Začala miliardová přestavba Pačejova, stanice přestane brzdit jihozápadní rychlíky

Stanice Pačejov v původní podobě. Pramen: SŽDC/dokumentace EIAStanice Pačejov v původní podobě. Pramen: SŽDC/dokumentace EIA

Správa železniční dopravní cesty v úterý slavnostně zahájila velkou modernizaci stanice Pačejov na trati z Českých Budějovic do Plzně. Dokončení

Správa železniční dopravní cesty v úterý slavnostně zahájila velkou modernizaci stanice Pačejov na trati z Českých Budějovic do Plzně. Dokončení prací je naplánováno na červen 2021. Celkové investiční náklady stavby činí téměř 1,2 miliardu korun.

„Stanice přestane být pomyslnou brzdou na trati z Českých Budějovic do Plzně,“ uvedla SŽDC v oznámení na svých stránkách. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Berger Bohemia, Porr, Colas CZ a AŽD Praha, které v tendru zvítězilo s cenou 898 milionů korun. Stavba má mírný skluz, v květnu při vyhlášení vítězů se počítalo s jejím dokončením do konce příštího roku.

Cílem stavby je odstranit propad rychlosti a zvýšit bezpečnost cestujících. Zatímco v navazujících traťových úsecích je traťová rychlost 90 km/h, ve stanici na hlavních kolejích je rychlost jen 60 km/h ve směru od Českých Budějovic a 65 km/h ve směru od Plzně. Zvýšit by se měla na 100 km/h.

Stanice dostane nová nástupiště s výškou 55 centimetrů nad temenem kolejnice, vznikne jedno boční a jedno ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Nová vnější nástupiště s přístřešky dostane i nedaleká zastávka Kovčín.

Součástí stavby bude i výměna železničního spodku a svršku a rekonstrukce obou zhlaví v Pačejově. Výhybky dostanou elektrický ohřev, stanice bude vybavena novým zabezpečovacím zařízením a bude připravena na budoucí napojení na Centrální dispečerské pracoviště. Stávající výpravní budova bude upravena pro umístění technologických zařízení. Stavědla číslo 1 a 2 a tři zděné sklady budou zdemolovány. Podle dřívějších vyjádření SŽDC by měl být zachován po celou dobu stavby provoz alespoň na jedné koleji s výjimkou několika dnů.

Pačejov je jednou z mnoha staveb, kterými chtějí železničáři zkultivovat hlavní trať z jihu na západ Čech. Především chystají zdvojkolejnění zhruba 30 kilometrů z Plzně do Nepomuku a protažení trolejí až do centra Písku. Oba projekty koncem roku 2017 schválila centrální komise ministerstva dopravy. Železničáři aktuálně zpracovávají projektovou dokumentaci.

Pačejov leží na dvoukolejném úseku z Nepomuku do stanice Horažďovice předměstí. Na stejné trati je (kromě několika krátkých úseků) ještě dvoukolejný jihočeský úsek Číčenice – Zliv.

Tagy Pačejov SŽDC trať České Budějovice - Plzeň
30 komentářů