Úřad povolil rekonstrukci hlavní trati u Chomutova. SŽ zatím nevybrala zhotovitele

Zastávka Chomutov město. Pramen: Správa železnicZastávka Chomutov město. Pramen: Správa železnic

V rámci rekonstrukce se mimo jiné promění zastávky Chomutov město a Jirkov.

Správa železnic (SŽ) získala od Drážního úřadu stavební povolení pro velkou rekonstrukci dalšího úseku tzv. Podkrušnohorské magistrály. Konkrétně jde o úsek Kyjice – Chomutov město. Rekonstrukce sedmi kilometrů trati má vyjít na 1,6 miliardy.

V rámci rekonstrukce se mimo jiné promění zastávky Chomutov město a Jirkov zastávka. Rozšíří se nástupiště a jejich hrana bude nově 55 centimetrů nad kolejnicí (dnes je to 30 cm). Pro bezbariérový přístup vzniknou výtahy. Stávající podchod v zastávce Jirkov bude probourán, čímž se umožní přístup i z Otvic.

Stavba zahrnuje velké úpravy stanice Kyjice, kde má dojít k výrazné redukci kolejiště. Ve stanici již několik let nezastavují žádné osobní vlaky, leží mezi uhelnými doly, na přeložce z 80. let 20. století (tzv. Ervěnický koridor). Nástupiště zde bude zdemolováno.

V celém úseku dojde k výměně železničního svršku i spodku, který je podle železničářů za hranou své životnosti. „Trakční vedení je projektováno dle stávajícího typu (stejnosměrná trakce 3 kV) a zároveň připraveno na výhledové přepnutí trakce na střídavé napětí,“ píše Správa železnic v letáku ke stavbě. Ve stejném letáku je uveden jako termín zahájení stavby letošní duben. Správa železnic nicméně zatím nemá zhotovitele. Tendr běží od loňského prosince, na profilu zadavatele je zatím uvedeno, že probíhá vyhodnocování.

Úsek tratě Chomutov město - Kyjice. Pramen: Správa železnic

Úsek tratě Chomutov město – Kyjice. Pramen: Správa železnic

Ponecháním původní trakce se úsek Chomutov město – Kyjice liší od stavby, která má následovat v letech 2023 až 2025 na dvanáctikilometrovém úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně). Tam už se počítá se změnou trakční soustavy ze stejnosměrné na střídavou 25 kV, 50 Hz. Ještě později (v letech 2025 až 2028) pak má dojít k přesunu stanice Chomutov blíže centru města.

Nádraží Chomutov. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nádraží Chomutov. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Tagy Chomutov město - Kyjice Správa železnic trať 130 Ústí nad Labem - Chomutov
47 komentářů