Za srážkou nákladních vlaků u Otrokovic bylo selhání dozorce výhybek

Srážka nákladních vlaků v Tlumačově. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Tlumačově. Foto: Drážní inspekce

V době nejrozsáhlejší výlukové činnosti navíc SŽ zredukovala původní plánovaný počet dvou výpravčích v Otrokovicích na jednoho.

Za únorovou srážkou dvou nákladních vlaků před vjezdem do železniční stanice Otrokovice byla chyba zaměstnance Správy železnic (SŽ) při zabezpečení jízd vlaků v době rozsáhlé výluky staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. Vyplývá to ze závěrečné zprávy zveřejněné na stránkách Drážní inspekce.

Jeho chyba spočívala v nesplnění povinností stanovených pro kontrolu vjezdu celého vlaku do železniční stanice. Drážní inspekce v závěrečné zprávě uvedla také dva přispívající faktory k příčině vzniku mimořádné události. V době dalšího rozšíření již probíhající výluky staničního (SZZ) a traťového (TZZ) zabezpečovacího zařízení před vznikem události došlo k oslabení stanoveného počtu výpravčích ve směně v železniční stanici Otrokovice. K nehodě navíc došlo během mlhy, která výrazně snižovala viditelnost.

K mimořádné události došlo 5. února hodinu a půl po půlnoci na koridorové trati ve směru jízdy vlaků z Přerova do Břeclavi před žst. Otrokovice. Vlak dopravce Rail Cargo Carrier CZ (RCC) narazil do vlaku dopravce ČD Cargo (ČDC), stojícím čelem hnacího drážního vozidla 33 metrů před vjezdem do Otrokovic. Při nehodě došlo k lehkému zranění strojvedoucího vlaku RCC, škoda přesahuje 14 milionů korun, neboť došlo k vykolejení části vozů, které přepravovaly osobní auta.

„Předání bezpečnostní informace (zprávy) zadní dopravně, že celý vlak uvolnil prostorový oddíl (udělení odhlášky), na základě obsahu obdržené předchozí bezpečnostní informace (potvrzení vjezdu celého vlaku do železniční stanice), který byl v rozporu s objektivní skutečností,“ uvádí se ve zprávě.

Špatná informace pro výpravčí

Účelem výluky byla „Úprava kolejových obvodů ŽST Otrokovice“. Po průjezdu obou nákladních vlaků mělo následovat půlhodinové zastavení provozu. K lidské chybě dozorce výhybek došlo proto, že v rámci plnění svých povinností nesledoval do příjezdu vlaku dopravce ČDC postavení vlakové cesty a její volnost a neprovedl zjištění, že vlak ČDC dojel do stanice Otrokovice celý. Přesto výpravčí informaci o vjezdu celého vlaku do stanice Otrokovice telefonicky potvrdil a vlak, jako vjetý a celý, zanesl písemně do jím vedené dopravní dokumentace. Výpravčí tak sdělil bezpečnostní informaci, která svým obsahem byla nepravdivá, protože vlak ČDC v tu chvíli stále stál na trati u vjezdu před stanicí  Otrokovice. To však výpravčí nevěděla a po splnění dalších podmínek, společně s touto informací od dozorce výhybek, tak měla splněny všechny podmínky pro nahlášení uvolnění traťového oddílu mezi stanicemi Tlumačov a Otrokovice zadní dopravně (dispečerovi CDP Přerov).

V době nejrozsáhlejší výlukové činnosti navíc SŽ zredukovala původní plánovaný počet dvou výpravčích v Otrokovicích na jednoho (od 0:30 h dne 5. 2. 2021 do vzniku MU). Osamocená výpravčí se tak ocitla v časové tísni a v situaci, kdy musela v době provádění posunů, jízd vlaků a přijímání dopravních opatření pro rozšíření již probíhající výluky plnit úkoly a povinnosti stanovené pro dvě pozice výpravčích střídat práci ve venkovním prostoru (plnění povinností posilového výpravčího) a vnitřním prostoru (plnění povinností výpravčího DOZ) a neměla možnost selhání dozorce výhybek zaznamenat.

Drážní inspekce ve zprávě navíc uvádí, že posilová výpravčí ve stanici Otrokovice měla málo zkušeností s obsluhou SZZ v době tak rozsáhlého omezení jeho činnosti v době výluky. Neprokázalo se však, že by tato skutečnost byla v příčinné souvislosti se vznikem MU.

 

Tagy ČD Cargo drážní inspekce Otrokovice Rail Cargo Carrier seznam Správa železnic srážka vlaků
79 komentářů