LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Velké personální změny na SŽDC. Nový šéf přesouvá ředitele odborů

Velké personální změny na SŽDC. Nový šéf přesouvá ředitele odborů

Nový generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda pokračuje s personálními změnami ve vedení jedné z největších státních organizací.

Nový generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda pokračuje s personálními změnami ve vedení jedné z největších státních organizací. Po výměnách oblastních ředitelů začal hýbat i s posty ředitelů odborů.

Vyplývá to z přehledu změn v organizační struktuře, kterou dnes zveřejnila SŽDC. Jde o úpravy, které platí k 1. květnu. „K personálním změnám dochází na základě rozhodnutí generálního ředitele SŽDC. Důvody odvolání a jmenování  nebudeme komentovat,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Z pohledu hierarchie je největší změnou příchod Marcely Pernicové na post náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy. Jde o očekávanou změnu, už po Svobodově povýšení na post generálního ředitele byla pověřena řízením úseku.

Méně očekávané jsou změny u stavebních odborů SŽDC. Z postu ředitele odboru přípravy staveb byl odvolán Petr Hofhanzl, nahradila ho Alena Heinišová. Hofhanzl přechází do vedení Stavební správy západ, kde naopak končí Lubor Hrubeš. Toho čeká vedení oblastního ředitelství v Hradci Králové, kde zaniká pověření Lubomíra Snížka. Ten nahradil dočasně Vladimíra Filipa, který přešel do vedení oblastního ředitelství v Praze.

Změna se týká i drážních hasičů. Jejich stávající šéf Luděk Král přechází na post ředitele kanceláře generálního ředitele. Nahradí ho David Soukup. Končí také ředitel odboru komunikace Jakub Ptačinský, který ze SŽDC odchází. Nahradí ho Kateřina Šubová.

Přehled kompletních personálních změn k 1.5. 2018

Ke dni 30. 4. 2018 bylo zrušeno pověření k řízení úseku náměstka generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy pro paní Ing. Marcelu PERNICOVOU.
Ke dni 30. 4. 2018 byla odvolána z pozice ředitelky odboru provozuschopnosti Ing. Marcela PERNICOVÁ.
Ke dni 30. 4. 2018 byl odvolán z funkce ředitele odboru komunikace pan Mgr. Jakub PTAČINSKÝ.
Ke dni 30. 4. 2018 byl odvolán z funkce ředitele odboru přípravy staveb pan Ing. Petr HOFHANZL.

Ke dni 1. 5. 2018 byla jmenována náměstkyní pro provozuschopnost dráhy paní Ing. Marcela PERNICOVÁ.
Ke dni 1. 5. 2018 byl jmenován ředitelem odboru provozuschopnosti pan Ing. Bohuslav STEČÍNSKÝ.
Ke dni 1. 5. 2018 byla jmenována ředitelkou odboru komunikace Bc. Kateřina ŠUBOVÁ.
Ke dni 1. 5. 2018 byla jmenována ředitelkou odboru přípravy staveb paní Ing. Alena HEINIŠOVÁ.
Ke dni 1. 5. 2018 byl jmenován ředitelem kanceláře generálního ředitele pan JUDr. Luděk EICHLER, MBA.

Hasičská záchranná služba

Ke dni 30. 4. 2018 byl odvolán z funkce ředitele organizační jednotky pan JUDr. Luděk EICHLER,

Ke dni 1. 5. 2018 byl pověřen řízením organizační jednotky pan Ing. David SOUKUP.

Stavební správa západ

Ke dni 30. 4. 2018 byl odvolán z funkce ředitele organizační jednotky pan Ing. Lubor HRUBEŠ.
Ke dni 30. 4. 2018 byl odvolán z funkce náměstka ředitele organizační jednotky pro techniku – oblast Praha pan Ing. Bohuslav STEČÍNSKÝ.

Ke dni 1. 5. 2018 byl jmenován ředitelem organizační jednotky pan Ing. Petr HOFHANZL.

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Ke dni 30. 4. 2018 bylo zrušeno pověření k řízení organizační jednotky pro pana Ing. Lubomíra SNÍŽKA.

Ke dni 1. 5. 2018 byl jmenován ředitelem organizační jednotky pan Ing. Lubor HRUBEŠ.

Oblastní ředitelství Plzeň

Ke dni 30. 4. 2018 bylo zrušeno pověření k řízení úseku náměstka ředitele organizační jednotky pro provoz infrastruktury pro pana Ing. Tomáše LINZMAJERA.
Ke dni 30. 4. 2018 byl odvolán z funkce přednosty odborné správy Správa tratí Plzeň pan Ing. Tomáš LINZMAJER.

Ke dni 1. 5. 2018 byl jmenován náměstkem ředitele organizační jednotky pro provoz infrastruktury pan Ing. Tomáš LINZMAJER.
Ke dni 1. 5. 2018 byl jmenován přednostou odborné správy Správa tratí Plzeň pan Bc. Martin ČERNOCH.

Tagy Jiří Svoboda personální změny SŽDC
5 komentářů