Velká omezení podél Berounky potrvají nejméně do čtvrtka, čeká se na zapojení měnírny

Nákladní dopravci nasadili na trať 171 mezi Prahou a Berounem dieselové lokomotivy. Foto: ŽESNAD.czNákladní dopravci nasadili na trať 171 mezi Prahou a Berounem dieselové lokomotivy. Foto: ŽESNAD.cz

Od pondělí začínají na trati platit nové jízdní řády, která přinesou omezení cestujícím. Výpadek chuchelské měnírny potrvá nejméně do čtvrtka.

Omezení nákladní dopravy na trati 171 Praha – Beroun potrvají nejméně do čtvrtka. Důvodem je vyhořelá trakční měnírna v Malé Chuchli, která měla stejně kvůli modernizaci koridoru zmizet, ale její konec nastal nečekaně dříve.

Čtvrtek jako nejdříve možný termín uvedl na twitteru generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Kvůli chybějící měnírně musela Správa železnic omezit přes den provoz nákladních vlaků na trati, proti čemuž nákladní dopravci u Správy železnice protestovali.

Už od pondělí čekají cestující změny v podobě upravených jízdních řádů, vlaky linek S7 budou končit na pražském hlavním nádraží a nebudou už dál pokračovat do Českého Brodu. Některé spoje budou zrušeny.

„Pro nás je to velmi komplikovaná situace. Není možné takto omezit jeden druh dopravy. Znemožňuje nám to dodržet závazky vůči jejich zákazníkům. Část vlaků jsme nahradili dieselovými vlaky, část jsme museli ale odříct nebo vést složitou trasou jinudy, například přes České Budějovice,“ řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich sládek.

Správa železnic původně před vyhořením měnírny počítala s tím, že nahradí chuchelskou napájecí stanici mobilním zařízením v rámci rekonstrukce úseku Smíchov – Radotín. Nakonec k tomu dojde ale už nyní.

Zapojování může ovlivnit počasí

Ve stanovisku nákladním dopravcům napsala Správa železnic, že několik dní vyvíjí maximální úsilí pro zachování provozu. V pondělí by měla být měnírna připravena k zapojení a oživování. „Tuto druhou etapu může bohužel do značné míry ovlivnit počasí, a to zejména ve vlhku nevyhovujícími izolačními stavy přívodných kabelů. Tuto etapu ale nelze urychlit, práce s vysokým napětím vyžaduje precizní dodržování postupů a bezpečnosti práce,“ napsal Svoboda dopravcům. „Nejkratší možný termín zapojení je 3. 9., pokud budou optimální podmínky. Není možné však vyloučit i při vyvinutí maximálního úsilí, možné prodloužení termínu v řádu dní. Nejzazší termín je při neoptimistické variantě 7. 9.,“ dodal.

Správa železnic kvůli problémům s napájením zrušila všechny výluky, které přímo nesouvisely se zlepšením uvedené situace. Skončila i pomalá jízda 10 km/h na napojení staré a nové koleje za novým mostem v Radotíně.

Výpadek chuchelské měnírny znamená nedostatek proudu zejména pro rozjezd vlaků. Napájení jde jen z karlštejnské měnírny z roku 1973, kterou ale postihují časté výpadky. „Zařízení nyní pracuje na maximálních hraničních  limitech, ale bohužel i přes veškeré úsilí není možné zajistit, aby na dotčeném rameni nedocházelo k rozjezdu dvou vlaků současně, nebo aby souprava blíž k napájecí stanici neodebrala větší výkon,“ dodal Svoboda.

Odpovědi Správy železnic k výpadku chuchelské měnírny

Kdy uhodil blesk do měnírny Malá Chuchle?

14. 8. došlo na TM Chuchle k zapůsobení zemní ochrany z důvodu úderu blesku do portálu trakčního vedení.

Jak se zkontroloval stav, a provedla oprava po úderu blesku?

