dnes schválila velkou novelu zákona o dráhách. K hlavním novinkám patří zavedení systému jednotného tarifu jízdenek na železnici. Jakýkoliv dopravce tak bude moci prodat jednu jízdenku odkudkoliv kamkoliv, výnosy se přitom rozúčtují dle využití spojů cestujícím. Ministerstvo počítá se spuštěním systému v prosinci příštího roku. Novelu zákona ještě projednají senátoři a podepíše prezident.

„V současné době si musejí cestující v případě přestupů mezi spoji různých dopravců kupovat více jízdenek. Systém jednotného tarifu by měl cestování výrazně zjednodušit. Cestující si zkrátka zakoupí jednu jízdenku a bude moci jednoduše nasednout do toho vlaku, který pojede první, bez ohledu na dopravce,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Systém jednotného tarifu spočívá v tom, že dopravci budou muset uznávat cenu danou národním tarifem, zároveň budou moci nabízet i cenu jinou, a to například u jízdenek, které nebudou platit u jiného dopravce. Komerční ceny nebudou omezeny nad rámec cenové regulace. O navrhovaných sazbách psal deník Zdopravy.cz už loni.

Vybudování a pět let provozování systému jednotného tarifu by mělo podle ministerstva stát 254 milionů korun. Z toho náklady na vybudování systému představují částku ve výši 109 milionů. Systém budou moci využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Veškeré informace o univerzální jízdence jsou na webu https://www.oneticket.cz/.

Součástí novely zákona o dráhách je rovněž snazší kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, především Správa železniční dopravní cesty (nově Správa železnic), bude mít právo odstraňovat stromy, které ohrožují bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy. Zákon také nově umožní správě železnic nařídit dopravcům z kapacitních důvodů spojování vlaků do jednoho.

Pro nákladní dopravce bylo zase klíčové vyjasnění statusu vleček. Podle sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ hrozil – v případě jejich jednoznačného prohlášení za veřejné – zánik vleček. Majitelé by je prý raději nechali zalít asfaltem, než by plnili náročnou administrativu v podobě například prohlášení o dráze nebo koordinace kapacity. Navíc by prý šlo o zásah do vlastnických práv.

Kremlík naopak při zahájení jednání tvrdil, že úprava dle představ dopravců jde proti evropské směrnici a státu za to hrozí pokuta od EU. „Jejich přijetím by se nová právní úprava stala nekonformní s právem Evropské unie, přičemž v takovém případě by České republice reálně hrozilo ze strany Evropské komise zahájení řízení pro porušení práva Evropské unie, jehož výsledkem by pak mohlo být uložení sankcí,“ uvedl Kremlík

Poslanci nakonec ale dali nákladním dopravcům za pravdu a Kremlíka přehlasovali. Definici veřejnosti či neveřejnosti vleček v legislativním procesu upravili a dnes schválili.  Podrobně a v souvislostech vysvětlil před nedávnem tuto problematiku čtenářům deníku Zdopravy.cz právník ŽESNAD.CZ Tomáš Tyll, jehož výklad dnes ve Sněmovně slavil vítězství nad právníky ministerstva.

Projednávaný zákon je zveřejněn zde, není ale zatím jeho konečná verze před odesláním Senátu po všech změnách. Detailněji jsou některé změny vysvětleny ve stenoprotokolech z jednání Sněmovny.

Tagy Poslanecká sněmovna Top zákon o drahách
63 komentářů