Úlevy jen na papíře. Železniční dopravci dál platí plnou cenu elektřiny, slíbené dotace chybí

CZ Loko. Elektrická lokomotiva EffiLiner 3000 zvaná "Belgičanka". Autor: CZ LokoCZ Loko. Elektrická lokomotiva EffiLiner 3000 zvaná "Belgičanka". Autor: CZ Loko

Cena trakční elektřiny meziročně stoupla o 76 %. Stát ulevil zatím jen silničním dopravcům.

Velké rozčarování zažívají dopravci, kteří k pohonu využívají trakční elektřinu. Stát jim loni slíbil dvojí pomoc, nedočkali se ani jedné. Ministerstvo dopravy naopak i přes sliby o přesunu zboží na železnici čerstvě ulevilo silničním dopravcům.

Po mnoha letech díky tlaku zejména sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz začal letos platit novelizovaný zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů, který všechny dopravce osvobodil od poplatku za obnovitelné zdroje. Ročně jde o zhruba miliardu korun, kterou měli dopravci ušetřit. Podobná praxe je i v Německu.

Jenže k odpuštění nedošlo, i když je zákon již podepsán prezidentem. Důvod? Ministerstvo průmyslu a obchodu loni na podzim neposlalo do Evropské komise notifikaci k této úlevě. V té době resort, společně s dopravou, řídil Karel Havlíček. Než bude souhlas, nemůže úleva platit.

230 milionů chybí

„Osvobození železniční dopravy od regulované platby POZE je veřejnou podporou, kterou je třeba notifikovat u Evropské komise. Podle pravidel veřejné podpory EU je možné podporu poskytnout až po notifikaci, resp. po vydaném rozhodnutí Komise, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU. Do současné doby takové rozhodnutí EK nebylo vydáno,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík.

Nejde přitom o jediný problém, který po Havlíčkově vedení dopravcům zůstal. Ministerstvo dopravy loni schválilo dotační program Rocet, který měl dopravcům kompenzovat náklady na poplatek za loňský rok. Začalo přijímat žádosti. Jak se ukázalo, slibovaných 230 milionů v rozpočtu vůbec nebylo. „Se slíbenou kompenzací za rok 2021 jsme počítali a doufali, že nám pomůže zlepšit konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy a alespoň částečně napomoci přesunu zboží na koleje,“ uvedl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

Jen cena trakční elektřiny přitom meziročně stoupla o 76 %. To je výrazně více než zdražení, jaké nastalo u nafty. Zatímco v případě silničních dopravců ministerstvo vyslyšelo nářky okamžitě a u části z nich zrušilo silniční daň, u železničních žádná podpora nenastala. „Připadá nám to, že v očích ministerstva mají problém jen silniční dopravci,“ dodal Sládek. Trakční elektřina se na nákladech dopravců podílí zhruba 30–35 %. Problém se týká nejen železnice, ale i městské hromadné dopravy v elektrické trakci.

Vyjádření MD, které dorazilo po uzávěrce

Z věcného hlediska je program ROCET připraven. Návrh státního rozpočtu pro rok 2022 sestavený předchozí vládou nicméně s penězi pro něj nepočítal. Jednání o zajištění dodatečných financí pro tento kompenzační program stále probíhají a dá se předpokládat, pokud to finanční možnosti státního rozpočtu dovolí, že by mohlo dojít k vypsání programu ROCET v průběhu května či června.

Výzva ROCET je přímo závislá na státním rozpočtu a protože bylo vyhlášené rozpočtové provizorium do března 2022, nebylo možné vypsat jakýkoli dotační titul běžného charakteru. Informace ohledně rozpočtového provizoria byly veřejnosti běžně známy. Z uvedeného vyplývá, že žádná výzva nebyla vyhlášena a tudíž nemohly být přijímány žádné žádosti o dopravců

Tento týden odejde Evropské komisi žádost o zahájení notifikace, kterou připravilo Ministerstvo dopravy. Žádost o notifikaci již z Ministerstva dopravy odešla na ÚOHS. Jakmile Komise vydá souhlasné stanovisko, že odpuštění poplatku nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu, spustí se kompenzační mechanismus pro vracení peněz vybraných od dopravců. Tento kompenzační mechanismus připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s resorty financí a dopravy.
.

Ještě k odpuštění poplatků dodáváme, že:

• s Evropskou komisí jednáme neformálně již od doby, kdy novela zákona vstoupila v platnost,

• proces notifikace trvá několik měsíců, přičemž ministr dopravy Martin Kupka minulý týden požádal v Bruselu o jeho maximální možné urychlení,

• v zájmu urychlení notifikace jsme pomohli MPO (které řeší notifikaci v jednom balíku pro za celou novelu zákona o POZE), využili naše zkušenosti a notifikaci odpuštění plateb POZE pro drážní dopravu zajišťujeme my.

Tagy poplatek za obnovitelné zdroje elektřiny POZE Rocet Žesnad.cz
43 komentářů