Následnou prohlídkou se zjistilo poškození napaječového rychlovypínače 3kV N4 a dálkového ovládání všech úsekových odpojovačů. Oprava napaječového rychlovypínače se provedla jeho výměnou za náhradní. 16. 8. došlo k zapůsobení zemní ochrany, následnému požáru rozvodny 3kV z důvodu zkratu na napaječovém rychlovypínači. Po příjezdu HZS byla TM odpojena ze všech stran možného napájení a vyřazena z provozu. Po ukončení zásahu HZS nebyla TM již schopna dalšího provozu.

Jaká je ochrana měníren proti úderu blesku?

Používá se vnější zemní ochrana a vnitřní ochrana – přepěťové a svodičové ochrany.

Proč vyhořela měnírna až několik dní po úderu blesku?

Při zásahu bleskem došlo i k poškození elektroniky zemní ochrany, která není při kontrole obsluhou standardně zjistitelná. Právě z tohoto důvodu po několika dnech zapůsobila zemní ochrana (bez vnější příčiny), a tím se vypnuly usměrňovače a napáječe. Při vypínání došlo k vytažení oblouku ve zhášecí komoře napaječového vypínače N4 a k zahoření pertinaxové části zhášecí komory napáječe.

Je ale nutné brát v úvahu stáří měnírny cca 50 let (zhruba za měsíc měla být odstavena z provozu), z čehož plynou i její diagnostické možnosti. Zásahem blesku přímo do měnírny byly elektronické systémy měnírny poškozeny více, než šlo kontrolou zjistit i přes všechna proměření.

Proč se na záběrech požáru kouří z kabelu mezi kolejí a měnírnou?

Z důvodu požáru byl zasažen i kabel pro indikátorovou návěst trakčního vedení, který vede od měnírny ke kolejím.

Který úsek napájí měnírna Malá Chuchle?

TM Chuchle napájí v základním stavu úseky mezi napájecími stanicemi TM Chuchle – TM Karlštejn, TM Chuchle – TM Balabenka a TM Chuchle – TM Třešňovka.

TM Chuchle N11, N12 – TM Karlštejn N1, N2.

TM Chuchle N1, N2 – TM Balabenka N43, N44.

TM Chuchle N4 – TM Třešňovka N51.

Stav, kdy nastaly výše popsané skutečnosti, byl však z důvodu nepřetržité výluky TV pro investiční akce Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) a Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část Praha Hostivař – Praha hl. n; Praha Radotín sudé, Praha Radotín – odb. Barrandov 1 tr. kol., Praha-Zahradní Město kol. 303–307; následující:

TM Chuchle N12 (1600A bez vazby) – TM Karlštejn N1+N2 (2000A bez vazby),

TM Chuchle N2 (2200A bez vazby) – TM Balabenka N43+N44 (2200A bez vazby)

TM Chuchle N4 (2350A bez vazby) – Praha-Zahradní Město (koncově po úsekový odpojovač /ÚO/ 402).

Není měnírna Malá Chuchle intenzivně přetěžovaná?

Z důvodu výlukové činnosti a jednostrannému napájení byla zátěž vyšší než při běžném provozu, ale k intenzivnímu přetěžování nedošlo.

Jaká je záloha měnírny Malá Chuchle pro údržbu nebo v případě výpadků, aby nebyl omezován provoz?

V případě normálního (bezvýlukového) stavu jsou zálohou této měnírny okolní TM – tj. Karlštejn, Balabenka a Třešňovka.

Hrozí tento stav i u jiných měníren po případném úderu blesku?

Porucha jakéhokoliv elektrického zařízení po úderu blesku nelze zcela vyloučit i za předpokladu použití všech dostupných ochranných prostředků proti atmosférickým jevům.

Kdy očekáváte opětovné zprovoznění měnírny?

TM Chuchle v současných parametrech a podobě již zprovozněna nebude, jelikož dojde v rámci investice k výstavbě nové TM Chuchle.

Letos vypsala Správa železnic soutěž na mobilní měnírnu. V jaké fázi je tato soutěž?

Z důvodu rekonstrukce TM Chuchle je mobilní měnírna součástí investiční akce a bude instalována s předstihem (oproti původnímu plánu) začátkem září.

Tagy seznam Správa železnic Top trakční měnírna Trať 171 Trať 171 Praha - Beroun Žesnad.cz
109 komentářů