dpp

Správa železnic modernizuje za 1,6 miliardy korun další úsek Podkrušnohorské magistrály

RegioPanter na estakádě přes vodní dílo Újezd u Jirkova. Foto: České dráhyRegioPanter na estakádě přes vodní dílo Újezd u Jirkova. Foto: České dráhy

Modernizace trati u Chomutova má začít na jaře, potrvá do konce příštího roku.

Železniční trať mezi Ústím nad Labem a Chomutovem čeká příští rok modernizace dalšího úseku. Správa železnic začala soutěžit zhotovitele, který upraví trať mezi zastávkou Chomutov město a Kyjicemi. Zakázka má hodnotu 1,6 miliardy korun.

Stavba má přinést zkrácení jízdních dob vlaků na osmikilometrovém úseku a také času potřebného pro jejich křižování. Úpravami má dojít kromě zvýšení traťové rychlosti také k zajištění vyšší bezpečnosti provozu a dosažení vyšší třídy zatížení.

Stavba zahrnuje velké úpravy stanice Kyjice, kde má dojít k výrazné redukci kolejiště. Ve stanici již několik let nezastavují žádné vlaky, leží mezi uhelnými doly, na přeložce z 80. let 20. století (tzv. Ervěnický koridor). Ve stanici dojde k demolici nástupiště.

V tomto úseku bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků, výměnu trakčního vedení a další úpravy. V mezistaničním úseku se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů.

Probourání podchodů, lepší nástupiště

K úpravám dojde i v zastávkách Chomutov město a Jirkov zastávka: nástupiště budou zvýšena na 550 mm nad temenem kolejnice pro snazší přístup do vlaku, nástupiště budou mít bezbariérový přístup.

Mapa úseku Chomutov město - Kyjice. Foto: Správa železnic

Mapa úseku Chomutov město – Kyjice. Foto: Správa železnic

I po opravě trati zůstane na trati stejnosměrné napětí, trakční vedení ale budu už připraveno na střídané napětí. Železniční přejezd na místní komunikaci v Chomutově bude nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty. Druhý železniční přejezd v Chomutově se opraví a bude nově opatřen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami a s automatickou detekcí vlaku. Stávající podchod v Jirkově bude probourán, čímž se umožní přístup i ze strany od obce Otvice. Probourán bude i stávající podchod v Chomutově, další se pak vybuduje v Otvicích, který vyřeší nepovolené přecházení trati. Stavba má začít v dubnu, hotovo má být do konce roku 2022. Detailněji je stavba popsána v letáku Správy železnic.

Trať 130 prochází postupně velkou modernizací, aktuálně běží například modernizace úseku mezi Oldřichovem a Bílinou, modernizace stanic Řetenic a Bohosudov. Na další roky jsou postupně naplánovány další úseky.

 

Tagy Chomutov město - Kyjice Podkrušnohorská magistrála Správa železnic trať 130 Ústí nad Labem - Chomutov
87 komentářů