Velký stavební krach. Brex míří do úpadku, nechal po sobě rozdělané stavby za stamiliony

Mechanizace společnosti Brex. Foto: BrexMechanizace společnosti Brex. Foto: Brex

Návrh na úpadek na sebe podala sama firma, problémy postihly hlavně Liberecký kraj.

Majitelé silnic a další veřejní zadavatelé musejí řešit velké komplikace kvůli ekonomickým problémům stavební firmy Brex z Liberce. Ta na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Jen Liberecký kraj má s firmou smlouvy v hodnotě přes půl miliardy korun.

O problémech firmy se mluví několik týdnů, kdy přerušila práce na některých zakázkách. Jednatel firmy Ivo Vrbka v dubnu z postu odstoupil. Firma v návrhu vysvětluje, že se dostala do potíží na konci loňského roku. „Dlužník se začal dostávat do ekonomických potíží, když se mu nedařilo snižovat objem nedokončené výroby, v důsledku klimatických podmínek došlo k přerušení prací na řadě zakázek,“ uvedla firma v návrhu. Brex odhadl, že mu zůstaly nevyfakturované práce v hodnotě 30–40 milionů korun.

Komplikace oprav silnic. Brex je v problémech, zastavuje první velké akce

Podle návrhu se firma dostala do platební neschopnosti, závazky vyčíslila na 176 milionů korun a přesáhly výrazně hodnotu jmění firmy. Brex proto navrhl soudu vyhlášení úpadku a reorganizaci firmy.

Největší komplikací je pád Brexu pro Liberecký kraj. Ten má s Brexem zasmluvněno sedm silničních staveb a dvě pozemní stavby v hodnotě téměř půl miliardy korun, uvedl dnes kraj v tiskové zprávě.

Je to pro nás významná komplikace. U zakázek, kde jsme těsně před dokončením, jako je například Centrum odborného vzdělávání v Turnově, děláme všechno pro to, aby firma Brex projekty dokončila. U zakázek, u kterých je evidentní, že je firma není schopna dokončit, hledáme možnosti, jak smlouvy ukončit, a vybereme nové dodavatele na zbývající část stavebních prací,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Jen u silničních staveb jde o smlouvy v hodnotě 253 milionů korun, vyfakturováno bylo ale zatím jen 32 milionů korun. „Nyní se připravujeme a mapujeme současnou situaci. Řešíme rozpočty a fázi vyfakturovaných prací. Naším cílem je udělat maximum pro to, aby se stavby dokončily,“ doplnil Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Přehled akcí v Libereckém kraji, které jsou ovlivněny problémy Brexu

1. Most ev. č. 28621-1 Víchová n. J. (most dokončen, zhotovitel počítá s odstraněním vad a nedodělků, cena díla: 13 353 652,09 Kč včetně DPH)
2. Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích (pokračuje betonáž s cílem ji dokončit; další postup stavby – izolace, římsy, asfalty, zábradlí…), nelze v tuto chvíli predikovat, cena díla: 24 356 540,01 Kč včetně DPH)
3. Most ev. č. 27814-2 Záskalí (most dokončen, zhotovitel počítá s odstraněním vad a nedodělků), cena díla: 18 662 178,52 Kč včetně DPH)
4. Silnice III/27018 Kněžice–Lvová (celkem tři mosty v hodnotě 12 732 048,19 Kč včetně DPH budou dokončeny firmou COLAS)
5. Most U Jarmary, Jilemnice (nezahájeno, cena díla: 8 382 380,91 Kč včetně DPH)
6. Mosty ev. č. 2836-1 a 2836-2 Veselá (práce na prvním mostě nezačaly, došlo pouze k vykácení, u druhého pokračuje betonáž s cílem ji dokončit; další postup stavby – izolace, římsy, asfalty, zábradlí…), nelze v tuto chvíli predikovat, cena díla (oba mosty): 11 595 371,88 Kč včetně DPH)
7. Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace (silnice a čtyři mosty – u nich začaly pouze základní práce, u silnice vyfrézováno a demontována svodidla, cena díla (krajská investice)
8. COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce (z 90 % dokončeno, cena díla: 51 469 138,61 Kč včetně DPH)
9. Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p.o. lokalita Na Vinici, Semily
10. Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady, Liberec – stavební práce, vybrán jiný dodavatel

Tagy Brex Liberecký kraj
14 komentářů