Obrazem: Novou stanici metra navrhne ateliér Petr Stolín Architekt

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - průhled na střechu stanice z hlavní schodiště | Zdroj: Petr Stolín ArchitektVizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - průhled na střechu stanice z hlavní schodiště | Zdroj: Petr Stolín Architekt

Jde o první mezinárodní soutěž v historii pražského metra.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) už ví, jak bude vypadat nová stanice metra Depo Zličín. Podoba 62. stanice v síti pražského metra vznikne podle návrhu libereckého ateliéru Petr Stolín Architekt. Stal se vítězem architektonické soutěže, první v porevoluční historii metra. Soutěž zorganizoval Czechdesign a Metroprojekt Praha. Nová stanice se má začít stavět v roce 2026.

Cílem architektonické soutěže bylo najít koncept, který propojí funkcionalitu a estetický prvek veřejné stavby. Vítězem soutěže se stal ateliér Petr Stolín Architekt, držitel ocenění Architekt roku 2022. Na druhém místě se umístil Ivan Kroupa architekti a na třetím místě česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects.

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra a bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen řidičům parkujícím v novém parkovacím domě P+R, ale také cestujícím z příměstských linek. Kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu, která se v nejbližších letech rozroste o další bytové domy v ulici Na Radosti.

„V téměř padesátileté historii pražského metra se vůbec poprvé hledalo řešení stanice v mezinárodní architektonické soutěži. Díky tomu jsme získali řadu návrhů a myšlenek. To je pro město a investora mimořádně důležité. Odborná porota rozhodla o vítězi, kterým je studio Petr Stolín Architekt, a pražské metro tak za několik let získá elegantní povrchovou stanici,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

 K nové stanici parkovací dům

U stanice má vyrůst nový P+R parkovací dům pro nejméně 600 aut. V západní části Prahy tak vznikne důležitý přestupní uzel mezi automobilovou dopravou a MHD, který odlehčí centru od zbytné dopravy.

„Vnímám, že soutěžení architektury a designu je pro DPP relativně novou zkušeností, která se sebou nese míru poznání výhod i možných komplikací. Jsem proto velmi ráda, že se nám přes prvotní peripetie podařilo nalézt s vítězem společný jazyk při hledání optimálního řešení a posunout ideovou fázi ke konkrétnější a pro všechny strany vyvážené podobě. Návrh v sobě i po úpravách nadále ponese nejen silný koncept kulturního katalyzátoru území, bude také konstrukčně jednodušší, šetrnější k přírodě a funkčně i formálně ještě elegantnějším,“ doplňuje Anna Švarc, architektka metra z DPP.

Cílem soutěže bylo získat architektonický návrh stanice, který bude plně respektovat pravidla a potřeby provozu metra, a který bude úsporný nejen z pohledu nákladů na její výstavbu, ale i na její samotný provoz, včetně údržby či úklidů. „Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ dodává Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě metra DPP.

6 ateliérů v soutěži

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži 6 architektonických ateliérů: BOD architekti, DKarchitekti, IDHEA / dh architekti, Ivan Kroupa architekti, Lasovsky Johansson Architects a Petr Stolín Architekt, a to na základě charakteru jejich předchozích realizací či projektů a po konzultacích s organizátorem a odbornou porotou. Do druhé fáze soutěže postoupili Petr Stolín Architekt, Ivan Kroupa architekti a Lasovsky Johansson Architects.

Úkolem vítěze je dokončení soutěžního návrhu tím, že na jeho základě vypracuje architektonickou studii. Na to naváže zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení. V roce 2025 DPP plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu a nových autobusových zastávek.

