LOT 3a leaderboard

Ve Vsetíně se blíží stavba nového nádraží, město zbouralo první budovy

Železniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnic

Demolice části výpravní budovy má začít už letos.

Ve Vsetíně se blíží zahájení velké proměny železniční stanice, během které dojde nejen k přebudování staničního kolejiště a výstavbě nových nástupišť, ale i stavbě nové výpravní budovy a vzniku moderního dopravního terminálu.

Během léta provedlo město demolici nevyužívané přístavby sportovní haly Na Lapači a nedalekého objektu bývalé sauny. Má tak za sebou jednu z akcí, na něž má navázat rekonstrukce vlakového nádraží a přeměna přednádražního a zanádražního prostoru, uvedla radnice v tiskové zprávě.

Přístavba sportovní haly v minulosti sloužila jako ubytovací zařízení, v posledních letech však byla nevyužitá. V těsné blízkosti přitom vede přístupová komunikace z Rokytnice do průmyslového areálu. Tato komunikace je v rámci připravované přestavby vlakového nádraží a okolních ploch vedena jako jedna ze dvou strategických spojnic zanádražního prostoru s budoucí okružní křižovatkou na silnici č. I/69 (výpadovka na Zlín).

Proto by také měla mít odpovídající konstrukční vlastnosti, které nyní postrádá. Zejména je nutné rozšířit odbočovací oblouk kolem sportovní haly. V linii takto rozšířené komunikace stála právě nevyužívaná přístavba, kterou jsme nechali zbourat,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že odstraněna byla i nedaleká budova bývalé sauny. Ta tak uvolnila prostor pro stavbu druhé přístupové komunikace do zanádražního prostoru.

Správa železnic aktuálně soutěží zhotovitele celé proměny nádraží s odhadovanou cenou 2,2 miliardy. „Se zahájením realizace počítáme letos v říjnu a s ukončením v prvním čtvrtletí 2025,“ řekla mluvčí Správa železnic Radka Pistoriusová.

Nový dopravní terminál, parkovací dům a bezbariérový přístup

Během akce dojde k redukci současného kolejiště tak, aby mohla být zřízena zastřešená bezbariérová nástupiště. Výpravní budovu čeká demolice a nahradí ji moderní dopravní terminál. Ten bude integrovat železniční a silniční dopravu. Z toho důvodu dojde k přesunu autobusového nádraží do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Výjezd z něj povede po nové komunikaci, která se napojí na ulici Nádražní v místě nově vybudované okružní křižovatky u polikliniky.

Město společně se Správou železnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dalšími zainteresovanými organizacemi řeší v části přednádražního prostoru především přesun autobusového nádraží, narovnání Nádražní ulice či stavbu okružní křižovatky u polikliniky,“ popsal kooperaci zainteresovaných stran starosta Růžička.

Výrazné přeměny se dočká také zanádražní prostor, tedy lokalita bývalé Delty, Lapače a části sídliště Rokytnice. Tento prostor má být s dopravním terminálem, nástupišti, ale také podzemním parkovištěm ve Smetanově obchodní galerii (a výstupem na náměstí Jarmily Šulákové) propojen podchodem vedoucím pod kolejištěm. Vyústí v areálu bývalé Delty, kde město plánuje stavbu záchytného parkoviště. Soukromý investor pak připravuje v jeho sousedství rezidenční bytovou a komerční výstavbu.

„Areál bývalé Delty bude propojen s výpadovkou na Zlín komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku. V sousedství polyfunkční budovy Kotovo se tato nová komunikace napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky. Ta je součástí stavby zvané rampa Mostecká, jejímž investorem je ŘSD,“ dodal Růžička.

Další změnou projde prostor stávajících železničních přejezdů na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. Ty budou uzavřeny a nahradí je jeden podchod. Obě zmíněné ulice pak propojí nová komunikace s chodníkem a novým mostem přes Rokytenku vedoucí podél železniční trati. Práce na této stavbě mají začít už letos, stejně tak demolice východní části výpravní budovy vlakového nádraží.

Vizualizace stanice Vsetín po modernizaci. Foto: Správa železnicVizualizace stanice Vsetín po modernizaci. Foto: Správa železnicVizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia ConsultŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicMapa rekonstrukce stanice Vsetín. Foto: Město Vsetín

 

 

Tagy seznam Správa železnic Vsetín Železniční stanice Vsetín
54 komentářů