Velká proměna železnice v Mladé Boleslavi. Zakázku na přípravu nové tratě získala AFRY CZ

Regionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan SůraRegionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra

Trať projde kompletní elektrifikací, nová spojka povede po 700 metrů dlouhé estakádě.

Správa železnic udělala další krok k proměně železnice v Mladé Boleslavi. Po projektu Bezděčínské spojky a nové výpravní budovy na hlavním nádraží vybrala projektanta pro rekonstrukci úseku mezi místním (Mladá Boleslav město) a hlavním nádražím. Součástí projektu bude i vybudování takzvané Ptácké spojky.

Zakázku získala za 65,8 milionu korun společnost AFRY CZ, jak vyplývá z údajů v registru smluv. Jde o jednu z investic, kterou vláda slíbila Škodě Auto na rozvoj dopravní infrastruktury v regionu.

Česká pobočka švédské projekční firmy má zpracovat kompletní záměr projektu, dokumentaci pro územní rozhodnutí a posouzení vlivu na životní prostředí. Součástí je i příprava podkladů pro aktualizaci územních koncepcí Středočeského kraje a města Mladá Boleslav.

Půjde o komplexní rekonstrukci obou železničních stanic, rekonstrukci traťového úseku v délce cca 5,5 km, vznik zcela nové části tratě, výstavbu nových mostů včetně nového přemostění Jizery, náhrady železničních přejezdů, demolice nevyhovujících budov i úpravu pozemních komunikací. Cestujícím přinese bezbariérovost a vyšší bezpečnost, místním díky elektrifikaci tratě značné zlepšení životního prostředí.

Budoucí železniční investice v Mladé Boleslavi. S41 = Bezděčínská spojka, S60 = stanice Mladá Boleslav město, S43 = Ptácká spojka, ON-26=hlavní nádraží

Budoucí železniční investice v Mladé Boleslavi. S41 = Bezděčínská spojka, S60 = stanice Mladá Boleslav město, S43 = Ptácká spojka a rekonstrukce úseku mezi hlavním nádražím a městem, ON-26=hlavní nádraží

Těší nás, že můžeme pokračovat na tvorbě projektů, u nichž jsme od prvopočátku. Umožňuje nám to řešit je komplexně, a tedy efektivně. Tato akce navazuje na celkovou studii proveditelnosti tratě Praha – Mladá Boleslav – Liberec, kterou jsme spolu se společností Metropojekt dokončili v únoru loňského roku. Zároveň úzce souvisí s projektem rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Mladá Boleslav hl. n., kterou nyní zpracovává náš ateliér architektury a pozemních staveb,“ řekl Martin Mykisa, vedoucí oddělení kolejových staveb AFRY.

Zahájení v roce 2028

Správa železnic v dokumentaci uvedla, že hlavním cílem nového projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy a provázanost dopravních uzlů. Stavba by měla začít v roce 2028 a předpokládané dokončení je v plánu na rok 2031. Celkové investiční náklady stavby bude AFRY CZ počítat v průběhu zpracování záměru projektu, který pak musí odsouhlasit Centrální komise ministerstva dopravy.

Nový projekt bude řešit modernizaci nádraží komplexně. Obě nádraží budou plně bezbariérová a dočkají se ostrovních nástupišť s podchody. „Stanice ve městě by měla získat tři nové ostrovy, hlavní nádraží jeden. Výstup bude opatřen i výtahy. Nástupiště budou realizována z nových nástupištních bloků tak, aby byl zajištěn i bezbariérový vstup do vlaku,“ vypočítává nové bezbariérové Mykisa.

Projekt navrhne i řešení nového osvětlení nástupišť a přístupových cest, osvětlení kolejišť s důrazem na osvětlení pracovních ploch a nový orientační systém. Výrazného zlepšení se dočká i vybavení stanic. Důstojnější zázemí by měli získat i pracovníci dráhy. Počítá se s novým technickým a hygienickým zázemím a vyčištěním areálu od nepotřebných skladů a zchátralých objektů. „Nová výpravní budova hl. nádraží bude mj. důležitý technologický objekt. Počítá se zde s velkým prostorem pro budoucí zařízení, která sem bude SŽ postupně umisťovat v rámci realizace dalších investic v regionu,“ říká Petr Zeman, vedoucí ateliéru architektury a pozemních staveb AFRY CZ, který projekt rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Mladá Boleslav hl. n. realizuje v rámci samostatné zakázky.

Ptácká spojka jako estakáda, rozšíření stanice město

Spojnice mezi oběma nádražími dnes slouží jako prakticky jediná přístupová cesta pro nákladní dopravu do a ze Škody Auto. V budoucnu by po budování Bezděčínské spojky (odvede dopravu z trati Nymburk – Mladá Boleslav podél vrchu Chlum mimo hlavní nádraží přímo do automobilky) měl sice význam této spojky částečně klesnout, vybudováním nové Ptácké spojky ale naopak vzroste důležitost pro napojení trati na Bakov nad Jizerou a na sever.

Ptácká spojka (pojmenována podle Ptácké ulice) se má na trať do Bakova nad Jizerou napojit u Dalovic pomocí 600 metrů dlouhé estakády, která přemostí řeku Jizeru a zároveň nahradí jeden ze stávajících železničních přejezdů u kruhového objezdu Ptácká. Zadání Správy železnic dále předpokládá nahrazení dalších minimálně dvou frekventovaných přejezdů mimoúrovňovým křížením, tedy přemostěním. „Ostatní stávající železniční přejezdy budou v rámci záměru projektu prověřeny a nejspíš odstraněny. Samozřejmě s návrhem adekvátního náhradního dopravního řešení,“ vysvětluje Mykisa. Součástí je i rekonstrukce stávajícího 88 m dlouhého železničního ocelového mostu přes Jizeru.

Dojde též k úpravě pozemních komunikací včetně vybudování nových silnic k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy. Součástí je vybudování protihlukových stěn apod. AFRY CZ též prověří postradatelnost několika menších drážních objektů.

Předpokládané rozšíření stávající stanice ve městě zasáhne i přilehlé frekventované komunikace. „Toto je pro nás velkou výzvou, protože stanice je zahloubena a nachází se v zastavěném centru města. Nyní má dvě koleje a jedno nástupiště, plán přitom počítá s šesti kolejemi a třemi nástupišti,“ říká Mykisa k části projektu, která bude pro místní při realizaci představovat citelný zásah v dopravě. „Průběh jednotlivých uzavírek trati a okolních komunikací budeme plánovat tak, aby co nejméně zasáhl chod města a jeho obyvatel,“ dodal.

Tagy AFRY CZ investice do dopravy v regionu Mladá Boleslav Mladá Boleslav Mladá Boleslav hl. n. Správa železnic trať 064 Mšeno - Mladá Boleslav - Lomnice nad Popelkou
74 komentářů