Miliardová modernizace stanice Pačejov je u konce, podchod zdobí dětské kresby

Obrázky dětí výtvarník "přenesl" do podchodu stanice Pačejov. Pramen: Správa železnicObrázky dětí výtvarník "přenesl" do podchodu stanice Pačejov. Pramen: Správa železnic

Správa železnic na příští léta připravuje velkou modernizaci tratě mezi Plzní a Horažďovicemi předměstím.

Modernizace stanice Pačejov na Klatovsku a přilehlých úseků trati 190, která vyšla na 1,3 miliardy korun, je u konce. Správa železnic v úterý otevřela cestujícím nový podchod, o jehož výzdobu se postaraly děti z pačejovských škol (základní a mateřské).

Velkorysá stavba začala v červnu 2019 a zahrnovala vylepšení celkem 4,6 kilometru trati, kompletní rekonstrukci zastávky Kovčín a stanice Pačejov. Ta je díky novému podchodu bezbariérová. Dětské kresby přenesl na stěny podchodu výtvarník během dvou dnů.

Nové nástupiště a podchod ve stanici Pačejov. Pramen: Správa železnicObrázky dětí výtvarník "přenesl" do podchodu stanice Pačejov. Pramen: Správa železnicObrázky dětí výtvarník "přenesl" do podchodu stanice Pačejov. Pramen: Správa železnicObrázky dětí ze školy a školky v Pačejově. Pramen: Správa železnicStanice Pačejov v původní podobě.
Pramen: SŽDC/dokumentace EIA

V rámci stavby došlo v Pačejově k nahrazení stávajících úrovňových nástupišť novými s výškou 55 centimetrů nad temenem kolejnice. Stanice má nově jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Stanice také přestala fungovat jako brzda rychlíků na trati České Budějovice – Plzeň. Před přestavbou zde musely zpomalovat na 65 km/h, nyní mohou projíždět rychlostí až 100 km/h. Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. Rekonstrukcí prochází výpravní budova v Pačejově, stavební práce budou hotové do konce letošního roku.

Na trati 190 však nejde o největší a nejdůležitější stavbu. Správa železnic na příští léta připravuje velkou modernizaci mezi Plzní a Horažďovicemi předměstím, půjde především o zdvojkolejnění úseku Plzeň – Nepomuk. Stavba by měla začít v roce 2023; počítá se se zvýšením rychlosti až na 160 kilometrů v hodině.

Tagy Pačejov Správa železnic Trať 190 Plzeň - České Budějovice
66 komentářů