SŽDC spouští miliardovou modernizaci stanice Pačejov na trati Plzeň – Budějovice

Stanice Pačejov v původní podobě. Pramen: SŽDC/dokumentace EIAStanice Pačejov v původní podobě. Pramen: SŽDC/dokumentace EIA

Správa železniční dopravní cesty vybrala společnost, která provede velkorysou modernizaci stanice Pačejov na trati z Českých Budějovic do Plzně. Zakázku

Správa železniční dopravní cesty vybrala společnost, která provede velkorysou modernizaci stanice Pačejov na trati z Českých Budějovic do Plzně. Zakázku získala společnost Berger Bohemia s cenou 898 milionů bez DPH, předpoklad projektanta činil 876 milionů korun bez DPH.

Práce budou probíhat od května do konce příštího roku. „Téměř po celou dobu trvání stavby bude zachován provoz alespoň po jedné z traťových a staničních kolejí. Pouze ve vybraných dnech bude přistoupeno k úplnému omezení železniční dopravy,“ sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Cílem stavby je odstranit propad rychlosti a zvýšit bezpečnost cestujících. Zatímco v navazujících traťových úsecích je traťová rychlost 90 km/h, ve stanici na hlavních kolejích je rychlost jen 60 km/h ve směru od Českých Budějovic a 65 km/h ve směru od Plzně. Zvýšit by se měla na 100 km/h.

Stanice dostane nová nástupiště s výškou 55 centimetrů nad temenem kolejnice, vznikne jedno boční a jedno ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Nová vnější nástupiště s přístřešky dostane i nedaleká zastávka Kovčín.

Součástí stavby bude i výměna železničního spodku a svršku a rekonstrukce obou zhlaví v Pačejově. Výhybky dostanou elektrický ohřev, stanice bude vybavena novým zabezpečovacím zařízením a bude připravena na budoucí napojení na Centrální dispečerské pracoviště. Stávající výpravní budova bude upravena pro umístění technologických zařízení. Stavědla číslo 1 a 2 a tři zděné sklady budou zdemolovány.

Pačejov je jednou z mnoha staveb, kterými chtějí železničáři zkultivovat hlavní trať z jihu na západ Čech. Především chystají zdvojkolejnění zhruba 30 kilometrů z Plzně do Nepomuku a protažení trolejí až do centra Písku. Oba projekty koncem roku 2017 schválila centrální komise ministerstva dopravy. Železničáři aktuálně zpracovávají projektovou dokumentaci.

Pačejov leží na dvoukolejném úseku z Nepomuku do stanice Horažďovice předměstí. Na stejné trati je (kromě několika krátkých úseků) ještě dvoukolejný jihočeský úsek Číčenice – Zliv.

Tagy Pačejov SŽDC Top trať České Budějovice - Plzeň
76 komentářů