„Zachovává historickou formu a neruší.“ Nový Výtoňský most má dokumentaci pro EIA, počítá s 430 vlaky denně

Architektonický náívrh nového soumostí na Výtoni. Zdroj: 2T engineeringArchitektonický náívrh nového soumostí na Výtoni. Zdroj: 2T engineering

Novostavba tříkolejného mostu je v dokumentaci nazvána rekonstrukcí. Ta však podle samotných autorů není technicky možná.

Projektanti dokončili základní dokumentaci pro proces EIA u Výtoňského železničního mostu pod pražským Vyšehradem a odevzdali ji na ministerstvo životního prostředí. To u projektu zahájilo takzvané zjišťovací řízení. Má určit, zda bude záměr posouzen v rámci úplného procesu EIA, či nikoliv. Úřad následně rozhodne, jak se bude záměr posuzovat dál.

U ostře sledované stavby se vede dlouhodobý spor o její rekonstrukci, či nahrazení novým tříkolejným mostem podle vítězné architektonické studie.

Ministr dopravy Martin Kupka loni v prosinci rozhodl, že všechny procesy vedoucí ke stavbě nového soumostí budou pokračovat. Zároveň však musí nechat Správa železnic (SŽ) jako investor navíc vypracovat památkářský posudek HIA, aby se původní konstrukce mostu mohla přestěhovat a ta nová byla v souladu s pravidly UNESCO. Na mostě je mezitím výrazně omezen železniční provoz.

Video ukazuje, jak má podle architektů vypadat nová podoba Výtoňského mostu a okolí

Budeme vůbec první organizací v Česku, která se do tohoto procesu (Heritage Impact Assessments – HIA, – pozn. red.) pustí. Aktuálně pracujeme na přípravě tzv. scoping reportu, na základě kterého budeme následně schopni celý proces z hlediska časové náročnosti a jednotlivých fází blíže specifikovat,“ uvedla pro Zdopravy.cz mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Dodala, že se zároveň jedná o termínu návštěvy zástupců UNESCO a ICOMOS International v Praze.

Přestože tak zatím není vůbec jisté, že bude nahrazení památkově chráněného mostu schváleno, SŽ musí podle Fiebové jednat s péčí řádného hospodáře a pokračuje tak v přípravě projektu. Vedle zmíněného zahájení zjišťovacího řízení EIA aktuálně běží i tendr na zhotovitele projektové dokumentace.

Rekonstrukce novostavbou

V dokumentaci k EIA, která je k dispozici na ministerském portále Cenia, je možné nalézt několik posudků ke vlivu plánované novostavby na životní prostředí či krajinný ráz. Zarazí však její název „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“. Sice se počítá s využitím původních mostních pilířů, celá konstrukce mostu však bude nová a ta původní ze začátku 20. století zamíří na nové místo proti proudu Vltavy, kde nahradí jeden z provozovaných přívozů.

Vyšehradský most v principu opravitelný je. Otázka ale je, zda to dává smysl, říká expert

Ve spolupráci s hlavním městem Prahou projednáváme definitivní lokalitu pro umístění stávající ocelové konstrukce, čímž dojde k jejímu zachování,“ potvrdila Friebová.

Skutečná rekonstrukce mostu, kterou dlouhodobě požaduje mimo jiné spolek „Nebourat“, v současnosti není ve hře. Podle expertů by byla výrazně náročnější a méně efektivní než novostavba. „Rekonstrukce není technicky možná minimálně kvůli tomu, že nelze opakovat stavební postupy, které se dříve uplatňovaly,“ píše se v dokumentaci k EIA.

Její autoři počítají na mostě v roce 2035 s provozem 430 vlaků denně, z toho 63 pojede v nočních nodinách. Je v ní podrobně rozepsána i hmotnost souprav a hnací vozidla pro jednotlivé druhy vlaků, pozoruhodný je plánovaný vysoký podíl bateriových vlaků BEMU u rychlíkových i spěšných linek.

„Únosný zásah“

Důležité je v dokumentaci posouzení krajinného rázu nové podoby mostu, kterým argumentují odpůrci novostavby a bude zajímat i zmíněný výbor UNESCO. „Celkově lze konstatovat, že záměr rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem bude mít akceptovatelný vliv na identifikované znaky krajinného rázu a jeho realizace bude představovat únosný zásah, který se bude projevovat především v nejbližším okolí záměru,” konstatuje studie.

Podle autorů nové moderní mostní objekty přes Vltavu „zachovávající historickou formu, které svými rozměry a situováním nenarušují vizuální vnímání okolních historických památek (jako je Vyšehrad, Pražský hrad apod.), jsou odpovídajícím a kultivujícím prvkem rozvíjející se metropole.“

Předkládaný záměr nebude představovat ovlivnění krajinářských a ekologických hodnot dotčeného území,“ uzavírá studie.

Architektonický náívrh nového soumostí na Výtoni. Zdroj: 2T engineeringArchitektonický náívrh nového soumostí na Výtoni. Zdroj: 2T engineeringArchitektonický náívrh nového soumostí na Výtoni. Zdroj: 2T engineeringArchitektonický náívrh nového soumostí na Výtoni. Zdroj: 2T engineeringUpravená podoba návrhu na nový Výtoňský most. Foto: Správa železnicUpravená podoba návrhu na nový Výtoňský most. Foto: Správa železnicUpravená podoba návrhu na nový Výtoňský most. Foto: Správa železnicUpravená podoba návrhu na nový Výtoňský most. Foto: Správa železnicVizualizace přesunu konstrukce Výtoňského mostu do nové lokality. Zdroj: SŽ
Tagy Metroprojekt Správa železnic Sudop Vyšehradský most Výtoňský most
222 komentářů