Naše ceny násobte 1,12 a pošlete nabídku. Úřad popsal, jak firmy podváděly se zakázkami Správy železnic

Budova v Dětřichově, jedna ze zakázek Hroších staveb Morava, firmy pravomocně potrestané za kartel. Foto: Hroší stavby MoravaBudova v Dětřichově, jedna ze zakázek Hroších staveb Morava, firmy pravomocně potrestané za kartel. Foto: Hroší stavby Morava

Potrestané firmy dál pracují pro Správu železnic.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil kompletní rozhodnutí k nedovolené kartelové dohodě dodavatelů Správy železnic (SŽ). Poprvé je tak patrné, jakým způsobem přesně probíhala domluva v malých zakázkách na stavební práce.

Jde o kartel celkem čtyř firem, které se k činu přiznaly. Pokuta v souhrnné výši přes 7 milionů se týká firem Hroší stavby Morava, B.H.S. Bohemia, SEŽEV facility a Commodum. Rozhodnutí o pokutách je již pravomocné a je na stránkách ÚOHS.

Úřad na kartel přišel vlastním šetřením. „Uvedené společnosti se nezákonně domlouvaly na své účasti a nabídkách ve veřejných zakázkách Správy železnic zadávaných v roce 2015,“ řekl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Šlo konkrétně o zakázky „Bourací práce na budovách ve správě OŘ Brno“, „Okrouhlice, budova RZZ – oprava objektu“ a „Tišnov, budova RZZ – oprava vnějšího pláště“. U každé ze zakázek našli úředníci cenový vzorec, kterým se násobila nabídka druhé společnosti. Dosahoval jen různé úrovně. Například u zakázky na bourací práce porovnáním cen jednotlivých položek v nabídkách společností B.H.S. a SEŽEV facility (a SEŽEV-REKO) úřad zjistil, že mezi těmito cenami byl určitý cenový vzorec. Nabídky obou firem obsahovaly index 1,12 téměř ve všech položkách rozpočtů.

„Předem sladěné nabídky následně členové kartelu podali zadavateli, čímž jednali ve vzájemné shodě s cílem narušit hospodářskou soutěž,“ uvedl Švanda.

Pokuty podle objemu zakázek

V té době byly ještě menší stavební zakázky neveřejné, tehdy Správa železniční dopravní cesty oslovila jen pár firem, které podaly nabídku. Teprve poslední roky jsou i menší zakázky tohoto typu zveřejňovány na profilu zadavatele. Oslovení pár uchazečů dávalo větší prostor pro nezákonné domluvy.

Úřad odhalil další kartel v zakázkách na železnici, firmy se přiznaly

I když jde na první pohled o relativně malé firmy, Hroší stavby Morava jsou součástí jednoho z největších dodavatelů na české železnici, pardubické skupiny enteria, pod kterou patří ještě například společnost Chládek a Tintěra, Pardubice. Právě Hroší stavby Morava dostaly největší pokutu ze všech čtyř potrestaných firem.

Výše pokut vycházela z objemu zakázek. Soutěžiteli B.H.S. BOHEMIA, a. s., byla sankce zvýšena za účast ve všech třech dohodách o 25 a 20 %. Dalším účastníkům byly pokuty navýšeny tak, aby činily alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele a plnily svou represivní funkci. Všichni účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání, za což jim byly sankce o 20 % sníženy. Soutěžitelé B.H.S. BOHEMIA a Hroší stavby Morava dosáhli také dalšího snížení pokuty, když zavedli účinný compliance program, který je prevencí případného budoucího porušení soutěžního práva.

Všechny firmy pro Správu železnic dál pracují. B.H.S. Bohemia například v den, kdy došlo ke zveřejnění rozhodnutí o kartelu, získala další smlouvu na úpravu administrativních prostor v Olomouci. K zakázce se nyní firma dostala přes v roce 2022 zavedený systém kvalifikace. „V systému kvalifikace se zadávací řízení zahajuje oslovením dodavatelů, kteří prokázali kvalifikaci v rámci registrace do příslušné kategorie nebo jejího kvalifikačního stupně. Dodavatelům i zadavateli veřejných zakázek takový systém přináší řadu výhod, mimo jiné výrazné snížení administrativní zátěže a úsporu času na obou stranách, ale díky nižší náročnosti podání a rozšiřování portfolia dodavatelů také vyšší počet a kvalitu nabídek,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zákaz za kartel promlčen

Podle něj výsledky dosavadního pilotního provozu systému kvalifikace předpoklady Správy železnic. „Výběrová řízení se realizují za kratší dobu než mimo systém kvalifikace, dostáváme více nabídek než u obdobných veřejných zakázek zahájených zveřejněním na profilu zadavatele a příznivější je ve srovnání s obdobnými zakázkami zadávanými mimo systém také poměr předpokládané a vysoutěžené ceny,“ dodal Gavenda. Možnosti vyloučit dodavatele ze soutěží kvůli účasti v kartelu v minulosti jsou podle něj velmi omezené.

„I v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek je možné dodavatele vyloučit, pokud se účast na kartelové dohodě týkala právě zadávané zakázky nebo se jedná o závažné profesní pochybení, kterého se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením řízení. V tomto případě se však jedná o kartelové dohody z roku 2015. To ale neznamená, že by Správa železnic na odhalování nekalého jednání rezignovala. Právě systém kvalifikace je jedním z prostředků, které mají podobným kartelovým dohodám zabránit. A to zejména rozšířením stávajícího dodavatelského portfolia v důsledku předem transparentně vymezené kvalifikace,“ dodal Gavenda.

Tagy B.H.S. Bohemia Commodum Hroší stavby Morava kartel Sežev - Reko Sežev facility Správa železnic ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
17 komentářů