V Brně startuje další vlna výluk, zatím ovlivní regionální vlaky. Větší se chystají

Stavební práce během výluky v Brně na hlavním nádraží. Foto: Ministerstvo dopravyStavební práce během výluky v Brně na hlavním nádraží. Foto: Ministerstvo dopravy

Cestování vlakem v Brně omezí další vlna výluk kvůli opravě hlavního nádraží.  Největší omezení čekají cestující v Brně od prosince.

Cestování vlakem v Brně omezí další vlna výluk kvůli opravě hlavního nádraží.  Největší omezení čekají cestující v Brně od prosince.

Od pondělí 16. července dojde k omezení některých vlaků ve směru od Zastávky u Brna a Moravských Bránic. „Vybrané spoje z těchto směrů skončí od 16. července svou jízdu ve stanici Brno-Horní Heršpice. Cestující mířící na brněnské hlavní nádraží budou moci přestoupit na vlaky, které obsluhují trať z Břeclavi do Brna. Od 1. září bude novou konečnou stanicí prvně uvedených spojů dolní nádraží, odkud bude zajištěna náhradní autobusová doprava do centra města. Příslušná opatření budou platit i pro cestování v opačném směru,“ uvedla Správa železniční dopravní cesty v tiskové zprávě.

Letos v létě začnou rekonstrukce dvou pamatkově chráněných mostů, po kterých vlaky mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace v samotném centru města. V případě mostu přes Hybešovu ulici je navržena rekonstrukce jeho ocelové nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Mostovkové plechy, takzvané puklovky, se opraví, případně nahradí novými stejného tvaru. Odvodnění bude nové, opraví se také zábradlí s tím, že se doplní jeho chybějící prvky. Dále dojde k obnově protikorozní ochrany celé konstrukce. Kompletní sanací projde rovněž spodní stavba, kamenné části budou očištěny, poškozené kamenné kvádry se vymění.

Podobný rozsah budou mít i práce na dvou ocelových konstrukcích mostu přes Křídlovickou ulici, který se nachází přibližně 600 metrů jižněji směrem na Horní Heršpice. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu, stávající odvodnění nosné konstrukce pomocí žlabů a svodů vystřídá uzavřený systém. V případě spodní stavby se zbourají závěrné zídky s úložnými kamennými bloky a postaví se nové ze železobetonu s kamenným obkladem. Kamenné opěry mostu projdou injektáží a přespárují se. Římsy v okolí mostních konstrukcí budou nové s návazností na ty stávající. Celkové investiční náklady obou akcí dosahují výše 343 milionů korun.

Od prosince začne kompletní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, které se bude v cílovém stavu dálkově ovládat z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Stávající zařízení bude během opravy stále funkční, proto se nové umístí do nového technologického objektu. Ten se již staví.

Stejně jako v uplynulých letech budou kvůli omezením v centrální brněnské stanici vlaky zajíždět na dolní nádraží v blízkosti autobusového nádraží Zvonařka. Nezbytné stavební úpravy se zde posunuly přibližně o dva měsíce kvůli podání podnětu k antimonopolnímu úřadu na přezkoumání příslušné veřejné zakázky. Na dolním nádraží už běží úpravy kolejiště a budování nového nástupiště, na které bude přístup cestujících podchodem. SŽDC současně připravuje prostory na dolním nádraží tak, aby je od zahájení roční výluky letos v prosinci mohli využívat cestující.

Tagy Správa železniční dopravní cesty výluky v Brně
2 komentáře