dpp

Z Budějovic se dá znovu proplout na Orlík. Zdymadlo Kořensko má dost vody

Vltava pod vodním dílem Kořensko. Pramen: Povodí Vltavy, dokumentace EIAVltava pod vodním dílem Kořensko. Pramen: Povodí Vltavy, dokumentace EIA

Povodí Vltavy zároveň aktuálně ohlásilo „vstřícný krok vůči plavební veřejnosti“ v podobě otevření dvou sjezdů do vody v lokalitě Podolsko.

Majitelé a uživatelé rekreačních plavidel a výletních lodí mohou ode dneška znovu využívat celou vltavskou vodní cestu mezi Českými Budějovicemi a hrází Orlíku. Povodí Vltavy znovu uvedlo do provozu plavební komoru Kořensko pod soutokem Vltavy s Lužnicí.

Komora se uzavřela 21. července kvůli nedostatku vody v Orlíku, aktuálně Povodí Vltavy hlásí zlepšenou „hydrologickou situaci“ a postupný vzestup hladiny Orlíku. „V úseku Kořensko – Podolsko budou od 2. září znovu garantovány ponory plavidel 1,3 metru,“ uvedla Státní plavební správa.

Kořensko se jako nejslabší článek nové vodní cesty na horní Vltavě ukazovalo i v minulých letech. Nedostatek vody uprostřed léta pravidelně vedl k uzavírání zdejší plavební komory.

Vltava je přitom jako vodní cesta stále oblíbenější. Počet proplavených lodí na úseku mezi Českými Budějovicemi a Orlíkem předloni přesáhl 12 tisíc, obsluha komor napočítala na lodích téměř 50 tisíc osob. Loni došlo k poklesu kvůli odříznutí Orlíku z jihu i severu z důvodů úprav hráze a upuštění přehrady.

Povodí Vltavy zároveň aktuálně ohlásilo „vstřícný krok vůči plavební veřejnosti“ v podobě otevření dvou sjezdů do vody v lokalitě Podolsko. První sjezd je příjezdem na pláž, na kterou navazuje uzavřený prostor pláže a zákaz proplutí plavidel s vlastním pohonem. Je uzavřen závorou, která byla instalována v červenci 2023. Tato závora bude v září otevřena.

Druhý sjezd je tvořen takzvanou starou cestou v prostoru služebního přístavu Podolsko. U této staré cesty není znám její technický stav a únosnost. V průběh září 2023 bude zde probíhat stavebně technický průzkum za účelem zjištění jejího technického stavu. Na tomto sjezdu je osazena závora se zámkem na číselný kód. Kód bude sdělen na vyžádání na telefonních číslech 724 730 829 nebo 318 694 113.

Od října do března Povodí Vltavy znovu hladinu Orlíku sníží kvůli stavbě bezpečnostního přelivu na hrázi. „V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy širokou veřejnost, plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele žádáme, aby své aktivity na nádrži Orlík a v příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny,“ doplnil mluvčí Hugo Roldán.

Tagy Kořensko Orlík Povodí Vltavy rekreační plavba vltavská vodní cesta
3 komentáře