Uzel Ostrava: Ministerstvo schválilo modernizaci za rekordních 25 miliard

Nádraží Ostrava - Svinov. Foto: České dráhyNádraží Ostrava - Svinov. Foto: České dráhy

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. Původně plánovaný termín zahájení stavby byl rok 2021.

Železniční uzel Ostrava se dočká velkorysé modernizace. Centrální komise ministerstva dopravy minulý týden v úterý schválila záměry Správy železnic, které obnášejí celkové investiční náklady přes 25 miliard korun. Stavět se má podle stránek Správy železnic v letech 2025 až 2033.

Předmětem stavby je celková modernizace centrální části železničního uzlu Ostrava. Jde především o kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. a rekonstrukci stanice Ostrava střed.

Osobní nádraží ve stanici Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku, zbudování nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti. Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště na délku 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. Součástí stavby naopak není zaústění vysokorychlostní tratě. „Zaústění VRT se uvažuje pouze do stanice Ostrava Svinov,“ uvedl mluvčí Správy železnic Tomáš Polák

Do přípravy přitom zasáhli i nákladní dopravci sdružení v organizaci ŽESNAD CZ. Šlo o napojení seřaďovacího nádraží v Mariánských Horách (patří do obvodu Ostrava hl. n.), které patří k největším a nejvytíženějším v zemi. I ono v rámci přestavby uzlu projde velkou modernizací. Rozpor vznikl konkrétně u napojení levého nádraží na trať od Svinova; Správa železnic v původních plánech toto napojení nepředložila. Podle dopravců by to mělo za následek jízdu nákladních vlaků úvratí a šíbování na hlavním nádraží.

„Správa železnic prověří v navazujícím stupni přípravy možnost přímého odbočení z koleje číslo 105c od Ostravy-Svinova do obvodu levého nádraží z koleje číslo 101 D. Výsledek tohoto prověření následně předloží ministerstvu dopravy – odboru drážní dopravy a odboru infrastruktury a územního plánu,“ sdělil verdikt centrální komise mluvčí ministerstva Tomáš Lukašík. Podle něj si Správa železnic z centrální komise odnesla i druhý úkol: „v navazujícím stupni přípravy zkoordinovat plánovanou změnu trakční napájecí soustavy 3 kV DC na soustavu 25 kV 50 Hz AC a navrhnout vhodnou etapizaci výstavby modernizace celého uzlu“. Znamená to, že uzel bude v rámci modernizace připraven na budoucí přepnutí na „střídavinu“.

„Jde o jeden z největších projektů, který momentálně připravujeme. Po jeho dokončení se výrazně zvýší nejen spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy, ale i komfort a kvalita služeb pro cestující. Modernizací největšího seřaďovacího nádraží v zemi bude posílena klíčová úloha tohoto železničního uzlu v nákladní dopravě,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard. Co způsobilo skok na 25 miliard, deník Zdopravy.cz zjišťuje. Částka se zcela vymyká dosavadním projektům na české železnici. Například přestavba a modernizace uzlu Plzeň, která probíhá od roku 2011, vyjde zhruba na deset miliard.

Po schválení ministerskou centrální komisí, skrze kterou musejí projít všechny velké dopravní stavby, bude nyní následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. To zajistí společnost Moravia Consult Olomouc.

Tagy centrální komise Ministerstvo dopravy Správa železnic Top uzel Ostrava Žesnad.cz
158 komentářů