Úřad odhalil další kartel v zakázkách na železnici, firmy se přiznaly

Budova v Dětřichově, jedna ze zakázek Hroších staveb Morava, firmy pravomocně potrestané za kartel. Foto: Hroší stavby MoravaBudova v Dětřichově, jedna ze zakázek Hroších staveb Morava, firmy pravomocně potrestané za kartel. Foto: Hroší stavby Morava

Domlouvání se týkalo menších stavebních zakázek, úřad odhalil vzorec navyšování cen.

Stát získal další  důkaz o tom, že část zakázek Správy železnic byla v minulosti zbytečně předražená nezákonnými dohodami dodavatelů. Po loni odhaleném kartelu v oblasti zakázek na železniční přejezdy zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodnutí o pokutování dalších firem, tentokrát v oblasti menších stavebních zakázek hlavně na budovách. Jde o zakázky z roku 2015, kdy celý resort spadal pod hnutí ANO 2011.

Pokuta v souhrnné výši 7,44 milionu korun za kartel se týká firem Hroší stavby Morava, B.H.S. Bohemia, SEŽEV facility a Commodum. Rozhodnutí o pokutách je již pravomocné.

Úřad na kartel přišel vlastním šetřením. „Uvedené společnosti se nezákonně domlouvaly na své účasti a nabídkách ve veřejných zakázkách Správy železnic zadávaných v roce 2015,“ řekl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Šlo konkrétně o zakázky „Bourací práce na budovách ve správě OŘ Brno“, „Okrouhlice, budova RZZ – oprava objektu“ a „Tišnov, budova RZZ – oprava vnějšího pláště“. „Předem sladěné nabídky následně členové kartelu podali zadavateli, čímž jednali ve vzájemné shodě s cílem narušit hospodářskou soutěž. Úřad v nabídkách jednotlivých soutěžitelů objevil indexaci jednotlivých položkových cen a po provedeném dokazování dospěl k závěru, že tato indexace musela být výsledkem dohod účastníků řízení,“ uvedl Švanda.

„Vysoké mravní hodnoty“

V té době byly ještě menší stavební zakázky neveřejné, tehdy Správa železniční dopravní cesty oslovila jen pár firem, které podaly nabídku. Teprve poslední roky jsou i menší zakázky tohoto typu zveřejňovány na profilu zadavatele. Oslovení pár uchazečů dávalo větší prostor pro nezákonné domluvy.

Autor tohoto textu popsal pochybné malé zakázky na železnici v roce 2015 pro MF DNES. Například demolice malého strážního domku provedená firmou B.H.S. Bohemia vyšla na téměř dvojnásobek odhadované ceny.

I když jde na první pohled o relativně malé firmy, Hroší stavby Morava jsou součástí jednoho z největších dodavatelů na české železnici, pardubické skupiny enteria, pod kterou patří ještě například společnost Chládek a Tintěra, Pardubice. Firma v minulosti zaměstnala i odsouzeného Antonína Blažka, který byl soudem pravomocně potrestán za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže v kauze zakázek Správy železnic. „Nejen tradiční kvalita českého stavebnictví, ale i společenská odpovědnost a vysoké mravní hodnoty jsou tím, díky čemu je holding enteria důvěryhodným partnerem a dobrým zaměstnavatelem,“ uvádí enteria na svých stránkách.

Právě Hroší stavby Morava dostaly největší pokutu ze všech čtyř potrestaných firem. Výše pokut vycházela z objemu zakázek. Soutěžiteli B.H.S. BOHEMIA, a. s., byla sankce zvýšena za účast ve všech třech dohodách o 25 a 20 %. Dalším účastníkům byly pokuty navýšeny tak, aby činily alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele a plnily svou represivní funkci. Všichni účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání, za což jim byly sankce o 20 % sníženy. Soutěžitelé B.H.S. BOHEMIA a Hroší stavby Morava dosáhli také dalšího snížení pokuty, když zavedli účinný compliance program, který je prevencí případného budoucího porušení soutěžního práva.

Výše pokut pro jednotlivé účastníky kartelu

B.H.S. BOHEMIA, a. s. 538 000 Kč
SEŽEV facility s. r. o. 2 052 000 Kč
COMMODUM, spol. s r. o. 1 761 000 Kč
Hroší stavby Morava a. s. 3 091 000 Kč

Tagy B.H.S. Bohemia Commodum Hroší stavby Morava kartel Sežev facility Správa železnic
45 komentářů