„Výběrem architekta je dokončena nultá fáze přípravy projektu stavby. Energie a čas věnovaný přípravě soutěže a jejímu průběhu ze strany projektanta, odborníků z Dopravního podniku, kolegyň z Czechdesignu a poroty pomohla k rychlejšímu ujasnění si názoru na koncepci návrhu stanice. Projekční tým je již v kontaktu s vítězem soutěže a společně začínáme tvořit první podrobnější návrhy v úrovni architektonické studie,“ dodává Petr Vyskočil, místopředseda představenstva Metroprojekt Praha, vyhlašovatele soutěže.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Petr Stolín Architekt
 Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - noční atmosféra před vstupem stanice | Zdroj: Petr Stolín Architekt
Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - výstavní patio v úrovni nástupiště | Zdroj: Petr Stolín Architekt
Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - průhled na střechu stanice z hlavní schodiště | Zdroj: Petr Stolín Architekt
 Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - parter mezi stanicí a parkovacím domem P+R | Zdroj: Petr Stolín Architekt
Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - pavilonová architektura vstupních portálů | Zdroj: Petr Stolín Architekt
Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - nadhledová vizualizace | Zdroj: Petr Stolín Architekt
 Vizualizace návrhu Lasovsky Johansson Architects - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Lasovsky Johansson Architects
Vizualizace návrhu Lasovsky Johansson Architects - nadhledová vizualizace | Zdroj: Lasovsky Johansson Architects
Vizualizace návrhu Ivan Kroupa architekti - hlavní vstupní průčelí stanice | Zdroj: Ivan Kroupa architekti

Vizualizace návrhu Ivan Kroupa architekti - nadhledová vizualizace | Zdroj: Ivan Kroupa architekti

Popis prvních třech návrhů

První místo: Petr Stolín Architekt

Ateliér Petr Stolín Architekt uspěl s citlivým konceptem, který v sobě nese potenciál pro budoucí rozvoj a regeneraci území skrze umění a kulturu. Nabízí využití jak na střeše stavby, tak v úrovni nástupiště. Dopravní funkci propojuje s kulturní, a tak do území vstupuje jako možný veřejný
a kulturní katalyzátor. „Konečná není konečná. Našim cílem bylo vybudovat dlouhodobě udržitelný a rozvojeschopný harmonický prostor. Výtvarné umění obsažené v nové stanici metra není pasivní, ale aktivně ovlivňuje místo,“ popisují autoři.

Návrh pracuje s terénem, přirozeným světlem a zelení. Stanice bude částečně zapuštěna do svahu, její střecha tak bude pochozí a stane se zároveň veřejným prostorem, který bude sloužit k pořádání výstav či dalších akcí. „Jednoduchá forma budovy je doplněná o krajinu stromů a soch. Prostupnost světla a bohatost průhledů je hlavním a asi nejtypičtějším prvkem, který architektura stanice metra nabízí,“ doplňují autoři.

Řešení porotu oslovilo svým pavilonovým charakterem, propojením se zelení i provozním aspektem. „Celkově se jedná o velmi kultivovaný návrh s překvapivým programem, který doplňuje dopravní funkci a navazuje na kulturní tradici přítomnosti umění v prostorách metra,“ zaznělo v hodnocení poroty soutěže.

Autory a spoluautory návrhu jsou Petr Stolín, Jan Stolín, Alena Mičeková a Josef Stolín.

Druhé místo: Ivan Kroupa architekti

Jako minimalistický a utilitární porota shledala návrh od ateliéru Ivan Kroupa architekti. Stavba je navržena jako dvouúrovňová, přičemž horní úroveň tvoří plocha otevřené vyhlídkové terasy na kolejiště depa, místo setkávání. Terasa je zároveň zastřešením vestibulu a nástupiště stanice metra.

Uměleckou intervenci v tomto konceptu tvoří prostor pro spontánní graffiti a označení stanice velkoformátovým písmem. Odvodnění vyhlídkových teras je koncipováno do lineární fontány
v délce nástupiště.

Autory a spoluautory návrhu jsou Ivan Kroupa, Tomáš Zmek, Jan Vybíral, Alexander Storek a Tomáš Bouma.

Třetí místo: Lasovsky Johansson Architects

Stanici ve formě parkové střechy navrhl pro Depo Zličín ateliér Lasovsky Johansson Architects. Nástupiště a vestibul jsou kryty pomocí střešní konstrukce, která se organicky vyvýší nad úroveň přilehlého terénu. Střešní plocha je koncipována jako pobytový prostor pro veřejnost, kde se kombinuje zeleň s pevnými plochami.

Koncept výtvarného řešení nástupiště pracuje s interpretací geologických, archeologických, ale i historických vrstev a vychází z barevnosti řezu půdy a vrstev jednotlivých sedimentů. Osvětlení stanice je zamýšleno také jako plně integrované umělecké dílo. Má fungovat jako orientační prvek a zároveň vyvolávat emoce.
Autory a spoluautory návrhu jsou Juráš Lasovský, Hanna Johansson, Marek Šinágl, Patrik Hábl a David Svensson.

Tagy Depo Zličín Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metroprojekt Petr Stolín Architekt
38 komentářů