LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Začíná velká rekonstrukce stanice Vsetín, oproti předpokladům bude dražší

Železniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnic

Nová výpravní budova bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní a autobusovou dopravu.

Velká přestavba železniční stanice Vsetín může začít. Správa železnic dovedla k podpisu smlouvy tendr na zhotovitele, vypsaný počátkem června. Zakázku získalo sdružení firem OHL ŽS, Strabag Rail a AŽD Praha s cenou 2,8 miliardy korun. Cena předpokládaná byla 2,2 miliardy. Hotovo má být koncem roku 2024.

Během rekonstrukce dojde mimo jiné k redukci současného kolejiště a směrové úpravě kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejnicí. Celkem osm sypaných nástupišť s panely má nahradit jedno vnější (postupně přejde do jazyka) a jedno ostrovní, která budou propojena podchodem. Ten bude napojen i na oblast Na Lapači.

Druhý podchod pak nahradí dosavadní úrovňové křížení ulice s kolejovým rozvětvením. Následně bude zrušen stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny.

Vizualizace stanice Vsetín po modernizaci. Foto: Správa železnicMapa rekonstrukce stanice Vsetín. Foto: Město VsetínVizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia ConsultŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicBudoucí podoba nádraží Vsetín. Pramen: Správa železnic

Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude současně sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní a autobusovou dopravu. Jejím investorem je město. Ve spolupráci s městem dojde i k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň má řešit parkování v centru Vsetína. Město zahájilo přípravné práce už v září.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou v odjezdové hale v prvním podlaží, kde budou i pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance, například šatny. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a WC pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Nádraží Vsetín leží na důležité elektrifikované trati 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko) a regionální trati do Velkých Karlovic. Stavba změní i napojení na tuto trať. Na financování projektu by se z 85 procent měl podílet eurounijní fond CEF.

 

Tagy nádraží Vsetín seznam Správa železnic Vsetín
64 komentářů