Tramvaje 15T mohou jezdit bez omezení, správní řízení skončilo. DPP musí pravidelně hlídat kola

Vykolejení tramvaje 15T u stanice Vinohradské hřbitovy. Foto: Michal ChrástVykolejení tramvaje 15T u stanice Vinohradské hřbitovy. Foto: Michal Chrást

Dopravní podnik hl.m. Prahy (DPP) může jezdit bez omezení s tramvajemi 15T. Po sérii několika mimořádných událostí s ním Drážní

Dopravní podnik hl.m. Prahy (DPP) může jezdit bez omezení s tramvajemi 15T. Po sérii několika mimořádných událostí s ním Drážní úřad zahájil správní řízení, které tento týden ukončil.

Vzhledem k tomu, že DPP v rámci odvolání předložil nové skutečnosti mající vliv na další provoz tramvají zmíněného typu a Drážní úřad nové informace akceptoval, došlo ke zrušení původního rozhodnutí,“ řekl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Původní rozhodnutí, které nenabylo právní moci, počítalo například s omezením rychlosti ze 60 na 40 kilometrů v hodině.

DPP už po sérii nehod začal sám měnit pryžové segmenty kol, které problémy způsobovaly. Nové rozhodnutí stanovuje pro DPP několik povinností. Pokud je DPP nedodrží, tramvaje nebudou smět jezdit. „Mezi ně patří zpracování nových provozních předpisů, týdenní sledování opotřebení pryžových segmentů, provádění zkušebních jízd po zavedení nových segmentů a uchování a evidence jednoho segmentu z každé nové šarže,“ dodal Novák.

Příčinou mimořádných událostí byla nízká životnost některých šarží pryžových segmentů kol, a proto DPP začal řešit jejich výměnu za nové od jiného výrobce.
Podle ředitele odboru komunikace DPP Daniela Šabíka rozhodnutí Drážního úřadu plně respektují a k výměně segmentů již došlo u všech tramvajích, které měly problémový díl. „Například kontrolu kol a měření opotřebení pryžových segmentů provádíme od loňského září denně,“ dodal Šabík.

Nad rámec opatření, která požaduje Drážní úřad, se DPP rozhodl provést další kroky. Pod dohledem úřadu testuje nové typy segmentů, které využívají jiné materiály. „V jednom případě jsou vyrobeny z kombinace pryže a speciálních textilií sloužící jako výztuž, v druhém případě se jedná o segmenty vyrobené z plastu,“ upřesnil Šabík.

DPP dále připravuje ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Výzkumným a testovacím centrem materiálů (SVÚM Čelákovice) testování kol, jak se chovají v různých i hraničních situacích. Do týmu DPP a ČVUT, který pracuje na metodice měření vlastností kol a jejich segmentů přibrali nově vědecké kapacity z oblasti mechaniky. „Kromě toho bude DPP u výrobce tramvají, společnosti Škoda Transportation a Výzkumného ústavu kolejových vozidel iniciovat studii a zkušební provoz zcela nového typu kola pro tramvaje 15T. Díváme se na problematiku kol tramvají 15T v širším kontextu, než pouze jako na lokální záležitost vadné šarže pryžových segmentů. Skládaná kola využívají v podstatě všechny typy moderních tramvají. My to vnímáme jako technologickou výzvu, a pokud by se nám podařilo najít další řešení, byla by prospěšná nejen pro výrobce, ale i jiné provozovatele tramvají,“ upřesnil Šabík.

Tagy 15T Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Drážní úřad Škoda 15T Škoda Transportation Top Tramvaj 15T
11 komentářů