dpp

Úřad povolil plavební komoru v centru Prahy. Politici se bouří, mluví o konci pohody u Žofína

Nová plavební komora u Dětského ostrova (vlevo), vizualizace. Pramen: Praha 5Nová plavební komora u Dětského ostrova (vlevo), vizualizace. Pramen: Praha 5

Povodí Vltavy dosáhlo výrazného pokroku v přípravě nové plavební komory v centru Prahy. Odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města stavbu

Povodí Vltavy dosáhlo výrazného pokroku v přípravě nové plavební komory v centru Prahy. Odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města stavbu u Dětského ostrova povolil. Odbor, který funguje jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad, tak zvrátil předchozí negativní rozhodnutí stavebního úřadu pro Prahu 5.

Nová plavební komora má vzniknout do konce roku 2021, původně ji několik let připravovalo Ředitelství vodních cest. Stavba má i kladné stanovisko z procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

Nové zdymadlo umožní lodím vplutí proti proudu do zdrže Staroměstského jezu, což dnes není možné. Na významu tím nabude nedaleká plavební komora Mánes na Šítkovském jezu, která dnes vede do „slepé uličky“ a slouží pouze při okružních plavbách.

Propojením nového zdymadla a Mánesu vznikne nová plavební dráha na vltavské vodní cestě, čímž se uleví přetížené komoře Smíchov na druhé straně Dětského ostrova. Ta zcela míjí zdrž Staroměstského jezu a lodě zdvihá až na úroveň hladiny nad Šítkovským jezem. Rostoucímu lodnímu provozu už přitom po téměř sto letech služby nestačí. Nová komora má být ale menší a sloužit především malým rekreačním plavidlům. Široká má být 11 a dlouhá 55 metrů.

Plavební komora Smíchov. Autor: Jvs – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1779864

Plavební komora Smíchov.
Autor: Jvs – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1779864

Podle Povodí dojde výstavbou a zprovozněním druhé plavební komory ke zrychlení proplavování a tím ke zkrácení čekacích lhůt. Hlavně velká plavidla nebudou muset dle podniku čekat dlouhou dobu před plavební komorou se zapnutými motory nebo kroužit v prostoru mezi plavební komorou a Karlovým mostem. „Bude také možné přesunout, především ve večerních hodinách, proplavování plavidel do nové plavební komory a tím tak bude proplavování probíhat dále od obytné části nábřeží. Zcela logicky tak dojde i ke snížení dosavadní zátěže emisí zplodin a hlukem,“ dodal mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Smíchovskou komorou ročně propluje téměř 30 tisíc plavidel, čímž se řadí k nejvytíženějším ve střední Evropě. Při její odstávce (jedna se chystá letos na podzim) je Vltava pro lodě fakticky zavřená. Ve prospěch komory se jako argument uvádí i možnost zavedení takzvané vodní tramvaje.

Zdaleka ne všichni ale sdílejí pohled Povodí Vltavy a Ředitelství vodních cest. Naopak, pražští politici na magistrátu, na Praze 1 a Praze 5 jsou vesměs proti komoře a chystají odvolání proti stavebnímu povolení k ministerstvu zemědělství. „Klidový prostor kolem Střeleckého ostrova, Dětského ostrova a Žofína by byl zničen.
Pátá městská část ani místní nevidí pro Prahu 5 žádný přínos, pouze negativní dopady, který by další plavební komora přinesla. Ročně stávající komorou propluje na 28 tisíc plavidel, která je během dne bezproblémově odbaví bez delšího čekání. Kapacita komory začíná být vytíženější až v době kolem 16. hodiny do 22. až 23. hodiny, přičemž se jedná zejména o plavidla plná zahraničních turistů,“ píše se v prohlášení Prahy 5. Proti komoře se minulý týden postavili i pražští radní.

Zatím poslední nová plavební komora vznikla v Praze v polovině osmdesátých let spolu s modřanským jezem.

Tagy plavební komora Smíchov Povodí Vltavy
20 komentářů